Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąckwiecień 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


Obwieszczenie

GP.6733.13.2016.MD                                          Lubicz Dolny 2016.12.29

                                       OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r. poz. 778 j.t. ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

                                                   z a w i a d a m i a m: 

że w dniu 29.12.2016 r. została wydana decyzja nr 7/CP/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego  polegającego na budowie stacji transformatorowej STEK 20/250 „Silno 14” oraz linii kablowych SN i nn do zasilania działek budowlanych w miejscowości Silno , przewidzianego do realizacji na działce nr 108 położonej w miejscowości Grabowiec.

Z treścią decyzji można  zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Lubicz
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21
Referat Gospodarki Przestrzennej , II piętro, pokój nr 35  
tel.566212104

drukuj (Obwieszczenie)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-01-02 14:23
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-03 10:26


Obwieszczenie

GP.6733.7.2016.WS                                                              Lubicz Dolny, 2016.12.22

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 22.12.2016 r. została wydana decyzja nr 6/CP/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV i stacji transformatorowej słupowej STS „Młyniec 22” na działkach nr 15/2, 15/1, 11/1, 13/1, 16/1 i 17/1 w miejscowości Młyniec Drugi.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Lubicz,
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.

 Z up. WÓJTA         
/-/ Marek Pilewski     
Kierownik Referatu    
Gospodarki Przestrzennej

drukuj (Obwieszczenie)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-12-27 11:59


ZAWIADOMIENIE

GP.6733.13.2016.MD                                            Lubicz Dolny, 2016.12.07

ZAWIADOMIENIE

o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego

     Na podstawie art. 10 § 1 i  61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust.1

ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U. z 2016r., poz.778 j.t. ze zmianami)

z a w i a d a m i a  s i ę

że w dniu 29.11.2016r. na wniosek Energa  Operator S.A. Oddział  w Toruniu ul. Gen. Bema   128 działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Kurzyńskiego reprezentującego Elektro Pro-Bud Grabowiec 17 86-300 Grudziądz  wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie stacji transformatorowej STEK 20/250 „Silno 14” oraz linii kablowych SN i nn do zasilania działek budowlanych w miejscowości Silno, przewidzianego do realizacji na działce nr 108 położonej w miejscowości Grabowiec.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym  i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty  ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi:  Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz             

drukuj (ZAWIADOMIENIE)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-12-16 13:09


ZAWIADOMIENIE

GP.6733.9.2016.MD                                                  Lubicz Dolny, 2016.12.12

 

ZAWIADOMIENIE

o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego

     Na podstawie art. 10 § 1 i  61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust.1

ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U. z 2016r., poz.778 j.t. ze zmianami)

z a w i a d a m i a  s i ę

że w dniu 08.12.2016r. na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku z/s w Toruniu ul. gen. Bema 128 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Grzegorza Chrapkowskiego- Pracownia Projektowa E.J.Czubaj.s.c. Bydgoszcz ul. Legnicka 18B, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej nn -0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianego do realizacji na działkach nr 18/4, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8, 70/9, 164/4, 168/2, 185/1, 185/2 w miejscowości Kopanino i na działce nr 313/1 w miejscowości Złotoria.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym  wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty  ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi:  Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz 

drukuj (ZAWIADOMIENIE)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-12-16 13:09


Obwieszczenie

Lubicz Dolny, 2016.12.12

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz uchwał Rady Gminy Lubicz: Nr XIII/124/2015 z dnia 25 września 2015 r., Nr XIV/137/2015 z dnia 22 października 2015 r., Nr XXVI/303/2016 z dnia 30 września 2016 r., Nr XVIII/206/2016 z dnia 26 lutego 2016 r., Nr XXIII/265/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., Nr XXV/289/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r., Nr XXV/290/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r., Nr XXIII/264/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., Nr XXVI/304/2016 z dnia 30 września 2016 r., Nr XXVI/305/2016 z dnia 30 września 2016 r., Nr XXIV/282/2016 z dnia 29 lipca 2016 r., Nr XIV/144/2015 z dnia 22 października 2015 r.,  Nr XIV/145/2015 z dnia 22 października 2015 r., zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania:

1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w części obejmującej działki nr 461, 325/1 i 334/2 w Młyńcu II, dla obszaru obejmującego działkę nr 334/13 i część działki nr 325/16, położone w Młyńcu Drugim; 

2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, obejmującego niżej wymienione obszary:

- u zbiegu ulic Kowalewskiej i Nad Strugą, na północ od ulicy Kowalewskiej,

- między ulicą Spółdzielczą, ulicą Rogowska oraz Strugą Toruńską;

3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia, obejmującego niżej wymienione obszary:

- u zbiegu ulic Bankowej i Polnej, na wschód od ul. Polnej w Lubiczu Górnym,

- przy ulicy Warszawskiej, między ul. Nowowiejską i Komunalną w Lubiczu Górnym,

- działki nr: 41/5, 42/1, 43/6, 44/8, 41/9, 41/10, 41/11, 42/5, 43/5, 43/4, 43/5, 44/9, 44/10, położone w Lubiczu Górnym,

- ulicami: Lipnowską, Bankową, Sportową i Polną w Lubiczu Górnym;

4. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia Lubicz Górny i Mierzynek, obejmującego niżej wymienione obszary:

- działki nr 168/19, 168/17, 168/14 i część działki nr 168/22, położone miejscowości w Krobia,

- działkę nr 148/14 położoną w miejscowości Krobia,

- działki nr 130/10 i 130/11, położone w miejscowości Krobia;

5. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec, dla obszaru obejmującego działki nr: 64, 73, 372, 72 i część działki nr 321/2, położone w miejscowości Złotoria;

6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronówko, dla obszaru obejmującego działkę nr 334;

7. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronowo dla obszaru obejmującego działki nr  359, 203, 204, 344, 87/6, 87/7.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pokój nr 9, w terminie do dnia 05 stycznia 2017 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

drukuj (Obwieszczenie)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-12-09 13:45
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-12 11:07


Obwieszczenie

 Lubicz Dolny, 2016.12.12.

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Lubicz

    Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 778 ze zm.) i uchwał Rady Gminy Lubicz: Nr XIII/124/2015 z dnia 25 września 2015 r., Nr XIV/137/2015 z dnia 22 października 2015 r., Nr XXVI/303/2016 z dnia 30 września 2016 r., Nr XVIII/206/2016 z dnia 26 lutego 2016 r., Nr XXIII/265/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., Nr XXV/289/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r., Nr XXV/290/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r., Nr XXIII/264/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., Nr XXVI/304/2016 z dnia 30 września 2016 r., Nr XXVI/305/2016 z dnia 30 września 2016 r., Nr XXIV/282/2016 z dnia 29 lipca 2016 r., Nr XIV/144/2015 z dnia 22 października 2015 r.,  Nr XIV/145/2015 z dnia 22 października 2015 r., zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania:

1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w części obejmującej działki nr 461, 325/1 i 334/2 w Młyńcu II, dla obszaru obejmującego działkę nr 334/13 i część działki nr 325/16, położone w Młyńcu Drugim; 

2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, obejmującego niżej wymienione obszary:

- u zbiegu ulic Kowalewskiej i Nad Strugą, na północ od ulicy Kowalewskiej,

- między ulicą Spółdzielczą, ulicą Rogowska oraz Strugą Toruńską;

3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia, obejmującego niżej wymienione obszary:

- u zbiegu ulic Bankowej i Polnej, na wschód od ul. Polnej w Lubiczu Górnym,

- przy ulicy Warszawskiej, między ul. Nowowiejską i Komunalną w Lubiczu Górnym,

- działki nr: 41/5, 42/1, 43/6, 44/8, 41/9, 41/10, 41/11, 42/5, 43/5, 43/4, 43/5, 44/9, 44/10, położone w Lubiczu Górnym,

- ulicami: Lipnowską, Bankową, Sportową i Polną w Lubiczu Górnym;

4. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia Lubicz Górny i Mierzynek, obejmującego niżej wymienione obszary:

- działki nr 168/19, 168/17, 168/14 i część działki nr 168/22, położone miejscowości w Krobia,

- działkę nr 148/14 położoną w miejscowości Krobia,

- działki nr 130/10 i 130/11, położone w miejscowości Krobia;

5. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec, dla obszaru obejmującego działki nr: 64, 73, 372, 72 i część działki nr 321/2, położone w miejscowości Złotoria;

6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronówko, dla obszaru obejmującego działkę nr 334;

7. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronowo dla obszaru obejmującego działki nr  359, 203, 204, 344, 87/6, 87/7.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego i do zmian planów miejscowych.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Lubicz, Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, pokój nr 9, w terminie do dnia 05.01.2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

                                                                                                                                                             

drukuj (Obwieszczenie)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-12-09 13:45
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-12 11:05


OBWIESZCZENIE

GP.6733.8.2016.MD                                                    Lubicz Dolny, 2016.11.21

OBWIESZCZENIE

                                   o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego

     Na podstawie art. 10 § 1 i  61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U. z 2016r., poz.778 j.t. ze zmianami)

z a w i a d a m i a  s i ę

że w dniu 18.11.2016r. na wniosek Powiatu Toruńskiego działającego przez pełnomocnika Pana Michała Jagodzińskiego reprezentującego firmę Jagodziński Projekt. Biuro Projektów Inwestycji Budowlanych  ul. Cisowa 2 87-213 Ryńsk wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla zamierzenia polegającego na  przebudowie pasa drogi powiatowej nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny od km 0+000(skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 464 w m. Turzno) do km 3+282 (m. Rogowo ok.700m przed wiaduktem autostradowym) długości 3282m, przewidzianego do realizacji na działkach nr 66/1, 67/1, 68/8, 69/1, 69/2, 69/7, 81/2, 81/3, 82/1, 82/2, 83/1, 83/3, 83/5, 83/6, 85/1, 85/4, 86/1,86/2, 93/1, 93/4, 94/1,94/2, 95/3,  95/4, 122/2 i 154/2 w  miejscowości Rogowo i nr 185/2, 185/5, 186/1, 187/12,188/1,189/4,189/5,190/1,192/1 i 193/1 położonych w miejscowości Turzno.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym  i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty  ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi: Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz 

drukuj (OBWIESZCZENIE)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-11-24 13:33
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-24 13:33


Obwieszczenie

GP.6733.7.2016.WS                                                              Lubicz Dolny, 2016.11.03

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

z a w i a d a m i a  s i ę

o wszczęciu w dniu na wniosek Pana Piotra Rylskiego zam. Toruń, ul. Wschodnia 36, działającego na podstawie pełnomocnictwa ENERGA Operator S.A. Oddział w Toruniu ul. Generała Józefa Bema 128, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV i słupowej stacji transformatorowej STS, przewidzianej do realizacji na działkach nr 11/1, 13/1, 15/1, 15/2, 16/1 i 17/1 położonych w miejscowości Młyniec Drugi.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi: Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz.

Z up. W Ó J T A      
/-/ Marek Pilewski    
Kierownik Referatu   
Gospodarki Przestrzennej

drukuj (Obwieszczenie)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-11-08 11:49


GP.6721.1.2014.WS                         

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 usta-wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-wania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Młyniec Drugi oraz Lubicz Dolny)


OGŁOSZENIE

Informuję o możliwości zapoznania się w dniach od 03.10.2016 r. do 03.11.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pok. Nr 29, w godz. 800 do 1500 z następującymi projektami:

1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz obejmującej tereny pod eksploatację kruszywa w miejscowości Młyniec Drugi,
2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

GP.6733.5.2016.WS                                                              Lubicz Dolny, 2016.09.01

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 01.09.2016 r. została wydana decyzja nr 5/CP/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przekrycia rowu melioracyjnego, przewidzianej do realizacji na części działki nr 9 w granicach działki nr 3 położonych w miejscowości Jedwabno.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Lubicz,
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.

Z up. W Ó J T A      
/-/ Marek Pilewski     
Kierownik Referatu    
Gospodarki Przestrzennej

drukuj (OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-09-02 13:58


Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się w dniach od 08.08.2016 r. do 08.09.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pok. Nr 29, w godz. 800 do 1500 z następującymi projektami

1. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia, dla działki nr 440 w Lubiczu Górnym (nr 4),

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-08-05 14:30

2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grabowiec, dla działki nr 4/12 w miejscowości Grabowiec (nr 5)

 • MAPA (PDF) 1657.51kB

  Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-08-05 14:49
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-08-05 14:49

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-08-05 14:31
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-05 14:32

3. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny – Małgorzatowo, dla obszaru leżącego przy ul. Antoniewo w Lubiczu Dolnym i obejmującego części działek nr 414/6, 414/10, 414/8 i 414/2 (nr 7)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-08-05 14:38

4. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny dla obszaru obejmującego działki nr 635/11 i 635/12 w miejscowości Lubicz Dolny (nr 9)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-08-05 14:34

5. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, dla obszaru obejmującego działkę nr 565/10 w Grębocinie (nr 10)

 • MAPA (PDF) 2384.31kB

  Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-08-05 14:55
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-08-05 14:59

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-08-05 14:38
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-05 14:35

6. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej, dla obszaru obejmującego działki nr 107/7 i 107/22 w miejscowości Lubicz Dolny (nr 13)

 • MAPA (PDF) 2376.41kB

  Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-08-05 14:56
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-08-05 14:56

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-08-05 14:38

7. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny, Mierzynek, dla obszaru obejmującego działki nr: 171/19, 171/18 i części działek nr 171/8, 171/9, 171/10 w miejscowości Krobia (nr 15)

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-08-05 14:56
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-08-05 14:56

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-08-05 14:38


OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


OBWIESZCZENIE

GP.6733.5.2016.WS                                                              Lubicz Dolny, 2016.07.19

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

    Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a  s i ę

 

o wszczęciu w dniu 30.06.2016 r. na wniosek Pana Krzysztofa Nikiel zam.
Jedwabno 61 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przykryciu części rowu melioracyjnego o długości około 240 m, na działce nr 9 w miejscowości
Jedwabno.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

 

Sprawę prowadzi : Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz.

 

                                                                                                     Z up. W Ó J T A

                                                                                                  /-/ Marek Pilewski

                                                                                                 Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

 

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-07-21 09:52
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-21 09:52


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

GP.6733.3.2016.WS                                   Lubicz Dolny, 2016.07.06

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 06.07.2016 r. została wydana decyzja nr 4/CP/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia,

Pn = 150,0 - 350,0 kPa Dz 225 x 12,8 mm PE100 SDR17,6, przewidzianej do realizacji na działkach nr 541/2, 541/4 i 543/6 położonych w miejscowości Grębocin.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Lubicz,

Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,

Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.

 

                                                                                                      Z up. W Ó J T A

                                                                                                     /-/ Teresa Gryciuk

                                                                                                      Sekretarz Gminy

drukuj (OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-07-07 15:28


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)
i n f o r m u j ę
o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś uchwałą Nr XXII/260/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 czerwca 2016 r.


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)
i n f o r m u j ę
o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek uchwałą Nr XXII/259/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 czerwca 2016 r.


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)
i n f o r m u j ę
o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek uchwałą Nr XXII/258/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 czerwca 2016 r.


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)
i n f o r m u j ę
o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec uchwałą Nr XXII/257/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 czerwca 2016 r.


GP.6733.4.2016.MD                                          Lubicz Dolny 2016.05.25

                                       OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 199 j.t. ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

                                                   z a w i a d a m i a m: 

że w dniu 25.05.2016 r. została wydana decyzja nr 3/CP/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego  polegającego na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego , przewidzianego  do  realizacji  na  działkach nr  60/1 60/2 położonych w miejscowości Grabowiec.

Z treścią decyzji można  zapoznać się pod adresem: Urząd Gminy Lubicz Lubicz Dolny ul. Toruńska 21 Referat Gospodarki Przestrzennej , II piętro, pokój nr 35   tel.566212135 

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-06-06 11:08


 GP.6733.4.2016.MD                                        Lubicz Dolny, 2016.05.12

ZAWIADOMIENIE

o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego

     Na podstawie art. 10 § 1 i  61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust.1

ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U. z 2015r., poz.199 j.t. ze zmianami)

z a w i a d a m i a  s i ę

że w dniu 21.04.2016r. z urzędu  wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla zamierzenia polegającego na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego, przewidzianego do realizacji na działkach nr 60/1 i 60/2 położonych w miejscowości Grabowiec.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym  i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty  ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi: Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz, tel. 566212135

                                                                                   

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-05-17 11:20


GP.6733.2.2016.MD                                  Lubicz Dolny 2016.05.04

                                       OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 199 j.t. ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

                                                   z a w i a d a m i a m: 

że w dniu 04.05.2016 r. została wydana decyzja znak GP.6733.2.2016.MD o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej SN15kV, nn i stacji transformatorowej słupowej STS 20/400 dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianego  do  realizacji  na  działkach nr  17/1, 168/1, 168/2, 168/4, 168/15, 168/16, 168/17, 169/1, 171, 177/6,177/8, 178/1,179/1,189/3 i 217 położonych w miejscowości Nowa Wieś.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Lubicz
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 35  
tel.566212135

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-05-11 11:49
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-11 11:47


GP.6733.1.2016.MD                                      Lubicz Dolny 2016.04.25

                                       OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 199 j.t. ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

                                                   z a w i a d a m i a m: 

że w dniu 25.04.2016 r. została wydana decyzja nr 2/CP/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej linii energetycznej nn -0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianego do realizacji na działce nr 23/4 w miejscowości Kopanino i na działkach nr 4/9, 3/8, 3/4, 2/16, 2/17, 2/15, 2/14, 2/13, 2/12, 2/11, 2/10, 2/9 i 2/8 w miejscowości Grabowiec.

Z treścią decyzji można  zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Lubicz
Lbicz Dolny ul. Toruńska 21
Referat Gospodarki Przestrzennej , II piętro, pokój nr 35  
tel.566212135

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-05-11 11:49
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-11 11:41

GP.6733.2.2016.MD                                                  Lubicz Dolny, 2016.04.06

Z A W I A D O M I E N I E

                                   o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego

     Na podstawie art. 10 § 1 i  61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U. z 2015r., poz.199 j.t. ze zmianami)

z a w i a d a m i a  s i ę

że w dniu 29.03.2016r. na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu z/s w Toruniu ul. gen. Bema 128 reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Mirosławę Zielińską - Elmira Projektowanie i Nadzór Robót Elektrycznych Toruń, Legionów 92, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowych SN15kV, nn i stacji transformatorowej słupowej STS 20/400 dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianego do realizacji na działkach nr 17/1,168/1,168/2,168/4,168/15,168/16,168/17,169/1,171,177/6,177/8, 178/1,179/1,189/3 i 217 położonych w miejscowości Nowa Wieś.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym  wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty  ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi:  Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz tel. 566212135 

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-04-18 08:40


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefowo oraz projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Lubicz Dolny, Krobia i Mierzynek, Lubicz Dolny - Małgorzatowo oraz Młyniec Drugi (rejon kościoła i drogi do Ciechocina)


GP.6733.1.2016.MD                                               Lubicz Dolny, 2016.03.08

Z A W I A D O M I E N I E

                                   o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego

     Na podstawie art. 10 § 1 i  61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U. z 2015r., poz.199 j.t. ze zmianami)

z a w i a d a m i a  s i ę

że w dniu 02.03.2016r. na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku z/s w Toruniu ul. gen. Bema 128 reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Grzegorza Chrapkowskiego- Pracownia Projektowa E.J.Czubaj.s.c. Bydgoszcz ul. Legnicka 18B, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej nn -0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na działce nr 23/4 w miejscowości Kopanino i na działkach nr 4/9, 3/8, 3/4, 2/16, 2/17, 2/15, 2/14, 2/13, 2/12, 2/11, 2/10, 2/9 i 2/8 w miejscowości Grabowiec.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym  wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty  ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi:  Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz
tel. 566212135 

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-03-10 10:47

GP.6721.1.2014.WS                                                                          Lubicz Dolny, 2016.03.02

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

informuję o uchwaleniu

 1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny uchwałą Nr XVIII/207/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r.
 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz obejmującej tereny pod eksploatację kruszywa uchwalonej uchwałą Nr XVIII/208/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r.
 3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin uchwałą Nr XVIII/209/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r.
 4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kopanino uchwałą
  Nr XVIII/210/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r.
 5. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny
  i Krobia uchwałą Nr XVIII/211/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r.
 6. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek uchwałą Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r.
 7. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo,
  Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo uchwałą Nr XVIII/213/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z:

 • treścią w/w dokumentów,
 • uzasadnieniami zawierającymi informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz
  o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
 • podsumowaniami zawierającymi:
 • uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozach,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentów w zakresie oddziaływania na środowisko,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.

 

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-03-09 07:56


GP.6733.9.2015.WS                                         Lubicz Dolny, 2016.02.19

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 19.02.2016 r. została wydana decyzja nr 1/CP/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej SN15 kV oraz odcinka linii napowietrznej SN 15 kV celem powiązania linii napowietrznych SN 15 kV relacji GPZ Toruń Bielawy - Lubicz i GPZ Toruń Bielawy - Kaszczorek 11, położonej w Toruniu na działkach nr 23, 24 i 25 obręb 62 oraz w miejscowości Nowa Wieś na działkach nr 195, 5/4, 5/3, 5/1, 8/16, 8/33 i 8/35.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Lubicz,
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.

Wójt Gminy Lubicz
Marek Olszewski  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-02-22 14:07


GP.6721.1.2014.WS                                                Lubicz Dolny, 2016.02.01

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.

z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

i n f o r m u j ę

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi

Lubicz Górny i Krobia uchwałą Nr XVII/196/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z:

 • treścią w/w dokumentu,
 • uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz
  o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
 • podsumowaniem zawierającym:
 • uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-02-02 16:12


 GP.6721.1.2015.BF                                                            Lubicz Dolny, 2016.01.12.

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Lubicz

 

    Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 t.j. ze zm.) i uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XVI/178/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, dla całego obszaru objętego planem.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Lubicz, Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, pokój nr 9, w terminie do dnia 15.02.2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Lubicz
Marek Olszewski 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-01-12 09:28
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-12 11:28

GP.6721.1.2015.BF                                                              Lubicz Dolny, 2016.01.12

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XVI/178/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, dla całego obszaru objętego planem.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz : Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pokój nr 9, w terminie do dnia 15 lutego 2016 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz
Marek Olszewski 

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-01-12 09:28
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-12 11:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 71497
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-11-03 10:40:22