Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść stronyLII Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 21 grudnia 2022 r.


UCHWAŁA NR LII/668/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR LII/667/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.”


UCHWAŁA NR LII/666/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały NR XXIV/324/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 października 2020 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia oraz w sprawie trybu i kryterium przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubicz.


UCHWAŁA NR LII/665/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022


UCHWAŁA NR LII/664/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 21 grudnia 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR LII/663/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 21 grudnia 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2022 r.LI Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 8 grudnia 2022 r.


UCHWAŁA NR LI/662/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 8 grudnia 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR LI/661/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 8 grudnia 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2022 r.L Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 30 listopada 2022 r.


UCHWAŁA NR L/660/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR L/659/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2022 r.


UCHWAŁA NR L/658/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie uchwalenia dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz na lata 2022-2030”


UCHWAŁA NR L/657/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubicz na lata 2023-2025


UCHWAŁA NR L/656/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/601/22 Rady Gminy Lubicz z dnia 2 września 2022 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli przedszkola i innej placówki przedszkolnej pracującej z grupą obejmującą dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz


UCHWAŁA NR L/655/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubicz


UCHWAŁA NR L/654/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Nowa Wieś


UCHWAŁA NR L/653/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/556/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Miasta Toruń w 2022 r.


UCHWAŁA NR L/652/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/500/21 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 r.


UCHWAŁA NR L/651/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/513/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 r.


UCHWAŁA NR L/650/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/512/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 r.


UCHWAŁA NR L/649/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Sezamkowa” w miejscowości Krobia.


UCHWAŁA NR L/648/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR L/647/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR L/646/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubicz na lata 2013-2032”


UCHWAŁA NR L/645/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości


UCHWAŁA NR L/644/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubicz, ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w zamian za kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku


UCHWAŁA NR L/643/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.”


UCHWAŁA NR L/642/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023


UCHWAŁA NR L/641/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.”


UCHWAŁA NR L/640/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


UCHWAŁA NR L/639/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego


UCHWAŁA NR L/638/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku


UCHWAŁA NR L/637/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Krobia


UCHWAŁA NR L/636/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia


UCHWAŁA NR L/635/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia


UCHWAŁA NR L/633/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Złotorii na rzecz Powiatu ToruńskiegoXLIX Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 17 listopada 2022 r.


UCHWAŁA NR XLIX/632/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 17 listopada 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XLIX/631/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 17 listopada 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2022 r.XLVIII Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 27 października 2022 r.


UCHWAŁA NR XLVIII/630/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na sołtysa wsi Młyniec Drugi


UCHWAŁA NR XLVIII/629/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie dopłaty dla odbiorców wody i usług kanalizacyjnych


UCHWAŁA NR XLVIII/628/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Urocza” w miejscowości Grabowiec


UCHWAŁA NR XLVIII/627/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Wichrowe Wzgórze” w miejscowości Jedwabno.


UCHWAŁA NR XLVIII/626/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej oraz szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym


UCHWAŁA NR XLVIII/625/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubicz za rok szkolny 2021/2022


UCHWAŁA NR XLVIII/624/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin


UCHWAŁA NR XLVIII/623/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/178/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.


UCHWAŁA NR XLVIII/622/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie nabycia części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mierzynek


UCHWAŁA NR XLVIII/620/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 października 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2022 r.XLVII Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 29 września 2022 r.


UCHWAŁA NR XLVII/619/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie przekazania pisma według właściwości


UCHWAŁA NR XLVII/618/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie przekazania petycji według właściwości


UCHWAŁA NR XLVII/617/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.”


UCHWAŁA NR XLVII/616/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/541/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, dla których gmina Lubicz jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania


UCHWAŁA NR XLVII/615/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Toruń w 2022 r.


UCHWAŁA NR XLVII/614/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w części obejmującej działki nr 461, 325/1 i 334/2 w Młyńcu II


UCHWAŁA NR XLVII/613/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin


UCHWAŁA NR XLVII/612/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 września 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XLVII/611/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 września 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2022 r.


UCHWAŁA NR XLVII/610/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o.XLVI Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 9 i 16 września 2022 r.

UCHWAŁA NR XLVI/609/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 16 września 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XLVI/608/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 16 września 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2022 r.


UCHWAŁA NR XLVI/607/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 16 września 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o.


UCHWAŁA NR XLVI/606/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 9 września 2022 r.

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli w Zakładzie Usług Komunalnych w Lubiczu sp. z o.o.XLV Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 2 września 2022 r.


UCHWAŁA NR XLV/605/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 2 września 2022 r.

w sprawie przekazania pism według właściwości


UCHWAŁA NR XLV/604/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 2 września 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XLV/603/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 2 września 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy


UCHWAŁA NR XLV/602/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 2 września 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/541/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, dla których gmina Lubicz jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania


UCHWAŁA NR XLV/601/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 2 września 2022 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli przedszkola i innej placówki przedszkolnej pracującej z grupą obejmującą dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz


UCHWAŁA NR XLV/600/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 2 września 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Mierzynek


UCHWAŁA NR XLV/599/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 2 września 2022 r.

w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin


UCHWAŁA NR XLV/598/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 2 września 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XLV/597/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 2 września 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2022 r.XLIV Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 30 czerwca 2022 r.


UCHWAŁA NR XLIV/596/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na modernizacji ul. Zielona Puszcza w Mierzynku na odcinku od gminy Obrowo do ul. Farmerskiej oraz ul. Jaworowej w Brzozówce


UCHWAŁA NR XLIV/595/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi na uchwałę Rady Gminy Lubicz nr XLI/540/22 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś wraz z odpowiedzią na skargę


UCHWAŁA NR XLIV/594/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubicz na rok szkolny 2022/2023


UCHWAŁA NR XLIV/593/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/348/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 – 2028”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju


UCHWAŁA NR XLIV/592/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie dopłaty dla odbiorców wody i usług kanalizacyjnych


UCHWAŁA NR XLIV/591/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XLIV/590/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.


UCHWAŁA NR XLIV/589/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Gronowie na rzecz Gminy Kowalewo Pomorskie


UCHWAŁA NR XLIV/588/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś


UCHWAŁA NR XLIV/587/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR XLIV/586/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR XLIV/585/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR XLIV/584/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny


UCHWAŁA NR XLIV/583/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia


UCHWAŁA NR XLIV/582/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin


UCHWAŁA NR XLIV/581/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Grębocin


UCHWAŁA NR XLIV/580/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 czerwca 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XLIV/579/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 czerwca 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2022 r.


UCHWAŁA NR XLIV/578/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu wykonania budżetu za rok 2021


UCHWAŁA NR XLIV/577/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubicz za rok 2021


UCHWAŁA NR XLIV/576/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubicz wotum zaufaniaXLIII Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 26 maja 2022 r.


UCHWAŁA NR XLIII/575/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie przekazania pisma według właściwości


UCHWAŁA NR XLIII/574/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Azaliowa” w miejscowości Grębocin.


UCHWAŁA NR XLIII/573/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Przyjemna” w miejscowości Grabowiec.


UCHWAŁA NR XLIII/572/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Brzoskwiniowa” w miejscowości Młyniec Drugi.


UCHWAŁA NR XLIII/571/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy „Witkacego” w miejscowości Krobia.


UCHWAŁA NR XLIII/570/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.”


UCHWAŁA NR XLIII/569/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021”.


UCHWAŁA NR XLIII/568/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021.


UCHWAŁA NR XLIII/567/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR XLIII/566/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości


UCHWAŁA NR XLIII/565/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XLIII/564/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2022 r.XLII Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 28 kwietnia 2022 r.


UCHWAŁA NR XLII/563/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lubicz.


UCHWAŁA NR XLII/562/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym


UCHWAŁA NR XLII/561/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy „Diamentowa” w miejscowości Kopanino


UCHWAŁA NR XLII/560/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Mostowa” w miejscowości Młyniec Pierwszy


UCHWAŁA NR XLII/559/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Brylantowa” w miejscowości Kopanino


UCHWAŁA NR XLII/558/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz na lata 2013-2032”


UCHWAŁA NR XLII/557/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lubicz w 2022 roku


UCHWAŁA NR XLII/556/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Miasta Toruń w 2022 r.


UCHWAŁA NR XLII/555/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Lubicz do Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia


UCHWAŁA NR XLII/554/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny (rejon ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej)


UCHWAŁA NR XLII/553/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin


UCHWAŁA NR XLII/552/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR XLII/551/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie nabycia części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin


UCHWAŁA NR XLII/550/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu za rok 2021


UCHWAŁA NR XLII/549/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XLII/548/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2022 r.XLI Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 31 marca 2022 r.


UCHWAŁA NR XLI/547/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przekazania pisma według właściwości


UCHWAŁA NR XLI/546/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.”


UCHWAŁA NR XLI/545/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu w celu utrzymania drogi rowerowej


UCHWAŁA NR XLI/544/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Toruńskiego w 2022 r.


UCHWAŁA NR XLI/543/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą: „Więcej wiem, jestem bezpieczny, lepiej pomagam” realizowanego w ramach RLKS finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny (P1)


UCHWAŁA NR XLI/542/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań́ z zakresu wspierania rodziny w Gminie Lubicz w roku 2021 oraz potrzeb związanych z realizacją zadań́ na rok 2022


UCHWAŁA NR XLI/541/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogowo


UCHWAŁA NR XLI/540/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś


UCHWAŁA NR XLI/539/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 31 marca 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XLI/538/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 31 marca 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2022 r.XL Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 3 marca 2022 r.


UCHWAŁA NR XL/537/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 3 marca 2022 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków


UCHWAŁA NR XL/536/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 3 marca 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej oraz szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym


UCHWAŁA NR XL/535/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 3 marca 2022 r.

w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych


UCHWAŁA NR XL/534/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 3 marca 2022 r.

w sprawie w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubicz w 2022 roku


UCHWAŁA NR XL/533/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 3 marca 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XL/532/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 3 marca 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2022 r.XXXIX Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 27 stycznia 2022 r.


UCHWAŁA NR XXXIX/531/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXXIX/530/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie przekazania według właściwości wniosku dotyczącego budżetu Gminy Lubicz na rok 2022 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXXIX/529/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXXIX/527/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Melancholijna” w miejscowości Grabowiec


UCHWAŁA NR XXXIX/526/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej oraz szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym


UCHWAŁA NR XXXIX/525/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości


UCHWAŁA NR XXXIX/524/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR XXXIX/523/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Brzezinko


UCHWAŁA NR XXXIX/522/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR XXXIX/521/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXXIX/520/22 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2022 r.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10012
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-28 15:30:04