Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym i potrzebie czasu, 23 lutego 2004 r. rozpoczęto prace związane z wdrażaniem programu Bezpieczna Gmina - Program Poprawy Bezpieczeństwa w Gminie Lubicz, programu powstałego z inicjatywy Wójta Gminy Lubicz Marka Olszewskiego.
Istotą programu jest szeroka współpraca mieszkańców gminy, samorządu i Policji mająca na celu między innymi niwelowanie zdarzeń kryminalnych i demoralizacji nieletnich, zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprawę wizerunku Policji. Zadaniem programu będzie także stworzenie i umocnienie współpracy sąsiedzkiej w zakresie bezpieczeństwa najbliższego otoczenia.
Program Bezpieczna Gmina tworzyć będzie Sąsiedzki Program Przeciwdziałania Przestępczości oraz Programy: Edukacji Szkolnej, Propagowania Sportu, Edukacji Prawnej i Wiktymologicznej.
Na obecnym etapie wdrażania programu powołano Radę Programową ds. Programu Bezpieczna Gmina, której członkami są przedstawiciele społeczeństwa, policji oraz samorządu. Pełnomocnikiem Wójta ds. Bezpieczeństwa został radny Leszek M. Budkiewicz.
Osoby zainteresowane współpracą oraz wiedzą na temat Programu mogą zgłaszać się do Pełnomocnika Wójta ds. Bezpieczeństwa - Leszka M. Budkiewicza, tel. 622-35-10 (godz. 9.00-15.00) lub 607 999 056
(lbudkiewicz@imperium.media.pl)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2004-03-16 09:53
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2005-01-21 14:50
Program Bezpieczna Gmina
Program poprawy bezpieczeństwa w gminie Lubicz


Niniejszy program wprowadza się w celu realizacji poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Lubicz. Twórcy programu ufają, iż czynny udział mieszkańców gminy w procesie zagwarantowania bezpieczeństwa zapewni równowagę sił w sytuacji zagrożenia przestępczością.

Poprzez działania długofalowe i z góry opracowaną strategię można inspirować proces tworzenia płaszczyzny współdziałania różnych instytucji, organizacji i osób fizycznych, dla których prewencja kryminalna stanie się narzędziem w walce z przestępczością.

Program „Bezpieczna Gmina” powstał  z inicjatywy Wójta Gminy Lubicz Marka Olszewskiego, radnego Rady Gminy Lubicz Leszka Budkiewicza oraz Kierownika Posterunku Policji w Lubiczu  asp. szt. Janusza Rudnickiego

 

Na program Bezpieczna Gmina składają się następujące podprogramy:

1. Sąsiedzki Program Przeciwdziałania Przestępczości

2. Edukacji Szkolnej

3. Edukacji Prawnej i Wiktymologicznej

4. Propagowania sportuZałożenia programu

Istotą programu jest szeroka współpraca mieszkańców gminy, samorządu i Policji ukierunkowana na tworzenie społecznych inicjatyw w zakresie profilaktyki zagrożeń.
Podmioty inicjujące program
- Samorząd lokalny
- Posterunek Policji w Lubiczu

Partnerzy programu:

- placówki dydaktyczno wychowawcze
- władze administracyjne
- Kościół rzymsko – katolicki i inne wyznania
- Organizacje społeczne działające na terenie gminy Lubicz działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa jej mieszkańców
- Placówki o charakterze produkcyjno-handlowo-usługowym
- Komendy miejskie i powiatowe Policji realizujące prewencję kryminalną
- Komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
- Lokalne masmedia


Cele programu

Każdy z wymienionych na wstępie podprogramów wchodzących w skład programu Bezpieczna Gmina ma na celu ograniczenie przestępczości i podniesienie poziomu bezpieczeństwa w środowisku lokalnym.

Aby prawidłowo i skutecznie realizować program niezbędne jest:
- określenie stanu zagrożenia przestępczością, bądź zjawiskami patologicznymi
- podział zadań pomiędzy poszczególnymi podmiotami wykonawczymi
- określenie zasad współpracy uczestniczących w programie instytucji, organizacji, podmiotów etc.
- Określenie zasad finansowania programu
- Przyjęcie strategii i modyfikacji programu
- Analiza i ocena podejmowanych działań.

Zadania policji

W tym zakresie program realizowany będzie w znacznej mierze przez policjanta wykonującego problematykę prewencji kryminalnej, który:
- gromadzi dane dotyczące zagrożeń analizuje strukturę, dynamikę i uwarunkowania zjawiska, dostarcza je podmiotom realizującym program
- wypracowywuje modele działania dla podmiotów pozapolicyjnych
- zbiera informacje od społeczeństwa podczas spotkań środowiskowych i indywidualnych i ocenia wdrażane przedsięwzięcia

Zadania samorządu

- ustala zasady współdziałania
- koordynuje finansowanie programuŚrodki realizacji programu

Realizacja wszystkich zamierzeń w ramach programu – Bezpieczna Gmina odbywa się w oparciu o powołaną Radę Programową ds. Bezpiecznej Gminy. Rada powołana jest przy wójcie gminy Lubicz. W jej skład wchodzą przedstawiciele samorządu, policji, osób prawnych oraz osoby fizyczne. Rada koordynuje wszystkie działania uczestniczące w programie Bezpieczna Gmina oraz wypracowywuje formy ścisłej współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami ukierunkowane na osiągnięcie nadrzędnego celu jakim jest bezpieczeństwo mieszkańców gminy. Rada przygotowywuje i tworzy programy zmierzające do eliminacji okoliczności sprzyjających popełnianiu czynów karalnych oraz wypracowaniu form i metod zapobiegania patologii wśród dzieci i młodzieży stwarzając im możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu.
Rada opracowywując programy opiera się na analizach policyjnych oraz innych danych o miejscach i okolicznościach sprzyjających popełnianiu przestępstw.

Fundusz programu Bezpieczna Gmina utworzony na potrzeby realizacji programu stanowi dobrowolne składki kierowane na konto funduszu ze strony osób prawnych i instytucji. Fundusz może zasilać tylko i wyłącznie program Bezpieczna Gmina i jest wykorzystywany do jego realizacji. Zgromadzone na nim środki finansowe nie muszą być wykorzystane w danym roku kalendarzowym.
Usytuowanie zarówno Rady jak i Funduszu przy organach gminy gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo, iż w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek podmiotu z Rady albo zaprzestania prowadzenia działalności – Fundusz pozostanie do dyspozycji programu.

Realizacja programu odbywa się przy aktywnym współuczestnictwie podmiotów zajmujących się zwalczaniem patologii społecznej, udzielaniem pomocy osobom dorosłym, dzieciom zagrożonym przestępczością i demoralizacją.
W celu zwiększenia skuteczności realizowanych przedsięwzięć, Rada może powoływać ściśle współpracujące ze sobą, wyspecjalizowane Zespoły Problemowe. Zespoły Problemowe skupiają specjalistów z poszczególnych instytucji i organizacji i będąc bezpośrednimi wykonawcami postanowień Rady zajmują się wdrażaniem kompleksowych działań realizowanych w formie programów cząstkowych. W zależności od potrzeb ich skład oraz liczba może ulec zmianie.


Zakładane rezultaty programu Bezpieczna Gmina

Wprowadzając program poprawy bezpieczeństwa w gminie Lubicz „Bezpieczna Gmina” zakłada się osiągnięcie następujących korzyści:

1. Zmniejszenie popełnionych zdarzeń kryminalnych na terenie gminy Lubicz
2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców
3. ograniczenie zjawisk patologii społecznych
4. zmniejszenie przestępczości wśród nieletnich
5. zwiększenie poszanowania prawa w społeczeństwie
6. poprawa stanu sanitarno epidemiologicznego gminy
7. Wzrost współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami, szkołami i ośrodkami zmierzający do opracowania strategii zapobiegania przestępczości
8. poprawa wizerunku policjanta w społeczeństwie
9. budowa wzajemnych więzi społecznych
10. wytworzenie w społeczeństwie pozytywnej opinii o gminie i jej instytucjach.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2004-03-16 09:50
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2005-01-21 14:51

Opis strony

redaguje: Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. 56 621-21-00, fax: 56 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21539
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2005-01-21 14:51:41