Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść stronyXXXVIII Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2021 r.


UCHWAŁA NR XXXVIII/519/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia „Mieszkańcy Grębocina"


UCHWAŁA NR XXXVIII/518/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXXVIII/517/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/348/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 – 2028”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju


UCHWAŁA NR XXXVIII/516/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych


UCHWAŁA NR XXXVIII/515/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/403/21 Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania


UCHWAŁA NR XXXVIII/514/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia prowadzonym w formie Dziennego Domu „Senior+”.


UCHWAŁA NR XXXVIII/513/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 r.


UCHWAŁA NR XXXVIII/512/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 r.


UCHWAŁA NR XXXVIII/511/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym z budżetu Gminy Lubicz, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia.


UCHWAŁA NR XXXVIII/510/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXXVIII/509/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lubicz na lata 2021 - 2026 z perspektywą do roku 2030”.


UCHWAŁA NR XXXVIII/508/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubicz na lata 2013-2032”


UCHWAŁA NR XXXVIII/507/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021


UCHWAŁA NR XXXVIII/506/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXXVIII/505/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2021 r.


UCHWAŁA NR XXXVIII/504/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok


UCHWAŁA NR XXXVIII/503/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz na lata 2022-2037XXXVII Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 30 listopada 2021 r.


UCHWAŁA NR XXXVII/502/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Królowej Bony” w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR XXXVII/501/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXXVII/500/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 r.


UCHWAŁA NR XXXVII/499/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków


UCHWAŁA NR XXXVII/498/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.


UCHWAŁA NR XXXVII/497/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie nieuwzględnienia wniosku mieszkańców Lubicza Dolnego


UCHWAŁA NR XXXVII/496/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie przekazania petycji według właściwości


UCHWAŁA NR XXXVII/495/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysów oraz zasad ich wypłacania


UCHWAŁA NR XXXVII/494/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXXVII/493/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022”


UCHWAŁA NR XXXVII/492/2021 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021”


UCHWAŁA NR XXXVII/491/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022


UCHWAŁA NR XXXVII/490/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości


UCHWAŁA NR XXXVII/489/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UCHWAŁA NR XXXVII/488/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2021 r.

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubicz, ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w zamian za kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku


UCHWAŁA NR XXXVII/487/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


UCHWAŁA NR XXXVII/486/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego


UCHWAŁA NR XXXVII/485/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku


UCHWAŁA NR XXXVII/484/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR XXXVII/483/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR XXXVII/482/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w miejscowości Młyniec Drugi obciążonej nieodpłatną służebnością gruntową


UCHWAŁA NR XXXVII/481/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin


UCHWAŁA NR XXXVII/480/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin


UCHWAŁA NR XXXVII/479/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Młyniec Pierwszy


UCHWAŁA NR XXXVII/478/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Młyniec Pierwszy


UCHWAŁA NR XXXVII/477/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXXVII/476/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2021 r.XXXVI Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 9 listopada 2021 r.


UCHWAŁA NR XXXVI/475/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego


UCHWAŁA NR XXXVI/474/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 9 listopada 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXXVI/473/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 9 listopada 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2021 r.XXXV Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 28 października 2021 r.


UCHWAŁA NR XXXV/472/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 października 2021r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Aleja Gwiazd” w miejscowości Kopanino


UCHWAŁA NR XXXV/471/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 października 2021r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Błękitna” w miejscowości Mierzynek


UCHWAŁA NR XXXV/470/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 października 2021r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu.


UCHWAŁA NR XXXV/469/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 października 2021r.

w sprawie utworzenia na terenie Gminy Lubicz ośrodka wsparcia pod nazwą Dzienny Dom „Senior+” działającego w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu


UCHWAŁA NR XXXV/468/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 października 2021r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym


UCHWAŁA NR XXXV/467/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 października 2021r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021” UCHWAŁA NR XXXV/467/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021” w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021”


UCHWAŁA NR XXXV/466/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 października 2021r.

o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu.


UCHWAŁA NR XXXV/465/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 października 2021r.

w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.


UCHWAŁA NR XXXV/464/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 października 2021r.

w sprawie gromadzenia środków finansowych na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Lubicz .


UCHWAŁA NR XXXV/463/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 października 2021r.

w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubicz za rok szkolny 2020/2021


UCHWAŁA NR XXXV/462/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 października 2021r.

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Lubicz nr XXXII/433/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubicz i w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXXV/461/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 października 2021r.

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Lubicz nr XXXII/432/21 w sprawie zmiany uchwały określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubicz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami i w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubicz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi


UCHWAŁA NR XXXV/460/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 października 2021r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR XXXV/459/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 października 2021r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Lubiczu Dolnym


UCHWAŁA NR XXXV/458/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 października 2021r.

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Młyniec Drugi


UCHWAŁA NR XXXV/457/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 października 2021r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec


UCHWAŁA NR XXXV/456/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 października 2021r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubicz i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.


UCHWAŁA NR XXXV/455/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 października 2021r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXXV/454/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 października 2021r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2021 r.XXXIV Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 16 września 2021 r.


UCHWAŁA NR XXXIV/453/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 16 września 2021 r.

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXV/514/21 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r.


UCHWAŁA NR XXXIV/452/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 16 września 2021 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy drogi od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu w granicach Gminy Miasta Toruń i przekazania zadań zarządcy tej drogi Wójtowi Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXXIV/451/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 16 września 2021 r.

w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych


UCHWAŁA NR XXXIV/450/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 16 września 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Młyniec Drugi


UCHWAŁA NR XXXIV/449/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 16 września 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXXIV/448/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 16 września 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2021 r.XXXIII Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 20 lipca 2021 r.


UCHWAŁA NR XXXIII/447/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 20 lipca 2021 r.

w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 646 oraz przebudowy drogi wojewódzkiej nr 646


UCHWAŁA NR XXXIII/446/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 20 lipca 2021 r.

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubicz na rok szkolny 2021/2022


UCHWAŁA NR XXXIII/445/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 20 lipca 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXXIII/444/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 20 lipca 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2021 r.XXXII Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 1 lipca 2021 r.


UCHWAŁA NR XXXII/443/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie zawierania pomiędzy Gminą Lubicz, a innymi Gminami porozumień międzygminnych dotyczących przeniesienia prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”.


UCHWAŁA NR XXXII/442/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/348/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 – 2028”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju


UCHWAŁA NR XXXII/441/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych.


UCHWAŁA NR XXXII/440/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej nieprzedłużania umowy dzierżawy gruntu w Grębocinie, na którym znajduje się pasieka oraz przeniesienia wszystkich uli tam znajdujących się w inne miejsce


UCHWAŁA NR XXXII/439/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Sokoła Millennium” w miejscowości Nowa Wieś.


UCHWAŁA NR XXXII/438/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy "Jana Adamkiewicza" w miejscowości Grębocin


UCHWAŁA NR XXXII/437/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubicz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2021 roku


UCHWAŁA NR XXXII/436/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi na odcinku od miejscowości Pruska Łąka do miejscowości Gronowo


UCHWAŁA NR XXXII/435/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu w celu utrzymania drogi rowerowej


UCHWAŁA NR XXXII/434/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości


UCHWAŁA NR XXXII/433/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXXII/432/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubicz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UCHWAŁA NR XXXII/431/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec


UCHWAŁA NR XXXII/430/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny (rejon ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej)


UCHWAŁA NR XXXII/429/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grabowiec


UCHWAŁA NR XXXII/428/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Grabowiec


UCHWAŁA NR XXXII/427/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowa Wieś


UCHWAŁA NR XXXII/426/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gronowo


UCHWAŁA NR XXXII/425/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie uchylenia uchwał w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny oraz w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR XXXII/424/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR XXXII/423/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR XXXII/422/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR XXXII/421/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR XXXII/420/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXXII/419/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2021 r.


UCHWAŁA NR XXXII/418/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu wykonania budżetu za rok 2020


UCHWAŁA NR XXXII/417/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubicz za rok 2020


UCHWAŁA NR XXXII/416/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubicz wotum zaufaniaXXXI Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 27 maja 2021 r.


UCHWAŁA NR XXXI/415/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXXI/414/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXXI/413/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025


UCHWAŁA NR XXXI/412/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubicz na lata 2013-2032”


UCHWAŁA NR XXXI/411/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi rowerowej Rogówko-Jedwabno-Lubicz Dolny”


UCHWAŁA NR XXXI/410/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 maja 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2021 r.XXX Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 29 kwietnia 2021 r.


UCHWAŁA NR XXX/409/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXX/408/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o.


UCHWAŁA NR XXX/407/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy "Witkacego" w miejscowości Krobia


UCHWAŁA NR XXX/406/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy "Pszeniczna" w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR XXX/405/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy "Jagodowa" w miejscowości Grębocin


UCHWAŁA NR XXX/404/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy "Diamentowa" w miejscowości Kopanino


UCHWAŁA NR XXX/403/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania


UCHWAŁA NR XXX/402/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub „Senior+”


UCHWAŁA NR XXX/401/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego


UCHWAŁA NR XXX/400/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego


UCHWAŁA NR XXX/399/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych


UCHWAŁA NR XXX/398/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu za rok 2020.


UCHWAŁA NR XXX/397/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020.


UCHWAŁA NR XXX/396/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021”


UCHWAŁA NR XXX/395/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie pomników przyrody


UCHWAŁA NR XXX/394/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/260/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz, związanych z likwidacją starych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym.


UCHWAŁA NR XXX/393/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Gronowie


UCHWAŁA NR XXX/392/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej


UCHWAŁA NR XXX/391/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN toruński” sp. z o.o.


UCHWAŁA NR XXX/390/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin


UCHWAŁA NR XXX/389/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Krobia


UCHWAŁA NR XXX/388/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR XXX/387/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR XXX/386/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR XXX/385/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR XXX/384/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXX/383/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2021 r.XXIX Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 25 marca 2021 r.


UCHWAŁA NR XXIX/382/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lubicz w 2021 roku


UCHWAŁA NR XXIX/381/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubicz w 2021 roku


UCHWAŁA NR XXIX/380/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu.


UCHWAŁA NR XXIX/379/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020”.


UCHWAŁA NR XXIX/378/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXIX/377/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


UCHWAŁA NR XXIX/376/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXIX/375/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2021 r.XXVIII Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 25 lutego 2021 r.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2021-03-01 11:03


UCHWAŁA NR XXVIII/374/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 lutego 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gronowie


UCHWAŁA NR XXVIII/373/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy


UCHWAŁA NR XXVIII/372/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy "Słoneczna" w miejscowości Grabowiec


UCHWAŁA NR XXVIII/371/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy "Nostalgiczna" w miejscowości Kopanino


UCHWAŁA NR XXVIII/370/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą Lubicz, a pozostałymi gminami i powiatami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia.


UCHWAŁA NR XXVIII/369/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Grabowiec


UCHWAŁA NR XXVIII/368/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 lutego 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXVIII/367/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 lutego 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2021 r.XXVII Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 30 stycznia 2021 r.


UCHWAŁA NR XXVII/366/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 stycznia 2021 r.

w sprawie zwolnienia z należnej za rok 2021 opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowychXXVI Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 21 stycznia 2021 r.


UCHWAŁA NR XXVI/365/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 21 stycznia 2021 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gronowie


UCHWAŁA NR XXVI/364/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 21 stycznia 2021 r.

w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy


UCHWAŁA NR XXVI/363/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 21 stycznia 2021 r.

w sprawie przekazania wniosku o instalację oświetlenia ulicznego według właściwości


UCHWAŁA NR XXVI/362/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 21 stycznia 2021 r.

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXVIII/403/20 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r.


UCHWAŁA NR XXVI/361/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 21 stycznia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXVI/360/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 21 stycznia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXVI/359/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 21 stycznia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11087
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-11 12:28:44