Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

Dane osobowe - udzielanie informacji z rejestrów mieszkańców

Podstawa prawna

- art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U 2018, poz. 1000, tekst jednolity)

 

- art. 46 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2018, poz. 1382, tekst jednolity)

 

- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U.2018 poz. 2523)

 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U.2017 poz. 2482) 


I.Dokumenty od wnioskodawcy
1. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL – wzór w załączeniu.

II.Wymagane opłaty
Opłata budżetowa za udostępnienie danych - 31 zł.
Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku:
- płatne na nr konta: 

BS Grębocin

NR 07 94910003 0010 0000 0114 0008

III. Termin i tryb realizacji
Odpowiedzi na wniosek udziela się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie  14 dni.
W przypadku jeżeli nie zostaną spełnione warunki określonych w art. 46 ustawy z dnia 24 września  2010 r. o ewidencji ludności organ odmawia w drodze decyzji administracyjnej udostępnienia danych jednostkowych.

IV. Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia danych jednostkowych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni.

V. Uwagi
1. Informacji adresowej udziela się podmiotowi, jeżeli uwiarygodni interes prawny   w otrzymaniu danych.
2. Osobom i jednostkom organizacyjnym, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.
3. Organy uprawnione do nieodpłatnego uzyskania danych osobowych: administracja publiczna, sądy, prokuratura, Policja, Straż Graniczna, Straż Marszałkowska, Służba Więzienna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Celno-Skarbowa, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Straż Ochrony Państwa, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organy wyborcze, straż gminna (miejska), komornicy sądowi (w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego), państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach, Polski Czerwony Krzyż (w zakresie danych osób poszukiwanych) oraz

4.  Odpłatnie udostępnia się dane osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub interes faktyczny oraz jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą.
5. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestrów mieszkańców i rejestrów zamieszkania cudzoziemców dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2003-08-08 14:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-07 12:36
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-09-07 13:33
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-09-07 13:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-09-07 13:32

drukuj całą stronę

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 36563
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-09-07 13:33:05