Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść stronyXVII Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 19 grudnia 2019 r.


UCHWAŁA NR XVII/235/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019”


UCHWAŁA NR XVII/234/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 grudnia 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XVII/233/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 grudnia 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.


UCHWAŁA NR XVII/232/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019


UCHWAŁA NR XVII/231/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie udzielenia pożyczki Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka” w Lubiczu


UCHWAŁA NR XVII/230/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Miedziana” w miejscowości Krobia


UCHWAŁA NR XVII/229/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej analizy potrzeb gminy Lubicz w zakresie całodobowych usług opiekuńczych świadczonych w formie rodzinnych domów pomocy


UCHWAŁA NR XVII/228/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lubicz na rok szkolny 2019/2020


UCHWAŁA NR XVII/227/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy


UCHWAŁA NR XVII/226/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XVII/225/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych związanych z zakupem i instalacją kolektorów słonecznych (płaskich i próżniowych) oraz powietrznych pomp ciepła wytwarzających ciepło z energii odnawialnej na terenie Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XVII/224/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych


UCHWAŁA NR XVII/223/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR XVII/222/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości położonej w miejscowości Lubicz Górny


UCHWAŁA NR XVII/221/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR XVII/220/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi GrębocinXVI Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 28 listopada 2019 r.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2019-12-05 07:45


UCHWAŁA NR XVI/219/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na sposób załatwienia wniosku


UCHWAŁA NR XVI/218/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Młyniec Drugi


UCHWAŁA NR XVI/217/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie nadania nazwy ronda „Solidarności Rolników Indywidualnych” w miejscowości Brzeźno


UCHWAŁA NR XVI/216/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na sposób załatwienia wniosku przez Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu


UCHWAŁA NR XVI/215/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 listopada 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XVI/214/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 listopada 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.


UCHWAŁA NR XVI/213/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych


UCHWAŁA NR XVI/212/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Dolnym


UCHWAŁA NR XVI/211/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Leśna Aleja” w miejscowości Młyniec Drugi


UCHWAŁA NR XVI/210/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Miedziana” w miejscowości Krobia


UCHWAŁA NR XVI/209/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Słonecznikowa” w miejscowości Kopanino


UCHWAŁA NR XVI/208/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zarządu Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu


UCHWAŁA NR XVI/207/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie wstępnego ustalenia miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 2009C w miejscowości Brzezinko


UCHWAŁA NR XVI/206/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu


UCHWAŁA NR XVI/205/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020


UCHWAŁA NR XVI/204/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” na rok 2020


UCHWAŁA NR XVI/203/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR XVI/202/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Józefowo


UCHWAŁA NR XVI/201/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin


UCHWAŁA NR XVI/200/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny


UCHWAŁA NR XVI/199/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR XVI/198/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR XVI/197/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia rodzaju usług dodatkowych świadczonych przez gminę Lubicz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi


UCHWAŁA NR XVI/196/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości


UCHWAŁA NR XVI/195/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubicz, ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w zamian za kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku


UCHWAŁA NR XVI/194/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubicz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UCHWAŁA NR XVI/193/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy LubiczXV Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 24 października 2019 r.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2019-10-30 07:07


UCHWAŁA NR XV/192/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XV/191/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie przekazania wniosku według właściwości


UCHWAŁA NR XV/190/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 października 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XV/189/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 października 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.


UCHWAŁA NR XV/188/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019”


UCHWAŁA NR XV/187/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubicz


UCHWAŁA NR XV/186/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubicz za rok szkolny 2018/2019


UCHWAŁA NR XV/185/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny (rejon ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej)


UCHWAŁA NR XV/184/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR XV/183/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia i Mierzynek


UCHWAŁA NR XV/182/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


UCHWAŁA NR XV/181/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku


UCHWAŁA NR XV/180/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego


UCHWAŁA NR XV/179/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Toruniu na kadencję 2020-2023


UCHWAŁA NR XV/178/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu na kadencję w latach 2020-2023


UCHWAŁA NR XV/177/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023XIV Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 26 września 2019 r.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2019-10-07 07:17


UCHWAŁA NR XIV/176/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 września 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XIV/175/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 września 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.


UCHWAŁA NR XIV/174/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XIV/173/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu "Aktywizacja w KIS „Nad Drwęcą”"


UCHWAŁA NR XIV/172/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie ustanowienia lokalnego programu Gminy Lubicz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019


UCHWAŁA NR XIV/170/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników


UCHWAŁA NR XIV/169/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia


UCHWAŁA NR XIV/168/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia


UCHWAŁA NR XIV/167/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Grębocinie na rzecz Parafii Rzymsko-katolickiej p.w. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Grębocinie


UCHWAŁA NR XIV/166/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR XIV/165/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Wieś


UCHWAŁA NR XIV/164/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przekazanie na własność Gminy Lubicz nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowościach Lubicz Górny i Złotoria, stanowiących własność Skarbu Państwa


UCHWAŁA NR XIV/163/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę LubiczXIII Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 11 września 2019 r.

UCHWAŁA NR XIII/162/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Zarządu Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubiczu oraz określenia nowej formy wykonywania zadań tej jednostkiXII Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 29 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA NR XII/161/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz, dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo


UCHWAŁA NR XII/160/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie odmowy wygaszenia mandatu radnego


UCHWAŁA NR XII/159/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XII/158/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.


UCHWAŁA NR XII/157/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Przytulna” w miejscowości Krobia


UCHWAŁA NR XII/156/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku o urządzenie drogi asfaltowej na ulicy Wilczy Młyn w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR XII/155/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku o wykup lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Dworcowej 44 w Lubiczu Dolnym


UCHWAŁA NR XII/154/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości, w której Gmina Lubicz posiada udział w prawie własności, położonej w miejscowości Gronowo


UCHWAŁA NR XII/153/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR XII/152/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego


UCHWAŁA NR XII/151/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych


UCHWAŁA NR XII/150/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad wynajmu, dzierżawy i korzystania z pomieszczeń w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz


UCHWAŁA NR XII/149/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyznawania i pozbawiania nagród oraz wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe


UCHWAŁA NR XII/148/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania Nagrody Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie aktywności wolontariackiej, społecznej i samorządowej dla uczniów szkół podstawowych pobierających naukę na terenie gminy Lubicz”


UCHWAŁA NR XII/147/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie aktywności wolontariackiej, społecznej i samorządowej dla uczniów szkół podstawowych pobierających naukę na terenie gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XII/146/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania Nagrody Wójta Gminy Lubicz w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki i kultury dla uczniów szkół podstawowych pobierających naukę na terenie gminy Lubicz”


UCHWAŁA NR XII/145/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki i kultury dla uczniów szkół podstawowych pobierających naukę na terenie gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XII/144/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych


UCHWAŁA NR XII/143/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubicz


XI Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 25 czerwca 2019 r.


UCHWAŁA NR XI/142/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR XI/141/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy


UCHWAŁA NR XI/140/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XI/139/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.


UCHWAŁA NR XI/138/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Wiązowa” w miejscowości Młyniec Drugi


UCHWAŁA NR XI/137/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Śliwkowa” w miejscowości Młyniec Drugi


UCHWAŁA NR XI/136/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Skośna” w miejscowości Młyniec Drugi


UCHWAŁA NR XI/135/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Luba” w miejscowości Mierzynek


UCHWAŁA NR XI/134/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Dolina Drwęcy” w miejscowości Józefowo


UCHWAŁA NR XI/133/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia na czas określony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XI/132/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie aktywności wolontariackiej, społecznej i samorządowej oraz zasad przyznawania nagród Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz w tym zakresie dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz


UCHWAŁA NR XI/131/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki i kultury oraz zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Lubicz w tym zakresie dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz


UCHWAŁA NR XI/130/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą: „Spotkania z pasją – edycja 2019” realizowanego w ramach RLKS finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny (P1)


UCHWAŁA NR XI/129/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr L/662/2018 Rady Gminy Lubicz w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XI/128/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR XI/127/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu wykonania budżetu za rok 2018


UCHWAŁA NR XI/126/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubicz za rok 2018


UCHWAŁA NR XI/125/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubicz wotum zaufania


X Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 30 maja 2019 r.

Zestawienie głosowań


UCHWAŁA NR X/124/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków


UCHWAŁA NR X/123/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 maja 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR X/122/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 maja 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.


UCHWAŁA NR X/121/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie odmowy wygaszenia mandatu radnego


UCHWAŁA NR X/120/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubicz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku


IX Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 16 maja 2019 r.

Zestawienie głosowań


UCHWAŁA NR IX/119/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości


UCHWAŁA NR IX/118/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019”


UCHWAŁA NR IX/117/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ruchu pojazdów ciężarowych na ulicy Dworcowej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR IX/116/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji o budowę drogi asfaltowej oraz wymianę oświetlenia przy drodze: dojazd do ulic Dworcowa i Mostowa z wjazdem na ul. Warszawską w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR IX/115/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji o budowę chodnika na ulicy Kamiennej w Lubiczu Górnym


UCHWAŁA NR IX/114/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Brzezinko


UCHWAŁA NR IX/113/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Lubicz w 2019 roku


UCHWAŁA NR IX/112/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Lubicz w 2019 roku


UCHWAŁA NR IX/111/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Lubicz w 2019 roku


VIII Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2019 r.


UCHWAŁA NR VIII/110/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR VIII/109/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.


UCHWAŁA NR VIII/108/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy Lubicz.


UCHWAŁA NR VIII/107/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych


UCHWAŁA NR VIII/106/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin


UCHWAŁA NR VIII/105/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec


UCHWAŁA NR VIII/104/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin


UCHWAŁA NR VIII/103/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin


UCHWAŁA NR VIII/102/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w części obejmującej działki nr 461, 325/1 i 334/2 w Młyńcu II


UCHWAŁA NR VIII/101/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronowo


UCHWAŁA NR VIII/100/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny


UCHWAŁA NR VIII/99/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin


UCHWAŁA NR VIII/98/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin


UCHWAŁA NR VIII/97/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności znajdujących się na nich budynków, położonych w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR VIII/96/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie skorzystania z zaproszenia do zawarcia umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny na rzecz Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR VIII/95/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR VIII/94/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018


UCHWAŁA NR VIII/93/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu za rok 2018


VII Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 25 marca 2019 r.

Zestawienie głosowań


UCHWAŁA NR VII/92/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR VII/91/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz zasad ich wypłacania


UCHWAŁA NR VII/90/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR VII/89/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.


UCHWAŁA NR VII/88/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR VII/87/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR VII/86/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Jana I Olbrachta” w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR VII/85/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji o budowę chodnika ulic Lampusz-Małgorzatowo-Dworcowa w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR VII/84/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji o urządzenie drogi asfaltowej na ul. Lampusz w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR VII/83/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz na lata 2019-2023


UCHWAŁA NR VII/82/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019”


UCHWAŁA NR VII/81/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018”


UCHWAŁA NR VII/80/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR VII/79/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś


UCHWAŁA NR VII/78/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś


UCHWAŁA NR VII/77/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin


UCHWAŁA NR VII/76/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR VII/75/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR VII/74/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR VII/73/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Lubicz Górny


UCHWAŁA NR VII/72/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego


VI Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2019 r.


UCHWAŁA NR VI/71/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR VI/70/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.


UCHWAŁA NR VI/69/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno-Gronowo na długości 4,206 km”


UCHWAŁA NR VI/68/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny”


UCHWAŁA NR VI/67/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Lubicz za pomocą innego instrumentu płatniczego


UCHWAŁA NR VI/66/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR VI/65/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz zasad ich wypłacania


UCHWAŁA NR VI/64/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą: Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020


UCHWAŁA NR VI/63/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Malownicza” w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR VI/62/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubicz w 2019 roku


UCHWAŁA NR VI/61/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/311/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2016 r. w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi


UCHWAŁA NR VI/60/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/591/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 kwietnia 2018 r w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz


UCHWAŁA NR VI/59/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo


UCHWAŁA NR VI/58/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin uchwalonego przez Radę Gminy Lubicz uchwałą Nr XLIV/465/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin uchwalonego przez Radę Gminy Lubicz uchwałą Nr XXVIII/347/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.


UCHWAŁA NR VI/57/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec


UCHWAŁA NR VI/56/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zbycia udziału w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Gronowo


UCHWAŁA NR VI/55/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR VI/54/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR VI/53/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej


UCHWAŁA NR VI/52/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kopanino


V Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 29 stycznia 2019 r.

Zestawienie głosowań


UCHWAŁA NR V/51/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lubicz do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji w ramach programu priorytetowego „GEPARD II transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”


UCHWAŁA NR V/50/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019”


UCHWAŁA NR V/49/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR V/48/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 stycznia 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec


UCHWAŁA NR V/47/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec


UCHWAŁA NR V/46/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia


UCHWAŁA NR V/45/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR V/44/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR V/43/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok


UCHWAŁA NR V/42/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17847
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-17 11:18:27