Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lubicz na lata 2016 - 2023

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lubicz (LPR) przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Lubicz nr XXVIII/349/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. Następnie był on dwukrotnie zmieniany: w roku 2017 oraz 2018. Jego ostateczna treść przyjęta została uchwałą nr XX/259/20 z dnia 12 marca 2020 r.

Program ten został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dniem 18 marca 2020 r.

LPR obejmuje sołectwo Lubicz Górny, w którym znajduje się przestrzeń zdegradowana w postaci obszaru poprzemysłowego. W odpowiedzi na problemy zidentyfikowane na etapie diagnozy i konsultacji społecznych wyznaczono odpowiadające im cele rewitalizacji odnoszące się przede wszystkim do sfery społecznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej. Cele sformułowane w LPR są pochodną wizji określającej stan końcowy procesu rewitalizacji w roku 2023 i są ukierunkowane na osiąganie efektów procesów rewitalizacji w województwie kujawsko-pomorskim. Do każdego z celów rewitalizacji przypisano konkretne kierunki działań. Stanowią one zestawienie najważniejszych grup działań pozwalających na osiąganie założonych celów.

Przedsięwzięcia zapisane w LPR Gminy Lubicz na lata 2016-2023:
1. Spotkania z pasją – edycja 2019
2. Centrum Aktywności Lokalnej „Boczna 4”
3. Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”
4. Aktywizacja w KIS „Nad Drwęcą”
5. „Więcej wiem, jestem bezpieczny, lepiej pomagam”
6. Klub Młodzieżowy "Boczna 4”
7. Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą” w Lubiczu
8. Lato na kółkach
9. Spotkania seniorów
10. Spotkania dzieci i młodzieży
11. Aktywna gmina
12. Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej. Etap I
13. Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej. Etap II
14. Utworzenie parku rekreacyjno–wypoczynkowego w Lubiczu Górnym poprzez rewitalizację obszaru leśnego na działce nr 2014/18 pom. ul. Widokową, Piaskową, Polną i Zdrojową
15. Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Lubiczu Górnym
16. Przebudowa i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną i pomieszczeniem byłej kaplicy przy ulicy Bocznej 4 w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego.


Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 829
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-06-24 10:25

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 6172423
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-06-24 12:08

Stopka strony