Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr I/1/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Uchwała Nr I/2/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Uchwała Nr II/3/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania komisji rewizyjnej

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Uchwała Nr II/4/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Uchwała Nr II/5/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej pierwszej i drugiej instancji do orzekania  w sprawach dyscyplinarnych pracowników mianowanych Urzędu Gminy w Lubiczu.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Uchwała Nr II/6/06 Rady Gminy Lubicz z dnia  6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2007

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Uchwała Nr II/7/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Uchwała Nr II/8/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Uchwała Nr II/9/06 Rady Gminy Lubicz dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie : nadania nazwy „Kalinowa” - ulicy w miejscowości Kopanino.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Uchwała Nr II/10/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie: nadania nazwy „Orla” - ulicy w miejscowości Nowa Wieś.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Uchwała Nr II/11/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie: nadania nazwy „Widokowa” - ulicy w miejscowości Grębocin.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Uchwała Nr II/12/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wynagrodzenia wójta gminy

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Uchwała Nr III/13/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Sekretarza Gminy

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Uchwała Nr III/14/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: wyborów w sołectwach Gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Uchwała Nr III/15/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Uchwała nr III/16/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany w składach osobowych stałych komisji Rady Gminy

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Uchwała Nr III/17/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi" na okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Uchwała nr III/18/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Uchwała Nr III/19/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 grudnia  2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2007

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Uchwała Nr III/20/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca  uchwałę w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Uchwała Nr III/21/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: opłat za wyżywienie w Przedszkolu Publicznym „ Chatka Puchatka” w Lubiczu.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Uchwała Nr III/22/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uznania dębu szypułkowego za pomnik przyrody na terenie gminy Lubicz, w miejscowości Grabowiec.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Uchwała Nr III/23/06 Rady Gminy Lubicz z  dnia 28 grudnia 2006 r. w  sprawie  uchylenia uchwały Nr LII/611/06 z dnia 30 września 2006 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Uchwała Nr III/24/06 Rady Gminy Lubicz z  dnia 28 grudnia 2006 r. w  sprawie  zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kopanino

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Uchwała Nr III/25/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 grudnia 2006 r. w  sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości  gruntowej położonej w miejscowości Kopanino.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Uchwała Nr III/26/06 Rady Gminy Lubicz z  dnia 28 grudnia 2006 r. w  sprawie  zbycia  w drodze bezprzetargowej nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Grębocinie, na rzecz jej użytkowników wieczystych.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Uchwała Nr III/27/06 Rady Gminy Lubicz z  dnia 28 grudnia 2006 r. w  sprawie  nabycia  nieruchomości gruntowej położonej w  Grębocinie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Uchwała Nr III/28/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie : nadania nazwy „Tenisowa” - ulicy w miejscowości Lubicz Dolny.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Uchwała Nr III/29/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2006 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Uchwała Nr III/30/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz zasad ich wypłacania

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 14:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5031
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-09-11 14:29

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 6362681
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-07-27 10:54

Stopka strony