Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


Zarządzenie Nr 0050.2.54.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 31 grudnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.53.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 27 grudnia 2019 roku

w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Lubicz w dniu 31 grudnia 2019 roku


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.52.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.51.1.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 11 grudnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn.: „Świadczenie usług użyteczności publicznej przez Lubickie Wodociągi Sp. z o.o.”


ZARZĄDZENIE NR.0050.2.51.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie: powołania komisji spisowych, określenia szczegółowego harmonogramu spisu z natury oraz określenia pól spisowych.


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.49.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Lubicz

Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
    data publikacji: 2020-01-22 08:32
  • zmodyfikował: Dorota Woźniak
    ostatnia modyfikacja: 2020-01-22 08:32


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.48.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.47.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Lubicz w latach 2020-2021


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.46.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.45.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 5 września 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 151-67/10 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Lubicz i w jednostkach organizacyjnych Gminy Lubicz oraz jej koordynacji.


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.43.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 21 sierpnia 2019 roku

w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów zakupu reprezentacyjnego stroju służbowego i zasad korzystania z niego dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i jego zastępcy


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.42.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie: powołania komisji w celu oceny wniosków dotyczących udzielenia dofinansowania w formie dotacji do demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.41.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie lub dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.40.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora ZEASiP z siedzibą w Lubiczu


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.39.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko głównego specjalisty w Urzędzie Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.38.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 22 lipca 2019 r.

w sprawie powołania komisji w celu wyodrębnienia materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej oraz zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.37.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 9 lipca 2019 roku

w sprawie odwołania i wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.36.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie powołania komisji, w celu dokonania wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Lubicz w roku 2019 w ramach konkursu ofert dla klubów sportowych


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.35.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Lubicz” – część II - Lubicz Górny


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.34.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu"


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.33.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zasad prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.32.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zasad sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.31.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.30.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 17 czerwca 2019r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.29.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 07 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia celów i zadań dla Urzędu Gminy Lubicz.


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.28.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 5 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.27.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 5 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Lubicz


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.26.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Lubicz - część II - Lubicz Górny"


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.25.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Amfiteatru w Gminie Lubicz


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.24.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 17 maja 2019r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na długoterminowy kredyt bankowy


ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 0050.2.23.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie dot. świadczenia usług inspektora nadzoru dla zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Lubicz"


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.22.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 12 kwietnia 2019r.

w sprawie powołania stałego składu komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.21.2019 Wójta Gminy Lubicz z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie: wprowadzenia „Tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.”


ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 0050.2.20.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie nadania regulaminu prac komisjom przetargowym Referatu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz.


ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 0050.2.19.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie dot. wykonania instalacji klimatycznych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej powykonawczej dla budynków "a" i "b" Urzędu Gminy Lubicz oraz z wykonaniem robót budowlanych towarzyszących zadaniu


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.18.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie dot. stabilizacji osuwisk nad rzeką Drwęca, w Gminie Lubicz


Zarządzenie nr 0050.2.17.2019 Wójta Gminy Lubicz z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie : powołania Zakładowej Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy w Lubiczu.


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.16.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji w celu oceny wniosków dotyczących udzielenia dotacji ze środków budżetu gminy na realizację zadań związanych z zakupem i instalacją kolektorów słonecznych (płaskich i próżniowych), powietrznych pomp ciepła oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.15.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie ustanowienia w Urzędzie Gminy Lubicz procedur udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.14.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 22 marca 2019r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko Sekretarza Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.13.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 12 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji w celu dokonania wyboru oferty do realizacji zadania publicznego w zakresie wykonania demontażu, transportu i przekazania do utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Lubicz w roku 2019


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.12.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 6 marca 2019r.

w sprawie sposobu sporządzania sprawozdania finansowego oraz informacji dodatkowej


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.11.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 5 marca 2019r.

zmieniające zarządzenie 0050.2.9.2019 Wójta Gminy Lubicz z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie powołania stałego składu komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Lubicz.


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.10.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji, w celu dokonania wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Lubicz w roku 2019 w ramach konkursu ofert dla klubów sportowych


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.9.2019 z dnia 6 lutego 2019r.

w sprawie powołania stałego składu komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Lubicz.


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.8.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki audytora wewnętrznego


Zarządzenie Nr 0050.2.7.2019 Wójta Gminy Lubicz z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.6.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 29 stycznia 2019r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Lubicz.


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.5.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 29 stycznia 2019r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lubicz.


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.4.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 9 stycznia 2019r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.


ZARZĄDZENIE 0050.2.3.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 9 stycznia 2019

w sprawie powołania komisji likwidacyjnej


Zarządzenie Nr 0050.2.2.2019 Wójta Gminy Lubicz z dnia 8 stycznia 2019 r.

w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Lubicz.


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.1.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 8 stycznia 2019r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowiska: inspektora ds. budownictwa i inwestycji gminnych w Referacie Promocji i Rozwoju oraz podinspektora w Referacie Organizacyjnym (stanowisko ds. obsługi sekretariatu wójta) Urzędu Gminy Lubicz.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16024
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-15 15:35:45