Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.34.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów na zakupy inwestycyjne

 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48
 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.33.2017 

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 26 lipca 2017 roku w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  prowadzenie  dzienników  lekcyjnych  w klasach dotychczasowego gimnazjum, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grębocinie od 1 września roku szkolnego 2017/2018 w formie elektronicznej.

 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48
 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.32.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2017 r.

 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48
 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.31.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Grębocinie od 1 września roku szkolnego 2017/2018 w formie elektronicznej. 
 

 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48
 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.30.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie: powołania komisji w celu oceny wniosków dotyczących udzielenia dofinansowania w formie dotacji  do  demontażu,  transportu  i utylizacji  wyrobów  zawierających  azbest  pochodzących  z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Lubicz.

 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48
 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.29.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu  krótkoterminowego

 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48
 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.28.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2017 r.

 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48
 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.27.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym

 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48
 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.26.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 27 czerwca 2017 roku w  sprawie  zatwierdzenia  konkursu  na  kandydata  na stanowisko  dyrektora  Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym

 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48
 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.25.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu za 2016 rok.

 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48
 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.24.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia  Nr 0050.1.22.2017 Wójta Gminy Lubicz z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata  na stanowisko  dyrektora  Przedszkola  Publicznego  „Chatka  Puchatka”  w Lubiczu Górnym 

 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48
 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.23.2017

WÓJT GMINY LUBICZ z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.1.21.2017 Wójta Gminy Lubicz z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym

 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48
 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.22.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 12 czerwca 2017 roku w  sprawie  powołania  Komisji  Konkursowej  do  przeprowadzenia  konkursu  na kandydata  na stanowisko  dyrektora  Przedszkola  Publicznego  „Chatka  Puchatka” w Lubiczu Górnym 

 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48
 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.21.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 12 czerwca 2017 roku w  sprawie  powołania  Komisji  Konkursowej  do przeprowadzenia  konkursu na kandydata  na stanowisko  dyrektora  Szkoły  Podstawowej  im.  Tadeusza  Kościuszki w Lubiczu Górnym

 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48
 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.20.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ  z dnia 06 czerwca 2017 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę używanego, średniego samochodu pożarniczego typu GBA”.

 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48
 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.19.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Lubicz

 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48
 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.18.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ  z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne. 

 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48
 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.17.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2017 r.

 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48
 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.16.2017 

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 19 maja 2017 roku w  sprawie  ogłoszenia  konkursów  na  kandydatów  na  stanowiska  dyrektorów  niektórych publicznych jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz

 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48
 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48


ZARZĄDZENIE  NR 0050.1.15.2017 

WÓJTA GMINY LUBICZ  z dnia 15 maja 2017 r.  w  sprawie  powołania  komisji,  w  celu  dokonania  wyboru  ofert  na  realizację zadania publicznego  z  zakresu  Profilaktyki  Uzależnień  i  Przeciwdziałania  Patologiom społecznym na terenie Gminy Lubicz w roku 2017.

 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48
 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48


ZARZĄDZENIE NR  0050.1.14.2017  

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach

 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48
 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48


ZARZĄDZENIE  NR 0050.1.13.2017 

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków nauczycieli o pomoc zdrowotną złożonych do dnia 31 marca 2017 roku

 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48
 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48


ZARZĄDZENIE  NR 0050.1.12.2017 

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków nauczycieli o dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego złożonych do dnia 31 marca 2017 roku

 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48
 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.11.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2017 r.

 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48
 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.10.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w  sprawie  sprawozdań  rocznych:  z  wykonania  budżetu  Gminy  Lubicz  za  2016  r., z wykonania  planu  finansowego  za  2016  r.  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Lubiczu oraz informacji o stanie mienia Gminy Lubicz 

 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48
 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.9.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 28 marca 2017 w sprawie przekazania nakładów poniesionych na modernizacje budynku świetlicy w Mierzynku Zarządowi Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej.

 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48
 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.8.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/18 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  i postępowaniu  uzupełniającym  do Przedszkola  Publicznego  „Chatka Puchatka”  w  Lubiczu Górnym,  oddziałów  przedszkolnych oraz  klas  pierwszych  szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz

 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48
 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.7.2017

Wójta Gminy Lubicz z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej  

 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48
 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.6.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 13 lutego 2017 r.  w  sprawie  powołania  komisji,  w  celu dokonania  wyboru  ofert  na  realizację  zadania publicznego z zakresu kultury – rozwoju wokalnego dzieci i młodzieży szkolnej Gminy Lubicz

 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48
 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.5.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie odwołania i powołania konsultanta – przedstawiciela Gminy Lubicz ds. uzgadniania dokumentacji projektowej.

 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48
 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.4.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2017 r.

 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48
 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.3.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 stycznia 2017 roku w  sprawie  planu  dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli, maksymalnej  kwoty  dofinansowania  opłat  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2017 roku

 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48
 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.

 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48
 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.1.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia "Programu Sportu i Rekreacji w gminie Lubicz"

 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48
 • opublikował: Dorota
  data publikacji: 2017-08-10 10:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-08-10 10:48

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01
fax (56) 621-21-20

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2050238
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-08-16 11:56

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl