Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąckwiecień 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


GP.6721.1.2014.WS                                                                          Lubicz Dolny, 2015.12.17

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec, projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś oraz projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek

 

    Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz uchwał Rady Gminy Lubicz:
Nr XXVI/290/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 r., Nr XLIII/508/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r.,
Nr XLII/484/2013 z dnia 22 listopada 2013 r., Nr XLI/464/2013 z dnia 25 października 2013 r. i Nr L/606/2014 z dnia 30 maja 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 1. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek uchwalonego uchwałą Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz
  z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 146, poz. 1820) obejmującej obszar działki nr 15/16 w Lubiczu Górnym,
 2. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
  Złotoria i części wsi Grabowiec uchwalonego uchwałą Nr XXV/270/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 3 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 9, poz. 192) obejmującej obszar działki nr 413/1 i części działki nr 413/2 w Złotori;
 3. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
  Nowa Wieś uchwalonego uchwałą Nr X/137/03 Rady Gminy Lubicz z dnia 4 września 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2004 r. Nr 22, poz. 267) obejmującej obszar działek
  nr 77/6, 85/2, 186/25, 186/34, 186/50, 186/56, 186/57, 186/58 i 186/59 w Nowej Wsi,
 4. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek uchwalonego uchwałą Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz
  z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 146, poz. 1820) obejmującej obszar działek nr 72/9 i 72/13 w Krobi,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 31.12.2015 r. do 03.02.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, pok. Nr 30, w godz. 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmian planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 02.02.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.02.2016 r.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-12-21 09:21

GP.6721.1.2014.WS                                                                          Lubicz Dolny, 2015.12.17

 

OGŁOSZENIE

 

    Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się w dniach od 31.12.2015 r. do 03.02.2016 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pok. Nr 30,
w godz. 800 do 1500 z:

 1. projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek uchwalonego uchwałą Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 146, poz. 1820) obejmującej obszar działki nr 15/16 w Lubiczu Górnym,
 2. projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec uchwalonego uchwałą Nr XXV/270/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 3 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 9, poz. 192) obejmującej obszar działki nr 413/1 i części działki nr 413/2 w Złotori;
 3. projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś uchwalonego uchwałą Nr X/137/03 Rady Gminy Lubicz z dnia
  4 września 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2004 r. Nr 22, poz. 267) obejmującej obszar działek nr 77/6, 85/2, 186/25, 186/34, 186/50, 186/56, 186/57, 186/58
  i 186/59
  w Nowej Wsi,
 4. projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek uchwalonego uchwałą Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 146, poz. 1820) obejmującej obszar działek nr 72/9 i 72/13 w Krobi,

prognozami oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz:
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, w terminie do dnia 18 lutego 2016 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-12-21 09:21

Zawiadomienie

GP.6733.9.2015.WS                                                           

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.)

z a w i a d a m i a  s i ę

 

o wszczęciu w dniu 03.11.2015 r. na wniosek Firmy SECO-Projekt Paweł Jeliński z/s w Toruniu ul. Kardynała Wyszyńskiego 4g/75 działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez ENERGA-Operator SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej
SN 15 kV oraz odcinka linii napowietrznej SN 15 kV celem powiązania linii napowietrznych SN 15kV relacji GPZ Toruń Bielawy - Lubicz i GPZ Toruń Bielawy - Kaszczorek 11, przewidzianej do realizacji na działkach nr 23, 24 i 25 obręb nr 62 w Toruniu oraz na działkach nr 195, 5/4, 5/3, 5/1, 8/16, 8/33 i 8/35 w miejscowości Nowa Wieś.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi : Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz.

 

 

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-11-10 12:40


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania części wsi Kopanino oraz projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi: Grębocin, Krobia, Lubicz Dolny, Lubicz Górny i Młyniec Drugi


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania części wsi Kopanino oraz projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi: Grębocin, Krobia, Lubicz Dolny, Lubicz Górny i Młyniec Drugi


GP.6721.1.2014.WS                                                              Lubicz Dolny, 2015.09.28

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XLV/539/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia w zakresie obejmującym obszar działki nr 40/13 położonej w miejscowości Lubicz Górny, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 07.10.2015 r. do 06.11.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, pok. Nr 29, w godz. 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03.11.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.11.2015 r.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

 

GP.6721.1.2014.WS                                                              Lubicz Dolny, 2015.09.28

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się w dniach od 22.04.2015 r. do 22.05.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pok. Nr 29, w godz. 800 do 1500 z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia w zakresie działki nr 40/13 położonej w miejscowości Lubicz Górny, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, w terminie do dnia 23 listopada 2015 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-09-28 08:04
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-28 08:06


GP.6733.6.2015.WS                                                              Lubicz Dolny, 2015.07.23

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 23.07.2015 r. została wydana decyzja nr 4/CP/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka linii napowietrznej SN, linii kablowej SN, słupowej stacji transformatorowej 20/160, linii kablowej niskiego napięcia i zabudowy szafki pomiarowej, na działkach nr 231/2, 158, 265/1, 265/2, 266/1, 267/1, 17/1 i 17/15 w miejscowości Młyniec Drugi.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Lubicz,
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-09-18 12:08

GP.6721.2.2014. WS                                                                           Lubicz Dolny, 2015.06.22

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)
o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin uchwałą Nr X/95/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 19 czerwca 2015 r.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-07-20 13:37
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-20 13:38

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-07-20 13:37


Lubicz Dolny, 2015.07.03

GP.6733.7.2015.WS

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

    Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.)

z a w i a d a m i a  s i ę

o wszczęciu w dniu 28.05.2015 r. na wniosek Firmy SECO-Projekt Paweł Jeliński z/s w Toruniu ul. Kardynała Wyszyńskiego 4g/75 działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez ENERGA-Operator SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej

SN 15 kV oraz odcinka linii napowietrznej SN 15 kV celem powiązania linii napowietrznych SN 15kV relacji GPZ Toruń Bielawy - Lubicz i GPZ Toruń Bielawy - Kaszczorek 11, przewidzianej do realizacji na działkach nr 23, 24 i 25 obręb nr 62 w Toruniu oraz na działkach nr 195, 5/4, 5/3, 8/40, 8/19, 8/16, 8/33 i 8/35 w miejscowości Nowa Wieś.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi : Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-07-06 14:54


GP.6733.5.2015.MD                                              Lubicz Dolny 2015.06.18

                                       OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2015r. poz. 199 j.t.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

                                                   z a w i a d a m i a m: 

że w dniu 18.06.2016 r. została wydana decyzja o odmowie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia na działkach nr 67/14, 67/15, 67/16, 67/17, 67/18, 67/19, 67/20, 67/21, 67/22, 67/23, 67/24, 67/35, 67/36, 67/39, 67/40, 67/41, 67/42, 67/43, 67/44, 67/45, 67/46, 67/47,67/48, 67/49, 67/50,67/51, 67/52, 67/53,67/54,67/55,67/56 położonych w miejscowości Mierzynek.

Z treścią decyzji można  zapoznać się w:

Urzędzie Gminy Lubicz
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21
Referat Gospodarki Przestrzennej , II piętro, pokój nr 30   

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-06-30 14:48


GP.6733.2.2015.WS                                                              Lubicz Dolny, 2015.06.17

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 17.06.2015 r. została wydana decyzja Nr 3/CP/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, przewidzianej do realizacji na działce nr 49/2 położonej w miejscowości Kopanino.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Lubicz,
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.

 

Z up. W Ó J T A      
/-/ Marek Pilewski    
Kierownik Referatu   
Gospodarki Przestrzennej

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-06-24 09:03


OBWIESZCZENIE GP.6733.6.2015.WS

Zawiadamia się o wszczęciu w dniu 21.05.2015 r. na wniosek Pana Krzysztofa Jaroszewskiego zam. Bydgoszcz ul. Beskidzka 2/36 działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Energa Operator SA w Gdańsku Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej SN, napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 20/160, linii kablowej nn i zabudowy szafki pomiarowej, przewidzianej do realizacji na działkach nr 231/2, 158, 265/1, 265/2, 266/1, 267/1, 17/1 i 17/15 w miejscowości Młyniec Drugi.


OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko GP.6721.1.2015. BF

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-06-03 12:52

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-06-03 12:52
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-03 12:54


GP.6733.5.2015.MD                                              Lubicz Dolny, 2015.05.26

Z A W I A D O M I E N I E

o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego

 

     Na podstawie art. 10 § 1 i  61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust.1

ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U. z 2015r., poz.199 j.t.)

z a w i a d a m i a  s i ę

że w dniu 18.05.2015 r. na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu ul. Pl.Fr.Skarbka 7/9 reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Ryszarda Michniewskiego zam. Toruń ul. Prosta 21/23/7,   wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia na działkach nr 67/14,67/15,67/16,67/17,67/18,67/19,67/20, 67/21,67/22, 67/23, 67/24, 67/35,67/36,67/39,67/40,67/41,67/42,67/43,67/44,67/45,67/46,67/47,67/48, 67/49,67/50,67/51,67/52,67/53,67/54,67/55,67/56 w miejscowości Mierzynek.

Sprawę prowadzi:  Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz
adres: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21 pokój 30, II piętro
tel.566212116 lub 566212104

Otrzymują:

1.Strony postępowania - wg załącznika   adresowego pozostającego w aktach organu

2.a/a.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-06-02 14:48


OBWIESZCZENIE

dotyczące postępowania administracyjnego wszczętego z wniosku Pana Marcina Majer BAZA Sp. z o.o. w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 53 działającego z upoważnienia P4 sp. z o.o. w Warszawie ul. Taśmowa 7 złożonego w dniu 19.03.2015 r., uzupełnionego w dniu 02.04.2015 r. oraz w dniu 24.04.2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, przewidzianego do realizacji na działce nr 49/2 położonej w miejscowości Kopanino.


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Grębocin


OBWIESZCZENIE

GP.6733.3.2015.WS                                       Lubicz Dolny, 2015.04.21

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 21.04.2015 r. została wydana decyzja nr 2/CP/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2035 Młyniec Pierwszy-Jedwabno-Toruń na działkę nr 84/6 przeznaczoną pod drogę, położonego na działkach nr 18 i 84/6, w miejscowości Jedwabno.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Lubicz,
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.

drukuj (OBWIESZCZENIE)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-04-22 11:42


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Lubicz.


OBWIESZCZENIE

GP.6721.1.2015.BF


OGŁOSZENIE

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


GP.6733.2.2015.WS                                   Lubicz Dolny, 2015.04.03

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199)

z a w i a d a m i a  s i ę

o wszczęciu w dniu 19.03.2015 r. na wniosek Pana Marcina Majera BAZA sp. z o.o. w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 53 uzupełniony w dniu 02.04.2015 r. działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez P4 sp. z o.o. w Warszawie ul. Taśmowa 7 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, przewidzianej do realizacji na działce nr 49/2 położonej w miejscowości Kopanino.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi : Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-04-07 12:07
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-10 08:02


Lubicz Dolny, 2015.03.27

GP.6733.4.2015.WS

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

    Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199)

z a w i a d a m i a  s i ę

o wszczęciu w dniu 25.03.2015 r. na wniosek Pana Ryszarda Michniewskiego zam. Toruń ul. Prosta 21/23/7, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach na działkach nr 67/14, 67/15, 67/16, 67/17, 67/18, 67/19, 67/20, 67/21, 67/22, 67/23, 67/24, 67/25, 67/26, 67/27, 67/28, 67/29, 67/30, 67/31, 67/32, 67/33, 67/34, 67/35, 67/36, 67/37, 67/38, 67/39, 67/40, 67/41, 67/42, 67/43, 67/44, 67/45, 67/46, 67/47, 67/48, 67/49, 67/50, 67/51, 67/52, 67/53, 67/54, 67/55 i 67/56 w miejscowości Mierzynek.

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi : Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz.

 

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-03-30 14:00


Lubicz Dolny, 2015.03.25

GP.6733.3.2015.WS

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

    Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199)

z a w i a d a m i a  s i ę

o wszczęciu w dniu 20.03.2015 r. na wniosek Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu Dolnym ul. Toruńska 36A postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2035 Młyniec Pierwszy-Toruń na działkę nr 84/6 przeznaczoną pod drogę, przewidzianej do realizacji na działkach nr 18 i 84/6 w miejscowości Jedwabno.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

 Sprawę prowadzi : Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-03-27 09:52
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-27 09:52


GP.6733.8.2014.WS                                                  Lubicz Dolny, 2015.02.17

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 17.02.2015 r. została wydana decyzja nr 1/CP/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej linii SN, stacji transformatorowej SN/nN oraz sieci kablowej nN wraz z przyłączami, na działkach nr 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17 i 1/18 w miejscowości Kopanino oraz na działce nr 112 w miejscowości Grabowiec.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Lubicz,
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-02-19 10:03
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-27 09:50


GP.6733.8.2014.WS                                           Lubicz Dolny, 2015.01.08

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)

z a w i a d a m i a  s i ę

o wszczęciu w dniu 22.12.2014 r. na wniosek Pana Dariusza Michniewskiego zam. Toruń ul. Pająkowskiego 32, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii SN, stacji transformatorowej SN/nN i sieci kablowej nN z przyłączami, przewidzianej do realizacji na działce nr 112 w miejscowości Grabowiec oraz na działkach nr 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17 i 1/18 w miejscowości Kopanino.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi: Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-01-12 14:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 52496
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-11-03 10:50:49