Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


 

  DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
   

Formularz w formacie DOC (MS Word) i PDF

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2013-03-29 14:28
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2013-04-10 10:15


 

    Powiadomienia SMS o zagrożeniach i sytuacjach wyjątkowych na terenie Gminy Lubicz
    Formularz zgody na otrzymywanie powiadomień SMS
 

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2012-11-05 14:05
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-30 08:17
    Nieruchomości
    Podział nieruchomości
    Rozgraniczenie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-06-29 11:02
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2011-11-04 12:42
    Zagospodarowanie przestrzenne
    Ustalenie lokalizacji celu publicznego
    Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
    Wypis i (lub) wyrys z planu miejscowego lub studium uwarunkowań
i kierunków zagospdarowania przestrznennego gminy

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2011-11-04 12:41
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2011-11-04 12:51
          Działalność gospodarcza

               Formularze

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2009-08-17 13:26
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-17 13:58
Służba wojskowa
Rejestracja przedpoborowych
Ustalenie kategorii zdrowia na Rej. Kom

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-06-29 11:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-04 11:22
Alkohol
Zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu
Zezwolenie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-06-29 11:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-04 11:22
    Drogi
    Warunki techniczne zjazdu z drogi gminnej publicznej
    Warunki zjazdu z drogi gminnej - wewnętrznej
    Zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót budowlanych
    Zajęcie gruntu
    Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-06-29 11:05
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-09 11:53
 

Usunięcie drzew lub krzewów

 

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-06-29 11:13
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-30 13:30
    Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2013-07-08 10:51
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-07 11:50
 

Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowej

      WNIOSEK o dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowej
 

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2013-10-28 14:38
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-30 13:26

Dofinansowanie budowy kolektora słonecznego/powietrznej pompy ciepła

   

    Wzór wniosku o dofinansowanie budowy kolektora słonecznego/powietrznej pompy ciepła

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2013-10-30 11:54
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-30 13:27
Pomoc społeczna
Zasiłek celowy
Zasiłek okresowy
Zasiłek stały
Usługi opiekuńcze
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zaliczka alimentacyjna

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-06-29 11:09
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-04 11:25

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2011-04-08 10:48

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2011-02-16 13:43
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-16 11:26

Ustawa o opłacie skarbowej
Urząd Gminy Lubicz informuje, że z dniem 1 stycznia 2007 r. weszła w życie nowa ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. nr 225 poz. 1635).

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66543
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-28 09:42

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4738545
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-18 14:16

Stopka strony