Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


OBWIESZCZENIE GP.6733.6.2014.WS

GP.6733.6.2014.WS                                            Lubicz Dolny, 2014.12.19

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 19.12.2014 r. została wydana decyzja nr 5/CP/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie gminnej sieci wodociągowej poprzez realizację odcinka wodociągu PE DN 90 długości ok. 600 m, na działkach nr 43 i 59, na których są zlokalizowane drogi (odpowiednio: o kategorii gminnej i powiatowej) oraz fragmentach działek nr 44/4 i 69, nieobjętych ustaleniami obowiązującego mpzp, położonych w miejscowości Młyniec Pierwszy.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Lubicz,
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.6.2014.WS)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2014-12-19 11:55


GP.6733.5.2014.MD                                       Lubicz Dolny 2014.10.07

                                       OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

                                                   z a w i a d a m i a m: 

że w dniu 07.10.2014 r. została wydana decyzja nr 4/CP/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie gminnej sieci wodociągowej poprzez realizację odcinka wodociągu PE PN10 o średnicy 90mmm, długości 500m  na działkach nr 182, 266 i 278 położonych w miejscowości Grabowiec.

Z treścią decyzji można  zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Lubicz
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21
Referat Gospodarki Przestrzennej , II piętro, pokój nr 30

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2014-10-16 10:42


ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Na wniosek Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego „MELBUD” s c. Marcin Grzelczyk, Piotr Szefler w Toruniu, ul. Tramwajowa 12 reprezentującego Lubickie Wodociągi sp. z o.o. Lubicz Dolny ul. Warszawska 1a, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody na działkach nr 182, 266 i 278 położonych w miejscowości Grabowiec.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie gminnej sieci wodociągowej poprzez realizację odcinka wodociągu PE DN 110 na działkach nr 374/4 i 374/9 położonych w miejscowości Młyniec Drugi.


Z A W I A D O M I E N I E O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sporządzanie w roku 2014 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych na terenie gminy Lubicz”.


OGŁOSZENIE

GP.6721.2.2014.WS                                              Lubicz Dolny, 2014.07.07

 

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Grębocin

    Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) i uchwał Rady Gminy Lubicz: Nr L/598/2014 z dnia 30 maja 2014 r., Nr L/597/2014 z dnia 30 maja 2014 r., Nr L/599/2014 z dnia 30 maja 2014 r. i Nr L/600/2014 z dnia 30 maja 2014 r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania:

1)   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin obejmującego obszar działki nr 541/12 i części działek nr: 347/1, 349, 368/1, 369/1, 372/1, 373, 374, 375, 376, 377, 379, 461/2, 463/6, 466/2, 541/4, 541/11, 781/4, 782, 783 i 934 położonych w miejscowości Grębocin;

2)   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w pasie terenu pod gazociąg wysokiego ciśnienia DN500 p nom 8 Mpa uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/325/96 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Toruńskiego z 1997 r. Nr 7, poz. 44) obejmującej obszar części działek nr: 446, 447, 448, 449, 455, 457, 466/2, 479/1, 521/1, 522/1, 523/1, 523/5, 526/3, 527/1, 541/6, 541/11, 545/6, 546/4, 549/1, 550/3 i 552/4 położonych w miejscowości Grębocin;

3)   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin uchwalonego uchwałą Nr XLIV/465/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 149, poz. 1848) obejmującej obszar części działek nr: 368/2, 370/9, 371, 372/2, 461/2 i 462 położonych w miejscowości Grębocin;

4)   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarze wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo uchwalonego uchwałą Nr VI/72/99 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 stycznia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 37, poz. 284) obejmującej obszar części działek nr: 452/5, 463/6, 464/1, 464/2, 464/3, 464/4, 464/5 i 464/9 położonych w miejscowości Grębocin.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego i do zmian planów miejscowych.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Lubicz, Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, pokój nr 9, w terminie do dnia 04.08.2014 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

drukuj (OGŁOSZENIE)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2014-07-09 11:33


OGŁOSZENIE

GP.6721.2.2014.WS                                             Lubicz Dolny, 2014.07.07

 

O G Ł O S Z E N I E

    Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz uchwał Rady Gminy Lubicz: Nr L/598/2014 z dnia 30 maja 2014 r., Nr L/597/2014 z dnia 30 maja 2014 r., Nr L/599/2014 z dnia 30 maja 2014 r. i Nr L/600/2014 z dnia 30 maja 2014 r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania:

1)  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin obejmującego obszar działki nr 541/12 i części działek nr: 347/1, 349, 368/1, 369/1, 372/1, 373, 374, 375, 376, 377, 379, 461/2, 463/6, 466/2, 541/4, 541/11, 781/4, 782, 783 i 934 położonych w miejscowości Grębocin;

2)  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w pasie terenu pod gazociąg wysokiego ciśnienia DN500 p nom 8 Mpa uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/325/96 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Toruńskiego z 1997 r. Nr 7, poz. 44) obejmującej obszar części działek nr: 446, 447, 448, 449, 455, 457, 466/2, 479/1, 521/1, 522/1, 523/1, 523/5, 526/3, 527/1, 541/6, 541/11, 545/6, 546/4, 549/1, 550/3 i 552/4 położonych w miejscowości Grębocin;

3)  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin uchwalonego uchwałą Nr XLIV/465/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 149, poz. 1848) obejmującej obszar części działek nr: 368/2, 370/9, 371, 372/2, 461/2 i 462 położonych w miejscowości Grębocin;

4)  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarze wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo uchwalonego uchwałą Nr VI/72/99 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 stycznia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 37, poz. 284) obejmującej obszar części działek nr: 452/5, 463/6, 464/1, 464/2, 464/3, 464/4, 464/5 i 464/9 położonych w miejscowości Grębocin.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz : Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pokój nr 9, w terminie do dnia 4 sierpnia 2014 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

drukuj (OGŁOSZENIE)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2014-07-09 11:33


O G Ł O S Z E N I E

 

o przystąpieniu do sporządzania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek

 

    Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) i uchwał Rady Gminy Lubicz: Nr XLI/464/2013 z dnia 25 października 2013 r., Nr XLII/484/2013 z dnia 22 listopada 2013 r., Nr XLIII/506/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. i Nr L/606/2014 z dnia 30 maja 2014 r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek, uchwalonego uchwałą Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 146, poz. 1820), obejmującej obszar działki nr 15/16 w Lubiczu Górnym i tereny w rejonie ulic: Dolina Drwęcy, Makowa, Osikowa i Długa oraz obszar działek nr 72/9 i 72/13 w Krobi.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, pokój nr 9, w terminie do dnia 09.07.2014 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                                                 Wójt Gminy Lubicz

                                                                              Marek Olszewski

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

    Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz uchwał Rady Gminy Lubicz: Nr XLI/464/2013 z dnia 25 października 2013 r., Nr XLII/484/2013 z dnia 22 listopada 2013 r., Nr XLIII/506/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. i Nr L/606/2014 z dnia 30 maja 2014 r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek, uchwalonego uchwałą Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 146, poz. 1820), obejmującej obszar działki nr 15/16 w Lubiczu Górnym i tereny w rejonie ulic: Dolina Drwęcy, Makowa, Osikowa i Długa oraz obszar działek nr 72/9 i 72/13 w Krobi.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, pokój nr 9, w terminie do dnia 9 lipca 2014 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

                                                                                              Wójt Gminy Lubicz

                                                                           Marek Olszewski

 

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2014-06-12 11:42
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-12 11:44


Obwieszczenie

GP.6721.3.2011.WS                                            Lubicz Dolny, 2014.06.03
GP.6721.4.2011.WS

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

i n f o r m u j ę

o uchwaleniu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo przez Radę Gminy Lubicz uchwałą: Nr L/593/2014 i Nr L/595/2014 z dnia 30 maja 2014 r.


OBWIESZCZENIE

GP.6733.1.2014.WS                               Lubicz Dolny 2014.05.05

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 05.05.2014 r. została wydana decyzja nr 2/CP/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, przewidzianej do realizacji na działce nr 41/7 położonej w miejscowości Jedwabno.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Lubicz,
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2014-05-07 12:36


OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Lubicz


OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE GP.6721.1.2014.WS


GP.6721.3.2011.WS                      Lubicz Dolny, 2014.02.21

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo

    Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XI/111/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. zmienionej uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr XLII/485/2013 z dnia 22 listopada 2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu o publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo w zakresie obejmującym obszar działek nr 2008/3 i 398/1 w miejscowości Lubicz Dolny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 06.03.2014 r. do 07.04.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, pok. Nr 29, w godz. 800 do 1500.

    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 01.04.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

    Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.04.2014 r.

W Ó J T

(-) Marek Olszewski            

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2014-02-21 13:28
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-21 13:31


GP.6721.3.2011.WS                              Lubicz Dolny, 2014.02.21

OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się w dniach od 06.03.2014 r. do 07.04.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pok. Nr 29, w godz. 800 do 1500 z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo w zakresie działek nr 2008/3 i 398/1 w miejscowości Lubicz Dolny, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, w terminie do dnia 7 kwietnia 2014 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

W Ó J T

(-) Marek Olszewski            

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2014-02-21 13:30


Lubicz Dolny, 2014.01.29

GP.6721.4.2011.WS

OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się w dniach od 12.02.2014 r. do 14.03.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pok. Nr 29, w godz. 800 do 1500 z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo w zakresie działek nr: 414/2 cz., 414/6 cz., 414/8 cz., 414/10 cz., 418 cz., 420/3, 420/7, 420/8, 420/9, 420/10, 420/24 cz., 420/26, 420/27 cz., 420/30 cz., 420/31 cz., 420/32 cz., 420/34, 420/35, 420/39, 420/40, 424/9 cz., 424/11 cz., 424/13 cz., 424/14 cz., 430/1 cz., 431/1 cz., 433/9 cz. i 2008/19 cz. w miejscowości Lubicz Dolny, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, w terminie do dnia 14 marca 2014 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

 

       WÓJT

          (-)

Marek Olszewsk

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2014-01-31 13:01


GP.6733.2.2013.MD                                 Lubicz Dolny 2014.01.08

 

                                       OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.Dz.U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

                                                   z a w i a d a m i a m: 

że w dniu 08.01.2014 r. została wydana decyzja nr 1/CP/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na dla zamierzenia polegającego na powiązaniu linią energetyczną kablową 15kV pomiędzy ST Lampusz 2  i ST Nowa Wieś 1 na działce nr 413/8 w miejscowości Lubicz Dolny i części działki nr 47/13 położonej w miejscowości Nowa Wieś.

Z treścią decyzji można  zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Lubicz
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21
Referat Gospodarki Przestrzennej , II piętro, pokój nr 30  

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2014-01-16 07:49


GP.6733.4.2013.WS                                 Lubicz Dolny, 2013.11.04

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 04.11.2013 r. została wydana decyzja nr 5/CP/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny, przewidzianej do realizacji na działce nr 68/8 położonej w miejscowości Rogowo.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Lubicz,
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2013-11-29 10:03


GP.6733.3.2013.WS                        Lubicz Dolny, 2013.10.22

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Poz. 647) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 22.10.2013 r. została wydana decyzja nr 4/CP/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie gminnej sieci wodociągowej poprzez realizację odcinka wodociągu PE DN 110 PN 10 wraz z hydrantami p.poż. na działce nr 45/21 położonej w miejscowości Mierzynek.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Lubicz,
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2013-11-29 10:00
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-29 10:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21530
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-11-03 10:53:36