Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2020 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ Z dnia 3 czerwca 2020 roku

W sprawie: uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Lubicz nr 0050.40.2020 z dnia 04 maja 2020 roku, w sprawie zawieszenia prowadzenia czynności wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na podatników zalegających z wpłatą zobowiązań niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym oraz cywilnoprawnym.


ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie: uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Lubicz nr 0050.38.2020 z dnia 04 maja 2020 roku, w sprawie zawieszenia prowadzenia czynności wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na podatników zalegających z wpłatą zobowiązań podatkowych i opłat lokalnych.


ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 2 czerwca 2020 r.

w sprawie przekazania komputerów oraz modemów LTE HUHAWEI E33752 uczniom szkół podstawowych z terenu Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 2 czerwca 2020 r.

sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu za 2019 rok.


ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 28 maja 2020r.

w sprawie w sprawie zmiany formy wypłaty stypendium szkolnego związanej z przeciwdziałaniem COVID-19


ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 22 maja 2020r.

w sprawie przekazania modemów LTE HUHAWEI E33752 uczniom szkoły podstawowej w Młyńcu Pierwszym z terenu Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość przekracza kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz określenia organizacji, składu i trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej.


ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2020 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 19 maja 2020r.

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym od 1 września roku szkolnego 2020/2021 w formie elektronicznej.


ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 18 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2020 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 04 maja 2020r.

w sprawie : zawieszenia prowadzenia czynności wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na podatników zalegających z wpłatą zobowiązań niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym oraz cywilnoprawnym.


ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 4 maja 2020r.

w sprawie zawieszenia poboru podatków w formie inkaso


ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 4 maja 2020r.

w sprawie zawieszenia prowadzenia czynności wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na podatników zalegających z wpłatą zobowiązań podatkowych i opłat lokalnych


ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2020 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2020 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2020 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie przekazania modemów LTE HUAWEI E3372 uczniom szkół podstawowych z terenu Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2020 Wójta Gminy Lubicz z dnia 15 kwietnia 2020 roku

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego


Zarządzenie Nr.0050.33.2020 Wójta Gminy Lubicz z dnia 15.04. 2020 r.

w sprawie: ustalenia terminu naboru wniosków oraz powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru i weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła oraz weryfikacji i oceny wniosków o rozliczenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła


ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2020 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.31. 2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 10 kwietnia 2020 r.

w sprawie przekazania komputerów uczniom szkół podstawowych z terenu Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 10 kwietnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Lubicz”.


ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2020 RADY GMINY LUBICZ z dnia 7 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyznania nagrody Wójta Gminy Lubicz za przygotowanie placówki jako miejsce kwarantanny dla osób skierowanych do odbycia kwarantanny w czasie stanu epidemii na obszarze kraju


ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 7 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków nauczycieli o pomoc zdrowotną złożonych do dnia 31 marca 2020r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 7 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli złożonych do dnia 31 marca 2020 roku


ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2020 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdań rocznych: z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2019 r., z wykonania planu finansowego za 2019 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu oraz informacji o stanie mienia Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 13 marca 2020 r.

zmieniające zarządzenie Nr 0050.6.2020 Wójta Gminy Lubicz z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz.


ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2020r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 roku w zamian za święta przypadające w sobotę


ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2020 RADY GMINY LUBICZ z dnia 6 marca 2020 r.

w sprawie powołania komisji, w celu dokonania wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Lubicz w roku 2020 w ramach konkursu ofert dla klubów sportowych


ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 5 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2020 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 4 marca 2020 roku

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu i jego zastępcy oraz dyrektora Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu.


ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 4 marca 2020 r.

w sprawie powołania komisji w celu dokonania wyboru oferty do realizacji zadania publicznego w zakresie wykonania demontażu, transportu i przekazania do utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Lubicz w roku 2020


ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 4 marca 2020 r.

w sprawie powołania komisji, w celu dokonania wyboru ofert na wykonanie w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla podmiotów, wymienionych w art.3 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art.2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz.2365)


ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2020r.

w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki podległe


ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej/p>


ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 18 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2020 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których Gmina Lubicz jest organem prowadzącym, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2020-02-27 11:41


ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 6 lutego 2020 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubicz na 2020 r.

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2020-02-27 11:32


ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 3 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia regulaminu i wysokości opłat za korzystanie z sal sportowych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz.

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2020-02-26 13:05
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-26 14:05


ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz.


ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 stycznia 2020 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2020-02-14 13:58
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-14 13:58


ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 28 stycznia 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej


ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 28 stycznia 2020 roku

w sprawie w sprawie ustanowienia w Urzędzie Gminy Lubicz procedur udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2020-02-06 14:45
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-06 14:45


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 10 stycznia 2020 roku

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 10 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania komisji do zniszczenia niewykorzystanych znaków holograficznych przeznaczonych na formularze zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP, przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1244
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-06-23 16:57

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4378332
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-07 16:16

Stopka strony