Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

dni

Ilość znalezionych akapitów: 1

nazwadataużytkownikstrona


XXXIV Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 16 września 2021 r.
2021-09-22 08:24 [modyfikacja]Administrator SystemuROK 2021

Ilość znalezionych zbiorów plików: 5

nazwadataużytkownikstrona

UCHWAŁA NR XXXIV/453/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 16 września 2021 r.

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXV/514/21 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r.

2021-09-22 08:23Administrator SystemuROK 2021

UCHWAŁA NR XXXIV/452/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 16 września 2021 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy drogi od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu w granicach Gminy Miasta Toruń i przekazania zadań zarządcy tej drogi Wójtowi Gminy Lubicz

2021-09-22 08:22Administrator SystemuROK 2021

UCHWAŁA NR XXXIV/451/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 16 września 2021 r.

w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych

2021-09-22 08:19Administrator SystemuROK 2021

UCHWAŁA NR XXXIV/450/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 16 września 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Młyniec Drugi

2021-09-22 08:18Administrator SystemuROK 2021

OBWIESZCZENIE GP.6730.78.2021.AS w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na działkach nr: 24/6, 24/7, 24/8, 24/11, 24/12, 24/13, 24/14 w miejscowości Grabowiec, gm. Lubicz”.
2021-09-22 08:14Administrator Systemu2021