Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony


XXXVI Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 25 sierpnia 2017r.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57


UCHWAŁA NR XXXVI/478/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57


UCHWAŁA NR XXXVI/477/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany przyjętego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubicz na lata 2016-2023

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57


UCHWAŁA NR XXXVI/476/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57


UCHWAŁA NR XXXVI/475/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Młyniec Drugi

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57

UCHWAŁA NR XXXVI/474/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57


UCHWAŁA NR XXXVI/473/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57


UCHWAŁA NR XXXVI/472/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57


UCHWAŁA NR XXXVI/471/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Wieś

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57


UCHWAŁA NR XXXVI/470/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości  Lubicz Dolny

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57


UCHWAŁA NR XXXVI/469/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały Nr XLIII/503/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57


UCHWAŁA NR XXXVI/468/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr L/601/2014 z dnia 30 maja 2014 r.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57


UCHWAŁA NR XXXVI/467/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017”.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57


UCHWAŁA NR XXXVI/466/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym garażu murowanego stanowiącego własność Gminy Lubicz.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57


UCHWAŁA NR XXXVI/465/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Seniorów w Gminie Lubicz na lata 2017-2020.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57


UCHWAŁA NR XXXVI/464/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r.o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze  socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubicz.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57


XXXV Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 29 czerwca 2017r.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXV/463/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXV/462/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXV/461/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXV/460/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefowo

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXV/459/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dofinansowania w 2017 roku programu polityki zdrowotnej pn. ”Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim”.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXV/458/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do „Kujawsko-Pomorskiego programu badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej”

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXV/457/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji „ Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” na terenie Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXV/456/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem nieruchomości wspólnej w miejscowości Lubicz Dolny, ul. Toruńska 13.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


Uchwała Nr XXXV/455/2017

Rady Gminy Lubicz z dnia 29 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubicz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXV/454/2017 

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca  uchwałę  w  sprawie    nabycia  nieruchomości  gruntowej  położonej 
w miejscowości Grębocin 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXV/453/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXV/452/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXV/451/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXV/450/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości Mierzynek

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXV/449/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXV/448/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny (rejon ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXV/447/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XII/108/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXV/446/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXV/445/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXV/444/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brzezinko.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXV/443/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu wykonania budżetu za rok 2016

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXV/442/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


XXXIV Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 26 maja 2017r.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXIV/441/2017 

RADY GMINY LUBICZ  z dnia 26 maja 2017 r.  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXIV/440/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXIV/439/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXIV/438/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Bluszczowa” w miejscowości Grębocin.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA XXXIV/437/2017

Rady Gminy Lubicz z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXIV/436/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Lubiczu Dolnym

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIV/435/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonej w miejscowości Jedwabno

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIV/434/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIV/433/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIV/432/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXIV/431/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIV/430/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIV/429/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kopanino.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIV/428/2017

 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIV/427/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIV/426/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia i Mierzynek.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


XXXIII Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 28 kwietnia 2017r.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXIII/425/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXIII/424/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXIII/423/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2036 Krobia – Mierzynek

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXIII/422/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r.w sprawie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz w latach 2014 - 2018

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIII/421/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 2010 w miejscowości Jedwabno

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIII/420/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIII/419/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Mierzynku

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIII/418/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIII/417/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIII/416/2017

 

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIII/415/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIII/414/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXIII/413/2017

Rady Gminy Lubicz z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXIII/412/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu za rok 2016

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
XXXII Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 30 marca 2017r.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/411/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/410/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.

 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/409/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXIX/510/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/408/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/407/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu,  transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/406/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Fantazyjna” w miejscowości Krobia.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/405/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Hetmańska” w miejscowości Krobia i Mierzynek.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/404/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubicz w 2017 roku.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


Uchwała Nr XXXII/403/2017

Rady Gminy Lubicz z dnia 30 marca 2017 r.w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/402/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/401/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubicz na lata 2017 - 2019.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/400/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/399/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/398/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powierzenia Lubickim Wodociągom sp. z o.o. części zadań dotyczących kultury fizycznej i turystyki.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/397/2017 

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/396/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/395/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXII/394/2017 

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w  sprawie  obciążenia  służebnością  gruntową  nieruchomości  położonej  w miejscowości Lubicz Górny 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXII/393/2017 

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXII/392/2017 

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej 
w miejscowości Złotoria 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/391/2017 

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej 
w miejscowości Lubicz Dolny 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25XXXI Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 24 lutego 2017r.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXI/390/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXI/389/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.

 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXI/388/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria  oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXI/387/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, uwzględnianych na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Lubicz jest organem prowadzącym, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXI/386/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu,  transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXI/385/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefowo

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXI/384/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXI/383/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXI/382/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXI/381/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia  24 lutego 2017 r. w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych w okresie od 1 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXI/380/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania  dotychczasowych taryf  za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla „Lubickich Wodociągów” Spółki z o.o. w Lubiczu 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25XXX Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 27 stycznia 2017r.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXX/379/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXX/378/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXX/377/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017”.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXX/376/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na sfinansowanie kosztów niekwalifikowanych projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach  publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga Toruń-Złotoria-Osiek”

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXX/375/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. o  zmianie  uchwały  w  sprawie  wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń wodociągowych  i  urządzeń  kanalizacyjnych  będących  w  posiadaniu  Lubickich Wodociągów Sp. z o.o. 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXX/374/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXX/373/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rogówko

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXX/372/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości Lubicz Dolny 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXX/371/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. w spawie  upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXX/370/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXX/369/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017r. uchylająca  uchwałę  w  sprawie  udzielenia dotacji  celowej  Województwu  Kujawsko-Pomorskiemu  na  przygotowanie  i  realizację dróg dla  rowerów  w  ramach  zadania pn.”Poprawa  bezpieczeństwa  i  komfortu  życia mieszkańców  oraz  wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów”.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXX/368/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


XXXV Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 29 czerwca 2017r.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXV/463/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXV/462/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXV/461/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXV/460/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefowo

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXV/459/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dofinansowania w 2017 roku programu polityki zdrowotnej pn. ”Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim”.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXV/458/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do „Kujawsko-Pomorskiego programu badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej”

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXV/457/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji „ Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” na terenie Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXV/456/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem nieruchomości wspólnej w miejscowości Lubicz Dolny, ul. Toruńska 13.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


Uchwała Nr XXXV/455/2017

Rady Gminy Lubicz z dnia 29 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubicz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXV/454/2017 

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca  uchwałę  w  sprawie    nabycia  nieruchomości  gruntowej  położonej 
w miejscowości Grębocin 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXV/453/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXV/452/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXV/451/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXV/450/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości Mierzynek

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXV/449/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXV/448/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny (rejon ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXV/447/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XII/108/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXV/446/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXV/445/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXV/444/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brzezinko.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXV/443/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu wykonania budżetu za rok 2016

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXV/442/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


XXXIV Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 26 maja 2017r.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXIV/441/2017 

RADY GMINY LUBICZ  z dnia 26 maja 2017 r.  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXIV/440/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXIV/439/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXIV/438/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Bluszczowa” w miejscowości Grębocin.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA XXXIV/437/2017

Rady Gminy Lubicz z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXIV/436/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Lubiczu Dolnym

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIV/435/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonej w miejscowości Jedwabno

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIV/434/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIV/433/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIV/432/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXIV/431/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIV/430/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIV/429/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kopanino.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIV/428/2017

 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIV/427/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIV/426/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia i Mierzynek.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


XXXIII Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 28 kwietnia 2017r.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXIII/425/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXIII/424/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXIII/423/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2036 Krobia – Mierzynek

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXIII/422/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r.w sprawie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz w latach 2014 - 2018

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIII/421/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 2010 w miejscowości Jedwabno

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIII/420/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIII/419/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Mierzynku

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIII/418/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIII/417/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIII/416/2017

 

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIII/415/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIII/414/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXIII/413/2017

Rady Gminy Lubicz z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXIII/412/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu za rok 2016

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
XXXII Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 30 marca 2017r.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/411/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/410/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.

 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/409/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXIX/510/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/408/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/407/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu,  transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/406/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Fantazyjna” w miejscowości Krobia.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/405/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Hetmańska” w miejscowości Krobia i Mierzynek.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/404/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubicz w 2017 roku.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


Uchwała Nr XXXII/403/2017

Rady Gminy Lubicz z dnia 30 marca 2017 r.w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/402/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/401/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubicz na lata 2017 - 2019.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/400/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/399/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/398/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powierzenia Lubickim Wodociągom sp. z o.o. części zadań dotyczących kultury fizycznej i turystyki.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/397/2017 

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/396/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/395/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXII/394/2017 

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w  sprawie  obciążenia  służebnością  gruntową  nieruchomości  położonej  w miejscowości Lubicz Górny 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXII/393/2017 

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXII/392/2017 

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej 
w miejscowości Złotoria 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/391/2017 

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej 
w miejscowości Lubicz Dolny 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25XXXI Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 24 lutego 2017r.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXI/390/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXI/389/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.

 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXI/388/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria  oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXI/387/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, uwzględnianych na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Lubicz jest organem prowadzącym, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXI/386/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu,  transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXI/385/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefowo

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXI/384/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXI/383/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXI/382/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXI/381/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia  24 lutego 2017 r. w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych w okresie od 1 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXI/380/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania  dotychczasowych taryf  za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla „Lubickich Wodociągów” Spółki z o.o. w Lubiczu 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25XXX Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 27 stycznia 2017r.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXX/379/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXX/378/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXX/377/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017”.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXX/376/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na sfinansowanie kosztów niekwalifikowanych projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach  publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga Toruń-Złotoria-Osiek”

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXX/375/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. o  zmianie  uchwały  w  sprawie  wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń wodociągowych  i  urządzeń  kanalizacyjnych  będących  w  posiadaniu  Lubickich Wodociągów Sp. z o.o. 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXX/374/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXX/373/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rogówko

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXX/372/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości Lubicz Dolny 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXX/371/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. w spawie  upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXX/370/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXX/369/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017r. uchylająca  uchwałę  w  sprawie  udzielenia dotacji  celowej  Województwu  Kujawsko-Pomorskiemu  na  przygotowanie  i  realizację dróg dla  rowerów  w  ramach  zadania pn.”Poprawa  bezpieczeństwa  i  komfortu  życia mieszkańców  oraz  wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów”.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXX/368/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 89
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-09-01 08:25

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01
fax (56) 621-21-20

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2087354
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-09-22 11:23

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl