Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH
NAZWA REFERATU

Referat Podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
1. Art. 6 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1821)
2. Art. 21 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018r. poz. 800 ze zm.)
3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017r. (MP z 2017r. poz. 963)


WYMAGANE DOKUMENTY
1. Informacja o lasach:

- IL-1 - informacja w sprawie podatku leśnego,

- ZL-1/A - dane o nieruchomościach leśnych.

2. W przypadku gdy spełnione zostały warunki do zastosowania zwolnienia należy złożyć formularz ZL-1/B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości leśnych (oryginał do wglądu).

OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (Art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

DODATKOWE INFORMACJE
Osoby fizyczne są zobowiązane składać organowi podatkowemu informacje o lasach w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego bądź zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania.
Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych i osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nie posiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklaracje na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
Obowiązek składania deklaracji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień.


FORMULARZE

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2005-01-13 08:57
  • zmodyfikował: Podatki Gmina Lubicz
    ostatnia modyfikacja: 2018-05-17 14:01

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2005-01-13 08:58

drukuj całą stronę

Opis strony

Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6551
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-05-17 14:01

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01
fax (56) 621-21-20

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 18:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3343008
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-07-15 14:09

Stopka strony