Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

Uchwała Nr III /32/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2003 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 , pkt 9 lit.”d” i pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 ze zm.), art.122, art. 124 , art.128 ust.2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz.1014 ze zm.) Rada Gminy Lubicz uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości: 24.873.251 zł (zgodnie z zał. Nr 1) z tego: a)dochody własne: 14.172.240 zł b)dotacje celowe: 1.806.923 zł c)subwencja ogólna: 8.894.088 zł

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości: 25.025.351 zł (zgodnie z zał.Nr 2) z tego: a)wydatki bieżące w wysokości: 22.768.651 zł w tym: -wynagrodzenia w wysokości: 9.093.132 zł -pochodne od wynagrodzeń w wysokości: 2.054.294 zł -dotacje z budżetu w wysokości: 2.040.736 zł -obsługa długu w wysokości: 880.000 zł b)wydatki majątkowe w wysokości: 2.256.700 zł w tym: -wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne: 2.256.700 zł

3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.482.073 zł (zgodnie z załącznikami nr 1a i 2a)

4. Ustala się dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań, o których mowa w pkt.3, w wysokości 31.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1b)

5. Ustala się dochody i wydatki w wysokości 22.050 zł, związane z realizacją zadań z zakresu prawa budowlanego na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Toruniu.

§2.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 152.100 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3)

§3.

Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§4.

Spłaty zobowiązań długoterminowych wg źródeł i kwot określa zał. Nr 3.

§5.

Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę zgodnie z zał. Nr 4.

§6.

Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 5.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 130.000 zł i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 130.000 zł.

§ 8.

Ustala się plany przychodów i wydatków: - zakładów budżetowych (zg. z zał. Nr 6), - gospodarstw pomocniczych jedn.budżet. (zg.z zał.Nr 7) - środków specjalnych (zg. z zał.Nr 8).

§ 9.

Określa się plan przychodów i wydatków Gm. Fund.Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zał. Nr 9.

§ 10.

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego zgodnie z zał. Nr 10 i 11.

§ 11.

Ustala się wielkość dotacji z budżetu gminy na realizację zadań własnych gminy, zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 117.500 zł.

§ 12.

Ustala się kwoty dotacji przedmiotowych kalkulowane według stawek jednostkowych:

1. dla zakładu budżetowego Przedszkole Publiczne w Lubiczu w wysokości 433.144 zł na realizację podstawy programowej,

2. dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy Lubicz w wysokości 1.276.492 zł, z tego: a)na utrzymanie dróg gminnych – 1.005.545 zł b)na zbieranie, magazynowanie i transport odpadów komunalnych – 154.828 zł c)na utrzymanie gminnych budynków i lokali mieszkalnych – 116.119 zł.

§ 13.

Ustala się dotację dla instytucji kultury w wysokości 213.600 zł.

§ 14.

Upoważnia się Wójta Gminy do: - zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 500.000 zł. - dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych, między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

§ 15.

Ustala się kwotę 300.000 zł, do wysokości której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania przekraczające kwotę określoną uchwałą budżetową w zakresie wydatków bieżących

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003r. Uchwała podlega również ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-06-26 19:07

ZMIANY BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2003 R.

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 29924
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2004-07-20 12:04:05