Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY LUBICZ NA  LATA 2009 - 2013
 
 
Rozdział 1
Prognoza dotycząca wielkości posiadania oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.
 
                   § 1.1. Mieszkaniowy zasób Gminy Lubicz obejmuje 99 lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynkach stanowiących własność Gminy, względnie użytkowanych na prawach współwłasności z innymi osobami.
                    2. Gmina posiada 44 lokale, położone w budynkach będących w całości jej własnością. Są to budynki położone w miejscowościach:
1) Brzeźno 16 ( 2 lokale),
2) Grabowiec 28 ( 7 lokali),
3) Lubicz Dolny – ul. Toruńska 17 ( 4 lokale)
4) Lubicz Górny – ul. Warszawska 3 (6 lokali), ul.Boczna 4 ( 4 lokale ); ul.Boczna 4a
    ( 1 lokal) , ul.Boczna 4 b ( 1 lokal ); ul.Boczna 6 ( 6 lokali )
5) Mierzynek 27 (1 lokal),
6) Młyniec Pierwszy – ul. Bierzgalska 10 (3 lokale)              
7) Nowa Wieś 20 (1 lokal),
8) Złotoria – ul. Toruńska 46 (2 lokale) i ul. Pomorska 21 (1 lokal).
9) Grębocin – ul.Szkolna 8 ( 5 lokali )
3. Na prawach współwłasności Gmina posiada 21 budynków, w których jest      właścicielem 55 lokali mieszkalnych. Dotyczy to budynków położonych w  miejscowościach:
1)                  Grabowiec 12 ( 4 lokale na 8 ogółem ) i Grabowiec 19 ( 2 lokale na 5 ogółem ) 
2)                  Gronowo 66 (3 lokale na 5 ogółem); Gronowo 68 (1 lokal na 4 ogółem) i Gronowo 70
    (3 lokale na 4 ogółem),
3)                  Grębocin – ul.Karwowskiego 5 ( 5 lokali na 7 ogółem )
4)                  Jedwabno 47 ( 1 lokal na 5 ogółem )
5)                  Krobia n/Szosą ( 1 lokal na 2 ogółem )
6)                  Lubicz Dolny – ul. Młyńska 1 (4 lokale na 5 ogółem) i ul. Dworcowa 29 (3 lokale na 7    
    ogółem),ul.Toruńska 13 ( 3 lokale na 6 ogółem ), ul.Dworcowa 44 ( 7 lokali na 11 ogółem )
7)                  Lubicz Górny – ul. Lipnowska 7 (2 lokale na 4 ogółem); ul. Lipnowska 43 (4 lokale na 13  
    ogółem); ul.Lipnowska 51 ( 4 lokale na 7 ogółem )
8)                  Mierzynek 11 ( 1 lokal na 2 ogółem )
9)                  Młyniec Pierwszy – ul.Gronowska 7 ( 2 lokale na 3 ogółem )
10)              Rogówko 72 (2 lokale na 4 ogółem) i Rogówko 38 (1 lokal na 3 ogółem),
11)              Złotoria – ul.Toruńska 44 ( 2 lokale na 3 ogółem )  
 
4. Z mieszkaniowego zasobu Gminy wydzielono 3 lokale na wynajem jako lokale
socjalne. Są to 2 lokale  uzyskane w drodze adaptacji na cele mieszkalne poddasza w budynku, położonym w Gronowie 66 oraz 1 lokal w Lubiczu Dolnym przy ul.Dworcowej 44
 
 
        § 2.1. Mieszkaniowy zasób Gminy obejmuje:
1) 1 budynek wybudowany ok. roku 1850,
2) 10 budynków wybudowanych ok. roku 1900,
3) 8 budynków wybudowanych ok. roku 1920,
4) 12 budynków wybudowanych ok. roku 1940,
5)                  1 budynek wybudowany ok. roku 1970.
6)                  1 budynek /przebudowa pralni / 2002,
7)                  1 budynek /przebudowa garażu/ - 2003,
2. Podstawowym zadaniem Gminy będzie utrzymanie właściwego stanu technicznego
budynków oraz utrzymanie zasobu mieszkaniowego w stanie nie pogorszonym
 
§ 3.1. Sprzedaż lokali na rzecz najemców spowoduje zmniejszanie się istniejącego
zasobu mieszkaniowego, natomiast adaptacja lokali użytkowych na mieszkania spowodują nieznaczny jego wzrost. Przewiduje się, że wielkość mieszkaniowego zasobu Gminy w poszczególnych latach będzie się kształtować następująco:
 
Rok
2009
2010
2011
2012
2013
Powierzchnia lokali w m2
4.056,82 m2
 
3.780.85 m2
3.200,85 m2
2.620,85 m2
2.170,85 m2
w tym lokale socjalne
85,45 m2
 
 
 
 
 
Adaptacja na mieszkania w m2
128,21 m2
Lubicz Górny
ul.Boczna 6
 
 
 
 
Planowana sprzedaż w m2
404,18 m2
( 9 lokali )
580 m2
(15 lokali )
580 m2
( 20 lokali)
450 m2
( 10 lokali )
430 m2
(10 lokali )
 
Stan zasobu na koniec roku (w m2)
3.780,85 m2
3.200,85 m2
2.620,85 m2
2.170,85 m2
1.740,85 m2
 
2. W latach 2009 – 2013 planuje się budowę jednego budynku z 10 - 12 mieszkaniami socjalnymi.
 
Rozdział 2
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata
 
§ 4. Jednym z ważniejszych problemów, które należy rozwiązać w dziedzinie gospodarki lokalowej, jest zły stan techniczny budynków. W dużej mierze stan ten wynika z zaawansowanego wieku obiektów, jak też ich zużycia wskutek wieloletniego eksploatowania, przy braku wystarczających środków na remonty kapitalne.
 
§ 5.1 Przewiduje się jednak, że stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy w latach 2009 – 2013, jak i warunki zamieszkania w lokalach będą ulegały poprawie wskutek wykonania odpowiednio: wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w budynkach
z odprowadzeniem nieczystości ciekłych do zbiorników bezodpływowych lub do sieci kanalizacyjnej ,wymiany pokryć dachowych oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.
W pozostałym zakresie przewiduje się utrzymanie stanu technicznego na obecnym poziomie poprzez przeprowadzanie remontów bieżących.
                                                                                                                       
2. W latach 2009-2013 koszty te przedstawiają się następująco:
 
L.P.
ZAKRES ROBÓT
2009
2010
2011
2012
2013
Razem
1.
Wymiana stolarki okiennej
15.200,00
19.068,00
9.350,00
8.200,00
6.400,00
58.218,00
2.
Wymiana stolarki drzwiowej
4.600,00
2.680,00
1.600,00
1.930,00
1.720,00
12.530,00
3.
Wymiana oraz remonty dachów         
 i ścian
25.500,00
34.860,00
40.120,00
22.000,00
24.700,00
147.180,00
4.
Wymiana podłóg
4.700,00
3.500,00
3.700,00
2.610,00
2.720,00
17.230,00
5.
Naprawa /wymiana/
instalacji elektr.
2.500,00
1.420,00
1.500,00
2.650,00
1.540,00
9.610,00
6.
Malowanie klatek schodowych
2.700,00
2.000,00
1.600,00
1.460,00
1.360,00
9.120,00
 
7.
Budowa bezodpływowych zbiorników sanitar.
Podłączenia do zbiorczej sieci kanalizacji
12.800,00
 
 
-
8.160,00
 
4.680,00
 
5.600,00
 
31.240,00
 
Razem
68.000,00
63.528,00
66.030,00
43.530,00
44.040,00
285.128,00
 

 
Rozdział 3
Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach
 
                    § 6. Ilość lokali przeznaczonych do sprzedaży w kolejnych latach określa się na podstawie wniosków lub deklaracji najemców stale zamieszkujących w tych lokalach. Przewiduje się do zbycia w poszczególnych latach następujące ilości lokali:
          - w roku 2009 –   9 lokali,
          - w roku 2010 – 15 lokali,
          - w roku 2011 – 20 lokali,
          - w roku 2012 – 10 lokali,
          - w roku 2013 – 10 lokali.
 
§ 7.Do sprzedaży lokali stosuje się bonifikaty ustanowione przez Radę Gminy Lubicz
odrębną uchwałą.
 

Rozdział 4
Zasady polityki czynszowej
 
                     § 8. Polityka czynszowa Gminy powinna zmierzać do takiego kształtowania stawek czynszu w latach 2009 – 2013, które zapewniłyby samowystarczalność finansową gospodarki mieszkaniowej. Należy dążyć do takiego stanu, aby zminimalizować dopłaty z budżetu Gminy do utrzymania zasobu mieszkaniowego. Wpływy z czynszów stopniowo powinny pokrywać nie tylko koszty bieżącego utrzymania budynków, ale zapewnić również pozyskanie środków na remonty.
 
§ 9.1. Najemcy lokali mieszkalnych opłacają czynsz najmu, ustalony według stawki podstawowej za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu.
2. Wójt może podwyższyć stawkę podstawową czynszu nie częściej niż 1 raz w roku.
3. Zmiana wysokości czynszu, wynikająca z podwyższenia stawki podstawowej lub wystąpienia czynnika podwyższającego wartość użytkową lokalu jest wprowadzana na zasadach przewidzianych w art. 8a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 
 
§ 10.1. Określa się następujące czynniki obniżające lub podwyższające wartość użytkową lokalu mieszkalnego oraz stopień obniżenia (podwyższenia) stawki podstawowej:
1) czynniki obniżające:
            a) lokal bez urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych – obniżka o 10%,
            b) lokal bez wydzielonej kuchni – obniżka o 10%,
            c) lokal usytuowany na poddaszu – obniżka o 5%,
            d) brak wc w lokalu – obniżka o 5%.
2) czynniki podwyższające:
            a) lokal wyposażony w łazienkę – podwyższenie o 10%,
            b) lokal z doprowadzonym centralnym ogrzewaniem – podwyższenie o 10%,
            c) lokal z doprowadzonym gazem – podwyższenie o 10%,
            d) położenie budynku (Grębocin, Lubicz Dolny, Lubicz Górny i Złotoria)                 –   
               podwyższenie o 10%.
 
2. Przez użyte w ust.1 określenia należy rozumieć:
1) „wc” – doprowadzoną do łazienki lub wydzielonego pomieszczenia instalację  
    wodociągowo-kanalizacyjną umożliwiającą podłączenie muszli klozetowej i spłuczki,
2) „łazienka” – wydzielone w lokalu pomieszczenie wyposażone w stałą instalację   
    wodociągowo-kanalizacyjną umożliwiającą podłączenie wanny lub kabiny prysznicowej  
    (brodzika),
3) centralne ogrzewanie – ogrzewanie energią cieplną dostarczoną z kotłowni lokalnej  
    (osiedlowej lub domowej).
3.  Obniżenie (podwyższenie) stawki podstawowej czynszu następuje poprzez
     zsumowanie wszystkich występujących w lokalu czynników obniżających
                (podwyższających).
4. Stawka podstawowa czynszu za lokal socjalny stanowi połowę stawki podstawowej  
    za lokal mieszkalny.
 
 
Rozdział 5
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy w kolejnych latach
 
§ 11.1. Czynności z zakresu zarządu mieszkaniowym zasobem Gminy, w granicach ustalonych przez Wójta, zostały powierzone Zarządowi Dróg ,Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
                     2. Zadania z zakresu zarządu mieszkaniowym zasobem Gminy obejmują w szczególności:
1) zapewnienie najemcom lokali podstawowych warunków mieszkaniowych,
2) pozyskiwanie nowych lokali socjalnych do zasobu w drodze adaptacji na cele  
    mieszkaniowe pomieszczeń niemieszkalnych,
3) remonty, konserwację i modernizację lokali i budynków,
4) utrzymanie w należytym stanie technicznym nieruchomości oraz znajdujących się na nich  
    urządzeń komunalnych i zieleni,
5) prowadzenie spraw związanych z najmem lokali poprzez zawieranie umów najmu,   
    pobieranie czynszu i innych opłat, związanych z najmem lokali,
6) zapewnienie obsługi komunalnej poprzez zawieranie umów na świadczenie usług odbioru   
    nieczystości stałych oraz ciekłych ze zbiorników bezodpływowych,
7) organizowanie i prowadzenie zarządu lokalami, położonymi w budynkach będących   
    współwłasnością Gminy i byłych najemców.
3. Wykonywany przez Zarząd Dróg , Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej zarząd
nieruchomościami wspólnymi, w których znajdują się lokale będące własnością Gminy i właścicieli lokali już wykupionych od Gminy, będzie ustawał w miarę wykupu przez najemców wszystkich lokali w danym budynku.
 
Rozdział 6
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach.
 
§ 12. W latach 2009 – 2013 finansowanie gospodarki mieszkaniowej odbywać się będzie z następujących źródeł:
1) wpływy z czynszów za lokale mieszkalne,
2) wpływy z czynszów za lokale użytkowe,
3) środki budżetowe,
4) zaciągane kredyty na cele komunalnego budownictwa mieszkaniowego.
 
§ 13. W budynkach, w których część lokali została wykupiona przez najemców, wydatki związane z remontem i modernizacją budynku ponoszą współwłaściciele na zasadach przewidzianych w przepisach KC o współwłasności   
 
§14. Koszty budowy nowego budynku komunalnego będą finansowane z budżetu Gminy, ewentualnie z udziałem pozyskanej dotacji celowej z budżetu Państwa lub zaciągniętego na ten cel kredytu.    
 
        § 15. Planowane środki finansowe na gospodarkę mieszkaniową, w zakresie bieżącej działalności eksploatacyjnej, przedstawia poniższa tabela:
 
L.P.
ZAKRES
2009
2010
2011
2012
2013
1.
Przewidywane wpływy z czynszów
 
85,000,00
 
80,000,00
 
75.000,00
 
70,000,00
 
65.000,00
2.
Wpływy
z bieżącej eksploatacji
( obsługa komunalna )
 
 
30.000,00
 
 
29.450,00
 
 
27.977,00
 
 
26.578,00
 
 
25.249,00
 
3.
Środki
Budżetowe
34.000,00
122.528,00
89.080,00
90.678,00
85.331,00
 
Razem
149.000,00
231.978,00
192.057,00
187.256,00
175.580,00
 
Rozdział 7
Wysokość wydatków w kolejnych latach
 
         § 16. Planowane wydatki w kolejnych latach, przedstawia poniższa tabela:
 
L.P.
ZAKRES
2009
2010
2011
2012
2013
1.
Koszty bieżącej eksploatacji (obsługi komunalnej )
 
51.000,00
 
48.450,00
 
46.027,00
 
43.726,00
 
41.540,00
2.
Zakup materiałów , koszty remontów modernizacji, projekty
98.000,00
183.528,00
146.030,00
143.530,00
134.040,00
 
Razem
269.000,00
231.978,00
192.057,00
187.256,00
175.580,00
 
 
Rozdział 8
Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
 
§ 17. 1 W ramach niniejszego programu nie przewiduje się remontów kapitalnych całych budynków, wiążących się z koniecznością wykwaterowania lokatorów do lokali zamiennych na czas trwania remontów.
    2.W kolejnych latach przewiduje się następujące wydatki inwestycyjne związane z:
 
1)- 2009 r.- opracowanie dokumentacji technicznej wykonania budynku  
      socjalnego oraz adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne   
      w budynku komunalnym przy ul.Bocznej 6 w Lubiczu Górnym
2)- 2010 r. - remont konstrukcji dachu oraz wymiana poszycia dachowego (eternit )  
      budynku komunalnego przy ul.Młyńskiej 1 w Lubiczu Dolnym.
3)- 2011 r. - wymiana poszycia dachowego ( eternit ) budynku komunalnego
      w Gronowie 70
4)- 2012 r. - remont konstrukcji dachowej oraz wymiana poszycia dachowego  
      budynku komunalnego w Grabowcu 12
5)- 2013 r. - wymiana poszycia dachowego ( eternit ) budynku komunalnego
      w Młyńcu Pierwszym – ul.Gronowska 7   
 
§ 18. Mając na uwadze racjonalne gospodarowanie zasobem mieszkaniowym określa się następujące zasady:
1) lokatorom posiadającym zadłużenie z tytułu czynszu lub innych opłat należy umożliwiać    
    zamianę posiadanego lokalu na lokal mniejszy o niższym czynszu (standardzie),
2) osobą, z którą lokal ma być zamieniany może być inny mieszkaniec Gminy, który spłaci  
    zaległości czynszowe dłużnika,
3) o przydział lokalu komunalnego może się ubiegać osoba, która – oprócz spełnienia
    innych warunków określonych w zasadach wynajmowania lokali wchodzących w
    skład mieszkaniowego zasobu Gminy – zamieszkuje co najmniej 8 lat na terenie
   Gminy.
4) zakłada się możliwość negatywnego załatwienia wniosku o najem lokalu
    komunalnego w sytuacji, gdy składającym jest osoba, która zbyła swój lokal lub
    budynek mieszkalny, względnie dokonała zamiany lokalu na gorszy, albo jest
    właścicielem lub współwłaścicielem lokalu lub budynku mieszkalnego.
5) kryteria wyboru osób , którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu   
    lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego , oraz warunki dokonywania zamiany  
    lokali i sposób poddania tych spraw kontroli społecznej określa odrębna uchwała.  
           
                       § 19.1. Innymi działaniami Gminy, mającymi na celu zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców będą:
1) kształtowanie odpowiedniej polityki przestrzennej w zakresie wyznaczania terenów pod  
    budownictwo mieszkaniowe,
2) popieranie wszelkich form budownictwa mieszkaniowego, tj. indywidualnego,  
    spółdzielczego i społecznego (np. realizowanego przez towarzystwa budownictwa      
    społecznego).

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2010-04-09 09:33
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-09 14:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15824
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-04-09 14:16:26