Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść stronyXXV Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 17 grudnia 2020 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-23 12:00


UCHWAŁA NR XXV/358/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w miejscowości Jedwabno


UCHWAŁA NR XXV/357/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych


UCHWAŁA NR XXV/356/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy "Truskawkowa" w miejscowości Grębocin.


UCHWAŁA NR XXV/355/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy "Agrestowa" w miejscowości Krobia.


UCHWAŁA NR XXV/354/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lubicz


UCHWAŁA NR XXV/353/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.”


UCHWAŁA NR XXV/352/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”


UCHWAŁA NR XXV/351/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubicz na lata 2021-2026.


UCHWAŁA NR XXV/350/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubicz na lata 2021 - 2025


UCHWAŁA NR XXV/349/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Seniorów oraz Osób Niesamodzielnych w Gminie Lubicz na lata 2021-2023.


UCHWAŁA NR XXV/348/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 – 2028”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju


UCHWAŁA NR XXV/347/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu


UCHWAŁA NR XXV/346/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 17 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia


UCHWAŁA NR XXV/345/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin


UCHWAŁA NR XXV/344/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny


UCHWAŁA NR XXV/343/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 17 grudnia 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXV/342/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 17 grudnia 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2020 r.


UCHWAŁA NR XXV/341/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020XXIV Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 29 października 2020 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-05 13:02


UCHWAŁA NR XXIV/340/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


UCHWAŁA NR XXIV/339/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku


UCHWAŁA NR XXIV/338/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego


UCHWAŁA NR XXIV/337/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXIV/336/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021


UCHWAŁA NR XXIV/335/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”


UCHWAŁA NR XXIV/334/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zawarcia pomiędzy Gminą Lubicz, a Gminą Miasta Toruń porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania publicznego - prowadzenia przez Gminę Miasta Toruń Środowiskowego Domu Samopomocy „Arkadia” w Toruniu na rzecz mieszkańców Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXIV/333/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.


UCHWAŁA NR XXIV/332/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 października 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz, związanych z likwidacją starych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym


UCHWAŁA NR XXIV/331/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec


UCHWAŁA NR XXIV/330/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo


UCHWAŁA NR XXIV/329/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia


UCHWAŁA NR XXIV/328/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia


UCHWAŁA NR XXIV/327/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR XXIV/326/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR XXIV/325/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR XXIV/324/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia oraz w sprawie trybu i kryterium przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubicz


UCHWAŁA NR XXIV/323/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubicz za rok szkolny 2019/2020


UCHWAŁA NR XXIV/322/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 października 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXIV/321/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 października 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2020 r.XXIII Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 3 września 2020 r.


UCHWAŁA NR XXIII/320/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie rozptrzenia skargi na sołtysa wsi Złotoria


UCHWAŁA NR XXIII/319/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych przy ul. Księżycowej w Grębocinie


UCHWAŁA NR XXIII/318/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku o przystąpienie do zmiany studium zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXIII/317/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utwardzenia fragmentu ul. Leśnej w Lubiczu Dolnym


UCHWAŁA NR XXIII/316/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej projektu inwestycji „Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy G na odcinku od ul. Małgorzatowo do DW nr 657 w Nowej Wsi”


UCHWAŁA NR XXIII/315/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym garażu murowanego stanowiącego własność Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXIII/314/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2024 dla Gminy Lubicz”


UCHWAŁA NR XXIII/313/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”


UCHWAŁA NR XXIII/312/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gronówko


UCHWAŁA NR XXIII/311/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR XXIII/310/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gronowo


UCHWAŁA NR XXIII/309/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR XXIII/308/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 3 września 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz, związanych z likwidacją starych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym


UCHWAŁA NR XXIII/307/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubicz na lata 2013-2032”


UCHWAŁA NR XXIII/306/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli


UCHWAŁA NR XXIII/305/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 03 września 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXIII/304/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 03 września 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2020 r.


UCHWAŁA NR XXIII/303/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie powołania Skarbnika Gminy LubiczXXII Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 18 czerwca 2020 r.


UCHWAŁA NR XXII/302/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego dotyczącej dofinansowania pieniężnego lub rzeczowego (tablety) rodziców mieszkających i wychowujących swoje dzieci w gminie Lubicz oraz utworzenia miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób potrzebujących


UCHWAŁA NR XXII/301/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek


UCHWAŁA NR XXII/300/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXII/299/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 18 czerwca 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2020 r.


UCHWAŁA NR XXII/298/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych.


UCHWAŁA NR XXII/296/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin


UCHWAŁA NR XXII/295/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lubicz na rok szkolny 2020/2021


UCHWAŁA NR XXII/294/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXII/293/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie uchwalenia dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Lubicz na lata 2020 - 2035”


UCHWAŁA NR XXII/292/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu wykonania budżetu za rok 2019


UCHWAŁA NR XXII/291/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubicz za rok 2019


UCHWAŁA NR XXII/290/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubicz wotum zaufaniaXXI Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 7 maja 2020 r.


UCHWAŁA NR XXI/289/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 7 maja 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXI/288/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2020 r.


UCHWAŁA NR XXI/287/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ” Przebudowa drogi powiatowej nr 2010C Turzno - Rogówko - Lubicz Dolny w km 0+0000 do 3+282 na dł.3,282 km”


UCHWAŁA NR XXI/286/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Zielona Łąka” w miejscowości Grębocin


UCHWAŁA NR XXI/285/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Powrotna” w miejscowościach Krobia i Mierzynek


UCHWAŁA NR XXI/284/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości


UCHWAŁA NR XXI/283/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. Klub Wsparcia Seniora "Nad Drwęcą" w Lubiczu


UCHWAŁA NR XXI/282/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubicz na lata 2020-2022


UCHWAŁA NR XXI/281/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu za rok 2019


UCHWAŁA NR XXI/280/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubicz Górny i Krobia


UCHWAŁA NR XXI/279/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Młyniec Pierwszy


UCHWAŁA NR XXI/278/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Młyniec Pierwszy


UCHWAŁA NR XXI/277/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Młyniec Pierwszy


UCHWAŁA NR XXI/276/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości


UCHWAŁA NR XXI/275/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie czasowego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szklonego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz oraz z opłat za wyżywienie w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych i szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


UCHWAŁA NR XXI/274/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”


UCHWAŁA NR XXI/273/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019XX Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 12 marca 2020 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-18 07:30


UCHWAŁA NR XX/272/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 12 marca 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XX/271/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 12 marca 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2020 r.


UCHWAŁA NR XX/270/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą: Centrum Aktywności Lokalnej „Boczna 4” realizowanego w ramach projektu grantowego pod nazwą „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny


UCHWAŁA NR XX/269/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą: Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015- 2020, edycja 2020 r.


UCHWAŁA NR XX/268/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Nad Leśnym Potokiem” w miejscowości Grabowiec


UCHWAŁA NR XX/267/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”


UCHWAŁA NR XX/266/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019”


UCHWAŁA NR XX/265/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych


UCHWAŁA NR XX/264/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR XX/263/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR XX/262/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia


UCHWAŁA NR XX/261/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lubicz w 2020 roku


UCHWAŁA NR XX/260/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia nowego źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz, związanych z likwidacją starych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym


UCHWAŁA NR XX/259/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 12 marca 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubicz na lata 2016-2023XIX Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lutego 2020 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-04 14:38


UCHWAŁA NR XIX/258/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lutego 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XIX/257/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lutego 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2020 r.


UCHWAŁA NR XIX/256/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania


UCHWAŁA NR XIX/255/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub „Senior+”


UCHWAŁA NR XIX/254/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie utworzenia oraz ustalenia zasad uczestnictwa w Klubie „Senior+”


UCHWAŁA NR XIX/253/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubicz w 2020 roku


UCHWAŁA NR XIX/252/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości


UCHWAŁA NR XIX/251/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR XIX/250/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin


UCHWAŁA NR XIX/249/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz DolnyXVIII Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 30 stycznia 2020 r.


UCHWAŁA NR XVIII/248/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 stycznia 2020 r.

”w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny”


UCHWAŁA NR XVIII/247/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie utworzenia, ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie „Senior+”


UCHWAŁA NR XVIII/246/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej Toruń-Wschód w Toruniu wraz z odpowiedzią na skargę


UCHWAŁA NR XVIII/245/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego


UCHWAŁA NR XVIII/244/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych


UCHWAŁA NR XVIII/243/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2020 r.


UCHWAŁA NR XVIII/242/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów


UCHWAŁA NR XVIII/241/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów uwzględniających na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Lubicz jest organem prowadzącym, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów


UCHWAŁA NR XVIII/240/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR XVIII/239/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach


UCHWAŁA NR XVIII/238/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XVIII/237/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok


UCHWAŁA NR XVIII/236/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2020-02-07 09:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13745
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-12-28 07:33:20