Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i § 12 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619) informuje się, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez: - wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu ul. Toruńska 21 - udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.) (wzór wniosku do pobrania poniżej) Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie. Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia Rady Gminy. O terminie, miejscu i porządku obrad zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej gminy.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-24 09:35

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-24 09:35
Udostępnianie informacji na wniosek w Urzędzie Gminy Lubicz. 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek (patrz wzór wniosku powyżej). 2. Udostępnianie informacji, o której mowa w punkcie 1, na pisemny wniosek zainteresowanego następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 1 ustawy). 3. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn zachowanie tego terminu jest niemożliwe, należy obowiązkowo powiadomić w terminie, o którym mowa w punkcie 2, wnioskodawcę o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. 4. Dostęp do informacji jest bezpłatny w formach: 1) informacja ustna, 2) wgląd do dokumentów urzędowych w siedzibie Urzędu, 3) wstęp na posiedzenia organów kolegialnych, 4) wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, 5) przegranie informacji na dyskietkę lub CD-ROM wnioskodawcy, 5. Pobiera się od wnioskodawcy opłatę, w przypadku przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, odpowiednio: 1) za sporządzenie kserokopii dokumentów lub danych w formacie A4 – 0,50 zł za każdą stronę, 2) zapisanie informacji na nośniku informatycznym będącym własnością Urzędu: a) na dyskietce 3,5 cala – 2,- zł b) na CD-ROM – 5,- zł 3) za przesłanie przesyłką pocztową: a) kserokopii dokumentów lub danych pobiera się opłaty w wysokości ustalonej w cenniku usług pocztowych Poczty Polskiej S.A. za przesyłki listowe, zwiększone o koszt koperty. 6. Wnioskodawca, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, zostanie powiadomiony o wysokości opłaty związanej z udzieleniem informacji. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek. 7. Opłatę uiszcza się na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Urząd, przez wpłatę do kasy Urzędu lub na rachunek bankowy. Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (ochrona danych osobowych, tajemnica skarbowa, statystyczna, przedsiębiorcy, bankowa, ochrona życia prywatnego i rodzinnego, tajemnica lekarska i inne). 2. Prawo do informacji publicznej może podlegać ograniczeniu z uwagi na brak przesłanek do uznania, że udzielenie informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Obowiązek rozważenia tej przesłanki spoczywa na podmiocie rozpatrującym wniosek. 3. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16 ust.2 pkt 1 ustawy). 4. Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie ma zastosowania do uzyskania informacji będących informacjami publicznymi, zawartych w przepisach innych ustaw np. informacji o środowisku, o zasobie geodezyjnym i in., które określają odmienne zasady i tryb dostępu do tych informacji oraz odpłatności.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2004-03-05 13:21
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2004-03-08 13:26
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-02-05 08:27

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23050
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-02-05 08:28:57