Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony


XLVIII Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 27 lipca 2018 r.

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-06 11:30


UCHWAŁA NR XLVIII/651/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lipca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-06 13:34
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-06 13:35


UCHWAŁA NR XLVIII/650/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Toruńskiemu na budowę chodnika w miejscowości Młyniec Pierwszy przy drodze powiatowej nr 2009C

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-06 13:31
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-06 13:32


UCHWAŁA NR XLVIII/649/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2009C (polbruk) – Młyniec I”

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-06 13:30
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-06 13:30


UCHWAŁA NR XLVIII/648/2018

RADY GMINY LUBICZ  z dnia 27 lipca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-06 13:27
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-06 13:27


UCHWAŁA NR XLVIII/647/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na sfinansowanie zadania pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno-Gronowo na długości 4,206 km”

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-06 13:21
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-06 13:22


UCHWAŁA NR XLVIII/646/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-06 12:28
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-06 12:28


UCHWAŁA NR XLVIII/645/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Lubicz projektu partnerskiego pn. „Mali odkrywcy” zgodnie z wnioskiem złożonym w ramach części RPO WK-P na lata 2014-20120 współfinansowanej z EFS, konkurs nr RPKP.10.01.02-IŻ.00-04-166/18 w ramach Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-06 12:24
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-06 12:27


UCHWAŁA NR XLVIII/644/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/289/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r.

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-06 12:22
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-06 12:22


UCHWAŁA NR XLVIII/643/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/282/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-06 12:04
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-06 12:04


UCHWAŁA NR XLVIII/642/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-06 11:57


UCHWAŁA NR XLVIII/641/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-06 11:53
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-06 11:54


UCHWAŁA NR XLVIII/640/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronówko

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-06 11:48
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-06 11:48


UCHWAŁA NR XLVIII/639/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości położonej w miejscowości Grębocin

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-06 11:46
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-06 11:47


UCHWAŁA NR XLVIII/638/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-06 11:43
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-06 11:45


UCHWAŁA NR XLVIII/637/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-06 11:31
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-06 11:31


XLVII Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 26 czerwca 2018 r.

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-03 12:23
 • zmodyfikował: Admin
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-03 14:25


UCHWAŁA NR XLVII/636/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Lubicz

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-03 14:04
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-03 14:05


UCHWAŁA NR XLVII/635/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-03 14:00
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-03 14:00


UCHWAŁA NR XLVII/634/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-03 13:58
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-03 13:58


UCHWAŁA NR XLVII/633/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-03 13:56
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-03 13:56


UCHWAŁA NR XLVII/632/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-03 13:37
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-03 13:37


UCHWAŁA NR XLVII/631/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Serdeczna” w miejscowości Złotoria

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-03 13:35
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-03 13:36


UCHWAŁA NR XLVII/630/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Hiacyntowa” w miejscowości Grębocin

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-03 13:33
 • zmodyfikował: Admin
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-03 13:33
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-03 13:34


UCHWAŁA NR XLVII/629/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu na budowę chodnika przy DW nr 552 na odcinku Lubicz Dolny – Grębocin

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-03 13:31
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-03 13:31


UCHWAŁA NR XLVII/628/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-03 13:30
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-03 13:30


UCHWAŁA NR XLVII/627/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-03 13:27
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-03 13:28


UCHWAŁA NR XLVII/626/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-03 13:13
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-03 13:15


UCHWAŁA NR XLVII/625/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-03 13:08
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-03 13:08


UCHWAŁA NR XLVII/624/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-03 13:06
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-03 13:06


UCHWAŁA NR XLVII/623/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-03 12:33
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-03 12:34


UCHWAŁA NR XLVII/622/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubicz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-03 12:32
 • zmodyfikował: Admin
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-03 12:32
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-03 12:32
 • zmodyfikował: Admin
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-03 12:32


UCHWAŁA NR XLVII/621/2018

RADY  GMINY  LUBICZ z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubicz

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-03 12:30
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-03 12:30


UCHWAŁA NR XLVII/620/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szklonego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-03 12:29
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-03 12:29


UCHWAŁA NR XLVII/619/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-03 12:27
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-03 12:28


UCHWAŁA NR XLVII/618/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-03 12:24
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-03 12:25XLVI Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 24 maja 2018 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-05 08:11


UCHWAŁA NR XLVI/617/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-06-06 12:52
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-06-06 12:53


UCHWAŁA NR XLVI/616/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-06-06 12:51
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-06-06 12:51


UCHWAŁA NR XLVI/615/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-06-06 12:46
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-06-06 12:46


UCHWAŁA NR XLVI/614/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-06-06 12:44
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-06-06 12:45


UCHWAŁA NR XLVI/613/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-06-06 12:42
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-06-06 12:43


UCHWAŁA NR XLVI/612/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-06-06 12:39
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-06-06 12:40


UCHWAŁA NR XLVI/611/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Wieś

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-06-06 12:35
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-06-06 12:36


UCHWAŁA NR XLVI/610/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości Lubicz Górny

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-06-06 12:34
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-06-06 12:34


UCHWAŁA NR XLVI/609/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wynajmu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-06-06 10:37
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-06-06 10:38


UCHWAŁA NR XLVI/608/2018 

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-05 08:14
 • zmodyfikował: Admin
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-06 10:39
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-05 08:15


UCHWAŁA NR XLVI/607/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu wykonania budżetu za rok 2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-05 08:13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-05 08:14


UCHWAŁA NR XLVI/606/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubicz za rok 2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-05 08:12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-05 08:12XLV Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-23 08:11


UCHWAŁA NR XLV/605/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-23 09:01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-23 09:06


UCHWAŁA NR XLV/604/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-23 09:07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-23 09:09


UCHWAŁA NR XLV/603/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-05 08:07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-05 08:07


UCHWAŁA NR XLV/602/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-05 08:04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-05 08:05


UCHWAŁA NR XLV/601/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz w latach 2014 – 2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-05 08:03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-05 08:03


UCHWAŁA NR XLV/600/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-04 16:16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-04 16:17


UCHWAŁA NR XLV/599/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-04 16:13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-04 16:13


UCHWAŁA NR XLV/598/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-04 16:06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-04 16:12


UCHWAŁA NR XLV/597/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-04 15:15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-04 16:02


UCHWAŁA NR XLV/596/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-04 14:59
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-04 14:59


UCHWAŁA NR XLV/595/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-04 14:58
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-04 14:58


UCHWAŁA NR XLV/594/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi  Rogowo i Rogówko

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-04 14:57
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-04 14:57


UCHWAŁA NR XLV/593/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/582/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogowo i Rogówko

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-04 14:55
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-04 14:55


UCHWAŁA NR XLV/592/2018

RADY GMINY LUBICZz dnia 27 kwietnia 2018 r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-30 09:11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-30 09:11


UCHWAŁA NR XLV/591/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2018 r.w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz w sprawie określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-23 14:57
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-23 14:57


UCHWAŁA NR XLV/590/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017”

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-23 12:30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-23 12:30


UCHWAŁA NR XLV/589/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu za rok 2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-23 11:30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-23 11:32


UCHWAŁA NR XLV/588/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz”

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-23 08:26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-23 08:29XLIV Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 20 kwietnia 2018 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-22 15:42


UCHWAŁA NR XLIV/587/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 20 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-22 15:46
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-22 15:46


UCHWAŁA NR XLIV/586/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 20 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-22 15:44
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-22 15:45


UCHWAŁA NR XLIV/585/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 20 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubicz
na lata 2016-2023

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-22 15:43
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-22 15:43XLIII Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 23 marca 2018 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-04 08:10


UCHWAŁA NR XLIII/584/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 23 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-04 08:33
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:33

UCHWAŁA NR XLIII/583/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 23 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-04 08:55
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-04 08:56


UCHWAŁA NR XLIII/582/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogowo i Rogówko

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:54
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:54


UCHWAŁA NR XLIII/581/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubicz w 2018 roku

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:52
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:52


UCHWAŁA NR XLIII/580/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:42
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:42


UCHWAŁA NR XLIII/579/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:41
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:41


UCHWAŁA NR XLIII/578/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz w ramach programu priorytetowego EKOpiec współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:39
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:40


UCHWAŁA NR XLIII/577/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:37
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:38


UCHWAŁA NR XLIII/576/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Grębocin

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:36
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:36


UCHWAŁA NR XLIII/575/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:33
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-04 08:34


UCHWAŁA NR XLIII/574/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie sprostowania błędu w załączniku do uchwały nr XLII/560/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:29
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:29


UCHWAŁA NR XLIII/573/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:27
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:27XLII Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 28 LUTEGO 2018 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-05 14:33


UCHWAŁA NR XLII/572/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-06 13:50
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-06 13:50


UCHWAŁA NR XLII/571/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-06 13:50
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-06 13:50


UCHWAŁA NR XLII/570/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-06 13:44
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-06 13:44


UCHWAŁA NR XLII/569/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Ratownicza” w miejscowości Mierzynek

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-06 13:41
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-06 13:41


UCHWAŁA NR XLII/568/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Sowia” w miejscowości Nowa Wieś

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-06 11:16


UCHWAŁA NR XLII/567/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Łagodna” w miejscowości Rogowo

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-06 11:16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-06 11:16


UCHWAŁA NR XLII/566/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-05 15:00
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-05 15:00


UCHWAŁA NR XLII/565/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-05 14:56


UCHWAŁA NR XLII/564/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-05 14:40
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-05 14:40


UCHWAŁA NR XLII/563/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-05 14:40
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-05 14:40


UCHWAŁA NR XLII/562/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-05 14:33
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-05 14:33


UCHWAŁA NR XLII/561/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-05 14:33
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-05 14:33


UCHWAŁA NR XLII/560/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-05 14:33
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-05 14:33XLI Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 26 stycznia 2018 r.

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-02-07 21:31


UCHWAŁA NR XLI/559/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-07 21:31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-07 21:31


UCHWAŁA NR XLI/558/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-07 21:31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-07 21:31


UCHWAŁA NR XLI/557/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2036C Krobia-Mierzynek-Młyniec

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-07 21:31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-07 21:31


UCHWAŁA NR XLI/556/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały nr XXXVII/492/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Miasta Toruń

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-07 21:31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-07 21:31


UCHWAŁA NR XLI/555/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-07 21:31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-07 21:31


UCHWAŁA NR XLI/554/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-07 21:31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-07 21:31


UCHWAŁA NR XLI/553/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-07 21:31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-07 21:31


UCHWAŁA NR XLI/552/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-07 21:31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-07 21:31


UCHWAŁA NR XLI/551/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-02-07 21:31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-07 21:31


UCHWAŁA NR XLI/550/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-02-07 21:31
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-02-07 21:31


UCHWAŁA NR XLI/549/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz.

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-02-07 21:31
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-02-07 21:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1123
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-08-10 10:58

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01
fax (56) 621-21-20

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2607745
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-08-14 11:07

Stopka strony