Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

Uchwała Nr XV/230/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 04 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i pkt.10 ustawy o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm.Dz.U.z 2002r. Nr 23,poz.220 zm. Dz.U.z2002r.Nr 62 poz.558, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 113 poz.984, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 214 poz.1806, zm. Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717), art.122, art.124, art.128 ust.2 pkt.1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2003r. Nr 15 poz.148 zm.Dz.U. z 2003r. Nr 45 poz.391, zm. Dz.U. z 2003r. Nr 65 poz.594, zm. Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz.874, zm. Dz.U. z 2003r. Nr 166 poz.1611, zm. Dz.U. z 2003r. Nr 189 poz.1851)

Rada Gminy Lubicz uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości - 23.933.167 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1) z tego: a) dochody własne - 13.666.075 zł b) dotacje - 962.797 zł c) subwencja ogólna - 9.304.295 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości - 28.290.246 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2) z tego: a) wydatki bieżące w wysokości - 23.716.795 zł w tym: - wynagrodzenia w wysokości - 9.700.564 zł - pochodne od wynagrodzeń w wysokości - 2.212.040 zł - dotacje z budżetu w wysokości - 2.233.451.zł - obsługa długu w wysokości - 891.780 zł b) wydatki majątkowe w wysokości - 4.573.451 zł z tego: - wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne - 4.523.451 zł - dotacja na dofinansowanie inwestycji w ramach porozumienia Gminy z Powiatem - 50.000 zł.

3. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł 962.797 zł oraz plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 962.797 zł (zgodnie z załącznikami nr 1a i 2a).

4. Ustala się dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań, o których mowa w ust. 3, w wysokości 35.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1b).

§ 2

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.357.079 zł (zgodnie z załącznikiem nr3)

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 207.079 zł oraz kredyty bankowe w wysokości 4.150.000 zł.

§ 4

Spłaty zobowiązań długoterminowych wg źródeł i kwot określa zał. nr 3.

§ 5

Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez Gminę zgodnie z zał. nr 4.

§ 6

Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z zał. nr 5.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 135.000 zł i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 135.000 zł.

§ 8

Ustala się plany przychodów i wydatków: - zakładów budżetowych (zg. z zał. nr 6), - gospodarstw pomocniczych jedn.budżet. (zg. z zał.nr 7) - środków specjalnych (zg.z zał.nr 8).

§ 9

Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej zgodnie z zał. nr 9.

§ 10

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego zgodnie z zał. nr 10 i 11.

§ 11

Ustala się wielkość dotacji celowych budżetu gminy na realizację zadań własnych gminy, zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 38.000 zł, z tego na: a) zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 9.000 zł, b) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 29.000 zł.

§ 12

Ustala się kwoty dotacji przedmiotowych kalkulowane według stawek jednostkowych: 1. dla zakładu budżetowego Przedszkole Publiczne w Lubiczu w wysokości - 473.951 zł na realizację podstawy programowej , 2. dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy Lubicz w wysokości - 1.400.000 zł, z tego: a) na utrzymanie dróg gminnych - 1.091.596 zł, b) na zbieranie, magazynowanie i transport odpadów komunalnych - 198.408 zł, c) na utrzymanie gminnych budynków i lokali mieszkalnych – 109.996 zł.

§ 13

Ustala się kwoty dotacji podmiotowych z budżetu gminy:

1) 88.500 zł - dla jednostek OSP – na ochronę przeciwpożarową,

2) 233.000 zł – dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej.

§ 14

Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych, między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

§ 15

1. Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w ramach określonych wydatkami budżetu gminy, a także zobowiązania z tytułu umów wieloletnich uzasadnionych odpowiednimi programami oraz z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

2. Upoważnia się Wójta do zaciągania długu oraz spłat zobowiązań jednostki.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r. Uchwała podlega również ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2004-02-10 12:37
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2004-02-10 12:40

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2004-02-10 12:41

ZMIANY BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2004 ROK

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25001
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2005-03-10 11:37:51