Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2011-04-08 10:43
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-08 10:43

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, przekazujemy kluczowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

1.  Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz. Z administratorem możesz się skontaktować:

 • tradycyjną pocztą pod adresem: Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz;
 • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej dostępną na stronie: https://epuap.gov.pl;
 • poprzez e-mail: info@lubicz.pl;
 • telefonicznie: 56 621 21 00.

Współadministratorem danych osobowych jest:

 1. Gmina Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz;
 2. Urząd Gminy Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz.

Współadministratorzy stanowią aparat pomocniczy do wykonywania zadań własnych administratora oraz zadań zleconych, wynikających
z przepisów prawa lub na podstawie zawartych umów i porozumień. Celem współadministrowania jest uczestniczenie współadministratorów w podejmowaniu decyzji o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz zastosowanie wspólnych rozwiązań technicznych
i organizacyjnych zabezpieczenia danych osobowych. Z treścią uzgodnień dotyczących zasad współadministrowania możesz zapoznać się
w Sekretariacie Urzędu Gminy.

2. Kto jest Inspektorem Ochrony Danych?

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:

 • tradycyjną pocztą pod adresem: Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz;
 • poprzez e-mail: iod@lubicz.pl.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych przez administratora i współadministratorów oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przetwarzali w celu udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie w związku ze złożonym przez Ciebie wnioskiem oraz komunikacji i rozwiązywaniu spraw związanych z wnioskiem.

4. Jaką mamy podstawę prawną przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z art. 8 i 12 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W zakresie danych, które nie są niezbędne do realizacji celów przetwarzania (niewymaganych przez nas), podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda wyrażona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy w formie wyraźnego działania potwierdzającego, np. przez podanie ich na wniosku, na dokumencie papierowym lub elektronicznym w systemie ePUAP, podczas rozmowy telefonicznej, w e-mailu (art. 6 ust. 1 lit.
a RODO).

3. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania może uniemożliwić realizację wniosku o udostępnienie informacji
o środowisku i jego ochronie.  Podanie danych niewymaganych przez nas (nr telefonu) może ułatwić i przyspieszyć komunikację dotyczącą sprawy, którą do nas kierujesz.

4. Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo żądania sprostowania danych i uzupełnienia niekompletnych danych;
 • w przypadkach określonych w RODO - prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie wpływa na tok i wynik prowadzonego postępowania;
 • prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed jej wycofaniem (dotyczy danych niewymaganych przez nas);
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli osoba, której dane przetwarzamy uzna, że naruszamy przepisy RODO.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować bezpośrednio z nami lub naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

5. Jak długo będziemy przechowywali dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przechowywali przez okres niezbędny do załatwienia Twojej sprawy, a po jej zakończeniu przez okres wynikający 
z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Komu mogą być przekazywane dane osobowe?

W razie takiej konieczności Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być również zaufane podmioty współpracujące z administratorem lub z współadministratorami, w tym nasi dostawcy usług w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, np. firmy świadczące usługi serwisu, rozwoju i utrzymania systemów IT, kurierzy, operatorzy pocztowi, kancelarie prawne.

7. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Decyzje dotyczące osób, których dane przetwarzamy, nie będą podejmowane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym dane nie będą poddawane profilowaniu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, przekazujemy kluczowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

1.  Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz. Z administratorem możesz się skontaktować:

 • tradycyjną pocztą pod adresem: Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz;
 • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej dostępną na stronie: https://epuap.gov.pl;
 • poprzez e-mail: info@lubicz.pl;
 • telefonicznie: 56 621 21 00.

Współadministratorem danych osobowych jest:

 1. Gmina Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz;
 2. Urząd Gminy Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz.

Współadministratorzy stanowią aparat pomocniczy do wykonywania zadań własnych administratora oraz zadań zleconych, wynikających
z przepisów prawa lub na podstawie zawartych umów i porozumień. Celem współadministrowania jest uczestniczenie współadministratorów w podejmowaniu decyzji o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz zastosowanie wspólnych rozwiązań technicznych
i organizacyjnych zabezpieczenia danych osobowych. Z treścią uzgodnień dotyczących zasad współadministrowania możesz zapoznać się
w Sekretariacie Urzędu Gminy.

2. Kto jest Inspektorem Ochrony Danych?

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:

 • tradycyjną pocztą pod adresem: Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz;
 • poprzez e-mail: iod@lubicz.pl.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych przez administratora i współadministratorów oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przetwarzali w celu udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie w związku ze złożonym przez Ciebie wnioskiem oraz komunikacji i rozwiązywaniu spraw związanych z wnioskiem.

4. Jaką mamy podstawę prawną przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z art. 8 i 12 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W zakresie danych, które nie są niezbędne do realizacji celów przetwarzania (niewymaganych przez nas), podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda wyrażona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy w formie wyraźnego działania potwierdzającego, np. przez podanie ich na wniosku, na dokumencie papierowym lub elektronicznym w systemie ePUAP, podczas rozmowy telefonicznej, w e-mailu (art. 6 ust. 1 lit.
a RODO).

3. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania może uniemożliwić realizację wniosku o udostępnienie informacji
o środowisku i jego ochronie.  Podanie danych niewymaganych przez nas (nr telefonu) może ułatwić i przyspieszyć komunikację dotyczącą sprawy, którą do nas kierujesz.

4. Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo żądania sprostowania danych i uzupełnienia niekompletnych danych;
 • w przypadkach określonych w RODO - prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie wpływa na tok i wynik prowadzonego postępowania;
 • prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed jej wycofaniem (dotyczy danych niewymaganych przez nas);
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli osoba, której dane przetwarzamy uzna, że naruszamy przepisy RODO.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować bezpośrednio z nami lub naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

5. Jak długo będziemy przechowywali dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przechowywali przez okres niezbędny do załatwienia Twojej sprawy, a po jej zakończeniu przez okres wynikający 
z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Komu mogą być przekazywane dane osobowe?

W razie takiej konieczności Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być również zaufane podmioty współpracujące z administratorem lub z współadministratorami, w tym nasi dostawcy usług w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, np. firmy świadczące usługi serwisu, rozwoju i utrzymania systemów IT, kurierzy, operatorzy pocztowi, kancelarie prawne.

7. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Decyzje dotyczące osób, których dane przetwarzamy, nie będą podejmowane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym dane nie będą poddawane profilowaniu.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-19 07:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-24 08:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19130
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-01-24 08:00:26