Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-02-16 08:40


Sprawozdanie okresowe z realizacji programu ochrony powietrza oraz jego aktualizacji

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2024-02-14 12:40

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-02-14 12:39


EKOLOGIZACJA WSI W GMINIE LUBICZ

Gmina Lubicz oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie- Powiatowy Zespół Doradztwa w Toruniu z/s w Chełmży, od roku 2009 realizują program edukacyjny „Ekologizacja wsi województwa kujawsko-pomorskiego, kształtowanie postaw i zachowań społeczeństwa wiejskiego, poprzez wdrażanie w życie tzw. Dobrej Kultury Rolnej”.


ROLNICY Z GMINY LUBICZ NA TARGACH AGRO-TECH

30 czerwca 2012 r. rolnicy z naszej gminy uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Rolno-Przemysłowych AGRO-TECH w Minikowie. Była to 34 edycja targów, które są największą wystawą rolniczą w północno-zachodniej Polsce.
 • -

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2009-05-08 10:08

Uczniowie klasy II d Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubiczu Górnym, realizują obecnie projekt na temat ochrony naszych lokalnych lasów.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy, do wzięcia udziału w naszym projekcie.

Opiekunowie: Joanna Łęgowska  i Monika Brodowska - nauczyciele kształcenia zintegrowanego SP nr 2 w Lubiczu.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-05-07 10:27
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-08 14:55

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-05-07 10:28

Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Lubicz
Niniejszym przypominamy o ciążącym na mieszkańcach Gminy Lubicz obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 r. nr 236 poz. 2008 ? ze zmianami) oraz realizacji Uchwały nr XLIX/581/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubicz (Dz. U. Woj. Kuj-Pom. z 2006 r., nr 101, poz. 1545) w szczególności dot.:

Wykaz jednostek, które uzyskały pozwolenia na wywóz odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Wykaz jednostek, które uzyskały pozwolenia na wywóz odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Informacja o płytach obornikowych
Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2009 r. zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147 poz.1033 ) wszedł w życie art. 25 ust.2 ww. ustawy, który zobowiązuje producenta rolnego prowadzącego :

X EDYCJA KONKURSU EKOLOGICZNEGO
W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu Wójt Gminy Lubicz informuje, iż została ogłoszona X Edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku"...

OLIMPIADA WIEDZY ROLNICZEJ

W dniu 22.11.2007 r. odbyła się XVII Powiatowa Olimpiada Wiedzy Rolniczej, której organizatorem był Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Toruniu z siedzibą w Chełmży przy współudziale Kuj.-Pom. Izby Rolniczej.
Uczestników Olimpiady gościła Gmina Łubianka. Zjechało do niej z terenu powiatu toruńskiego 36 młodych producentów rolnych, których serdecznie powitały gminne władze samorządowe.
PIĘKNA ZAGRODA
 • -

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-12-11 09:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-12-11 09:19

PIĘKNA ZAGRODA
Na terenie Gminy Lubicz odbyła się VI edycja konkursu "Piękna zagroda".

SUSZA 2006

Na terenie gminy Lubicz klęską suszy zostało dotkniętych 5577,35 ha gospodarstw rolnych tj. 344 gospodarstw z 17 sołectw.

Zniszczoną powierzchnię upraw stanowi 4225,86 ha. Ogółem wysokość strat wynosi 4 441 686,14 zł.

Została uruchomiona linia kredytowa a wznowienie produkcji na obszarach dotkniętych suszą. Szczegółowe informacje mogą otrzymać Państwo w Urzędzie Gminy w Lubiczu, ul. Toruńska 21, pok. 37, tel. 056/6782-128.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2006-09-07 13:55

Kontrole w gospodarstwach rolnych pod kątem przestrzegania przepisów ochrony środowiska w gospodarstwach.
ARiMR przypomina podstawowe informacje dotyczące wymogów ochrony środowiska, jakie muszą być przestrzegane w gospodarstwach na terenach objętych ONW:

Zwrot podatku akcyzowego
W związku z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej opublikowaną w (Dz. U. Nr 52 poz. 379) zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu tj. osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącego posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Informacja dla Rolników
Powołując się na Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej informujemy, że zasady w/w kodeksu staną się warunkiem obowiązkowym dla większości form wsparcia finansowego, łącznie z płatnościami obszarowymi.

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom - instalacje i urządzenia
W przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, powodowanie hałasu oraz wytwarzanie pól elektromagnetycznych jest dozwolona po zgłoszeniu instalacji do eksploatacji. Organem właściwym do zgłoszenia instalacji do eksploatacji na terenie gminy jest Wójt Gminy Lubicz
 • -

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2005-09-06 13:47

OBSZAR DOLINY RZEKI DRWĘCY
Obszar gminy Lubicz pod względem wartości zasobów środowiska przyrodniczego należy do cenniejszych w województwie kujawsko – pomorskim. Na obszarze gminy znajdują się zarówno wielkoprzestrzenne formy ochrony krajobrazu, jak i indywidualne formy ochrony przyrody.

Urząd Gminy w Lubiczu informuje, że w roku 2005 została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowym „HETMAN” Sp. z o.o. Florianów Zakład Utylizacji w Olszówce gm. Golub – Dobrzyń na odbiór padłych zwierząt w indywidualnych gospodarstwach rolnych i gospodarstwach niskotowarowych.


Zbiorniki na gnojowicę i płyty obornikowe.
Dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska wymaga wyposażenia gospodarstw rolnych w zbiorniki na gnojowicę lub gnojówkę.

Obowiązkowe ubezpieczenia w rolnictwie.
Obowiązek ubezpieczeń wynika z ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 poz. 1152).
 • -

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-09-27 09:03

POMOC UE DLA ROLNIKÓW – ŚRODKI DODATKOWE
Oprócz pomocy bezpośredniej w formie dopłat do użytków rolnych, polski rolnik będzie mógł starać się o pomoc dodatkową. Będzie ona udzielna w ramach dwóch programów operacyjnych dla Polski:
- Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) i Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO)
- "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich".

Ułatwienie startu młodym rolnikom.
Pomoc przy zakładaniu lub przejmowaniu gospodarstw przez młodych rolników oraz wsparcie i modernizacja tych gospodarstw.

Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)
Dotacje będą przysługiwały rolnikom, których gospodarstwa znajdują się na terenie gmin, w których występują utrudnione warunki do prowadzenia działalności rolniczej.

Pomoc dla gospodarstw niskotowarowych.
Wsparcie dla niewielkich gospodarstw (o wielkości ekonomicznej 2 – 4 EUS), produkujących głównie na własne potrzeby, na które chcą zwiększyć swoją dochodowość.

Program rolnośrodowiskowy.
W trosce o środowisko naturalne rolnik będzie mógł podjąć działania przyjazne dla środowiska lub zastosować metody ekologiczne w produkcji rolniczej.

Zalesienia.
Informujemy, że od 1 września Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadza działanie "Zalesienie gruntów rolnych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ma ono na celu zalesienie gruntów rolnych o małej przydatności produkcyjnej oraz poprawę struktury agrarnej i krajobrazu obszarów wiejskich. Wnioski można składać w biurach powiatowych Agencji.

Inwestycje w gospodarstwach rolnych.
Wsparcie finansowe inwestycji związanych z modernizacją gospodarstw rolnych, umożliwiającą funkcjonowanie na rynkach rolnych UE.

Renty strukturalne.
Renty strukturalne mają zachęcać rolników w wieku przedemerytalnym do zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej i przekazania działalności rolniczej posiadanych gospodarstw.

Wsparcie dostosowań do standardów UE.
Program utworzony w celu poprawy warunków produkcji rolnej w Polsce oraz dostosowania gospodarstw do wymagań unijnych w dziedzinie ochrony środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i roślin, bezpieczeństwa pracy i warunków utrzymania zwierząt.

Różnicowanie działalności rolniczej.
Możliwość pomocy finansowej na rozwijanie przez rolników lub domowników dodatkowej działalności gospodarczej.

Grupy producentów rolnych
Wsparcie będzie udzielanie grupom producentów rolnych, którzy będą zamierzali do wspólnego dostosowywania, a także zorganizowania wspólnego systemu sprzedaży produktów. Wsparcie będzie udzielane na zakładanie i administracyjne koszty działania grup producentów rolnych przez okres 5 lat od momentu ich powstania.

WIERZBA ENERGETYCZNA
Do 2010 roku rynek energetyczny (wg ustawy z dnia 10.IV.1997 r. – Prawo Energetyczne) powinien być zasilany w 20% z energii odnawialnej. Biomasa jest podstawowym źródłem energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju.

Dobra praktyka rolnicza
Wymagania w zakresie zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej

Serwisy www:

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl 

- Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Przysieku

,www.przysiek.pl,

- Agencja Rynku Rolnego, www.arr.gov.pl,

- Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza, www.kpir.pl

 - "Unia dla rolnika - przewodnik dla konsutlantów i doradców rolniczych" - www.rolnik.info.pl

 

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-09-27 11:00
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2005-07-21 10:59

Poniżej zamieszczamy (do pobrania) ustawę z dnia 11 kwietnia 2003 r.o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64 z 2003 r., poz. 592) oraz formularze zaświadczenia i oświadczenia.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2003-12-08 11:28
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2005-07-21 10:59

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-12-08 11:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-12-18 09:44

Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami Gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-09-23 12:40
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2005-07-21 11:18
 • -

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-02-11 08:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-02-14 08:02

Kontakt:

 

Urząd Gminy Lubicz

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz

 

e-mail:info@lubicz.pl

tel. 056/6212100

fax 056/6782122 

 

wew. 137 - stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa

wew. 129 - stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami 

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-02-11 08:52
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2010-03-09 08:43

Opis strony

redaguje:Magdalena Lisewska, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: info@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 387237
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-02-14 12:40:04