Ścieżka nawigacyjna

Treść stronyXX Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 12 marca 2020 r.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2020-03-18 07:30


UCHWAŁA NR XX/272/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 12 marca 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XX/271/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 12 marca 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2020 r.


UCHWAŁA NR XX/270/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą: Centrum Aktywności Lokalnej „Boczna 4” realizowanego w ramach projektu grantowego pod nazwą „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny


UCHWAŁA NR XX/269/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą: Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015- 2020, edycja 2020 r.


UCHWAŁA NR XX/268/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Nad Leśnym Potokiem” w miejscowości Grabowiec


UCHWAŁA NR XX/267/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”


UCHWAŁA NR XX/266/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019”


UCHWAŁA NR XX/265/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych


UCHWAŁA NR XX/264/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR XX/263/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR XX/262/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia


UCHWAŁA NR XX/261/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lubicz w 2020 roku


UCHWAŁA NR XX/260/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia nowego źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz, związanych z likwidacją starych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym


UCHWAŁA NR XX/259/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 12 marca 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubicz na lata 2016-2023XIX Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lutego 2020 r.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2020-03-04 14:38


UCHWAŁA NR XIX/256/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania


UCHWAŁA NR XIX/255/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub „Senior+”


UCHWAŁA NR XIX/254/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie utworzenia oraz ustalenia zasad uczestnictwa w Klubie „Senior+”


UCHWAŁA NR XIX/253/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubicz w 2020 roku


UCHWAŁA NR XIX/252/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości


UCHWAŁA NR XIX/251/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR XIX/250/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin


UCHWAŁA NR XIX/249/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz DolnyXVIII Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 30 stycznia 2020 r.


UCHWAŁA NR XVIII/248/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 stycznia 2020 r.

”w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny”


UCHWAŁA NR XVIII/247/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie utworzenia, ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie „Senior+”


UCHWAŁA NR XVIII/246/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej Toruń-Wschód w Toruniu wraz z odpowiedzią na skargę


UCHWAŁA NR XVIII/245/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego


UCHWAŁA NR XVIII/244/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych


UCHWAŁA NR XVIII/243/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2020 r.


UCHWAŁA NR XVIII/242/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów


UCHWAŁA NR XVIII/241/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów uwzględniających na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Lubicz jest organem prowadzącym, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów


UCHWAŁA NR XVIII/240/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR XVIII/239/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach


UCHWAŁA NR XVIII/238/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XVIII/237/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 520
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-18 07:57

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3970289
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-06 12:18

Stopka strony