Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


OBWIESZCZENIE GP.6733.21.2020.KB

GP.6733.21.2020.KB                                                                                                         Lubicz Dolny, 2021.01.08

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając na podstawie art. 10 § 1, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz.256 ze zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz.293 ze zmianami)

z a w i a d a m i a m,

że  na wniosek Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu sp. z o.o., z dnia 28.12.2020 r. (data wpływu: 30.12.2020 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w Grabowcu – etap I na działkach nr 139/16, 151/2, 148/3, 149, 60/1, 136/39, 130/2, 135/19, 25, 26/1 i 8 położonych w miejscowości Grabowiec.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny.

Informacje na temat prowadzonego postępowania udzielane są telefonicznie przez Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej  Marka Pilewskiego  - (56) 621 21 16. Na obecnym etapie postępowania, ze względu na zagrożenie epidemiczne,  niewskazane są wizyty w urzędzie w celu zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją. W szczególnie ważnych i uzasadnionych wypadkach wizyta taka jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty z Kierownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej. W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego należy zapoznać się z ograniczeniami w funkcjonowaniu urzędu i zasadami bezpieczeństwa umieszczonymi na stronie internetowej gminy.

Z up. WÓJTA    
Wojciech Rakowiecki
ZASTĘPCA WÓJTA 

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6733.21.2020.KB)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-12 13:03

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości, że  w dniu 08.01.2021 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty (na tablicach sołeckich w Lubiczu Dolnym) zostało wywieszone obwieszczenie o treści jak poniżej: 

"Lubicz Dolny, 2021.01.07

GP.6733.18.2020.SS                                                                                       

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami)

Wójt Gminy Lubicz zawiadamia,

że w dniu 07.01.2021 r. została wydana decyzja nr 1/CP/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na części działki nr 366/16 w obrębie ewidencyjnym Lubicz Dolny

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie urzędu przy ulicy Toruńskiej 21 w Lubiczu Dolnym. Przed osobistą wizytą w urzędzie należy zapoznać się z aktualnymi informacjami o funkcjonowaniu urzędu i jego dostępności dla interesantów.

Z treścią decyzji można zapoznać się również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz:

 1. Przechodząc kolejno przez: Menu przedmiotowe > Urząd Gminy Lubicz > Zagospodarowanie przestrzenne >  OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY > 2021
 2. Korzystając z adresu:  https://www.bip.lubicz.pl/7779,2021
 3. Korzystając z fotokodu:

MXj37v8Bkcz5boLQMJEAAAAASUVORK5CYII=

Z up. WÓJTA

Wojciech Rakowiecki

ZASTĘPCA WÓJTA"

drukuj (OBWIESZCZENIE)

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2021-01-07 14:02
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-08 13:18

DECYZJA GP.6833.18.2020.SS

drukuj (DECYZJA GP.6833.18.2020.SS)

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2021-01-08 13:08
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-08 13:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 82
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-01-13 13:39

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5320092
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-01-18 14:08

Stopka strony