Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść stronyXLIII Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 23 marca 2018 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-04 08:10


UCHWAŁA NR XLIII/584/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 23 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-04 08:33
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:33

UCHWAŁA NR XLIII/583/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 23 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-04 08:55
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-04 08:56


UCHWAŁA NR XLIII/582/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogowo i Rogówko

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:54
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:54


UCHWAŁA NR XLIII/581/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubicz w 2018 roku

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:52
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:52


UCHWAŁA NR XLIII/580/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:42
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:42


UCHWAŁA NR XLIII/579/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:41
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:41


UCHWAŁA NR XLIII/578/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz w ramach programu priorytetowego EKOpiec współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:39
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:40


UCHWAŁA NR XLIII/577/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:37
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:38


UCHWAŁA NR XLIII/576/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Grębocin

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:36
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:36


UCHWAŁA NR XLIII/575/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:33
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-04 08:34


UCHWAŁA NR XLIII/574/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie sprostowania błędu w załączniku do uchwały nr XLII/560/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:29
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:29


UCHWAŁA NR XLIII/573/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:27
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:27XLII Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 28 LUTEGO 2018 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-05 14:33


UCHWAŁA NR XLII/572/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-06 13:50
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-06 13:50


UCHWAŁA NR XLII/571/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-06 13:50
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-06 13:50


UCHWAŁA NR XLII/570/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-06 13:44
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-06 13:44


UCHWAŁA NR XLII/569/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Ratownicza” w miejscowości Mierzynek

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-06 13:41
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-06 13:41


UCHWAŁA NR XLII/568/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Sowia” w miejscowości Nowa Wieś

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-06 11:16


UCHWAŁA NR XLII/567/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Łagodna” w miejscowości Rogowo

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-06 11:16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-06 11:16


UCHWAŁA NR XLII/566/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-05 15:00
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-05 15:00


UCHWAŁA NR XLII/565/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-05 14:56


UCHWAŁA NR XLII/564/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-05 14:40
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-05 14:40


UCHWAŁA NR XLII/563/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-05 14:40
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-05 14:40


UCHWAŁA NR XLII/562/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-05 14:33
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-05 14:33


UCHWAŁA NR XLII/561/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-05 14:33
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-05 14:33


UCHWAŁA NR XLII/560/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-05 14:33
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-05 14:33XLI Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 26 stycznia 2018 r.

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-02-07 21:31


UCHWAŁA NR XLI/559/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-07 21:31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-07 21:31


UCHWAŁA NR XLI/558/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-07 21:31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-07 21:31


UCHWAŁA NR XLI/557/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2036C Krobia-Mierzynek-Młyniec

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-07 21:31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-07 21:31


UCHWAŁA NR XLI/556/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały nr XXXVII/492/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Miasta Toruń

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-07 21:31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-07 21:31


UCHWAŁA NR XLI/555/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-07 21:31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-07 21:31


UCHWAŁA NR XLI/554/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-07 21:31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-07 21:31


UCHWAŁA NR XLI/553/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-07 21:31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-07 21:31


UCHWAŁA NR XLI/552/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-07 21:31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-07 21:31


UCHWAŁA NR XLI/551/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-02-07 21:31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-07 21:31


UCHWAŁA NR XLI/550/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-02-07 21:31
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-02-07 21:31


UCHWAŁA NR XLI/549/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz.

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-02-07 21:31
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-02-07 21:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 662
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-04-04 09:00

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01
fax (56) 621-21-20

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2500500
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-05-21 14:19

Stopka strony