Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


UCHWAŁA NR LVII/735/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju gminy Lubicz na lata 2021-2028


Strategia rozwoju gminy Lubicz na lata 2021-2028 (projekt)

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-09-29 08:02
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2021-09-29 08:07


UCHWAŁA NR XXXVIII/517/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/348/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 – 2028”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-01-04 16:27


Raport z konsultacji społecznych dokumentu „Strategii rozwoju gminy Lubicz na lata 2021 -2028”.

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-12-03 11:23

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-12-03 11:22

OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Lubicz ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021-2028”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 w zw. z art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz.1051) oraz w związku z Uchwałą  Nr L/658/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 września 2018 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubicz  (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 21 września 2018 r. poz. 4716) ogłaszam, że od 29 września 2021 r. do 5 listopada 2021 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu „Strategii rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021-2028”, których celem będzie zebranie opinii w zakresie opracowanego dokumentu.

Konsultacje społeczne skierowane są do:

 • mieszkańców Gminy Lubicz,
 • lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, w szczególności działających na terenie Gminy Lubicz organizacji pozarządowych i przedsiębiorców,
 • sąsiednich gmin: Ciechocin, Kowalewo Pomorskie, Łysomice, Obrowo, Toruń, Wielka Nieszawka, a także ich związków,
 • Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie”,
 • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Formy konsultacji:

 • w przypadku sąsiednich gmin, Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruński” oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – poprzez przesłanie pisma, wraz z załączonym do niego formularzem konsultacyjnym, z prośbą o wydanie opinii.
 • W pozostałych przypadkach – poprzez udostepnienie treści projektu Strategii rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 – 2028, wraz z formularzem konsultacyjnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz: bip.lubicz.pl, w zakładce Strategia rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 – 2028 oraz w biurze podawczym Urzędu Gminy Lubicz, Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21 - w godzinach jego urzędowania.

Projekt Strategii rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 - 2028 będzie w okresie konsultacji dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz: www.bip.lubicz.pl, w zakładce Strategia rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 – 2028 oraz w biurze podawczym Urzędu Gminy Lubicz, Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21 - w godzinach jego urzędowania.

Opinie do Strategii należy dostarczyć do Urzędu Gminy Lubicz do 5 listopada 2021 r. w następujący sposób:

 • do biura podawczego Urzędu Gminy Lubicz, Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
 • pocztą na adres Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87 – 162 Lubicz Dolny (decyduje data wpływu do urzędu)
 • pocztą elektroniczną na adres info@lubicz.pl (wpisując w tytule e-maila „Uwagi do Strategii) lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Lubicz /5f5cvll25v/SkrytkaESP

Ważne uznaje się stanowiska przesłane na formularzu do składania uwag do projektu „Strategii rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 – 2028” przesłane w formie skanu podpisanego formularza lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu).

Raport z konsultacji zostanie opublikowany na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubicz, na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-09-29 08:06

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-09-29 08:02


Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 - 2028

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), Wójt Gminy Lubicz informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. Strategia rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021-2028.

W związku z procedurą opracowania Strategii rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 – 2028, Wójt Gminy Lubicz wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z prośbą o odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Obie instytucje pozytywnie uzgodniły możliwość odstąpienia od tego obowiązku.

Zgodnie z art. 48 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informacja  o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Strategia rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 – 2028 wraz z uzasadnieniem uzgodnienia organów właściwych w sprawach opiniowania i uzgadniania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko podawana jest do publicznej wiadomości.

Wójt        
Marek Nicewicz

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-08-31 08:48

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-08-31 08:48


UCHWAŁA NR XXXII/442/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/348/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 – 2028”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-06 15:27


Raport (sprawozdanie) z konsultacji społecznych dotyczących wstępnego badania na potrzeby opracowania „Strategii rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 -2028”.

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-04-20 11:26

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-04-20 11:25


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lubicz ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących wstępnego badania na potrzeby opracowywania „Strategii Rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021-2028”.

W dniach 22 – 28 marca 2021 ogłasza się konsultacje społeczne dotyczące wstępnego badania na potrzeby opracowywania „Strategii Rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021-2028”.

Przedmiotem konsultacji jest zdiagnozowanie obecnej sytuacji Gminy Lubicz w różnych obszarach i dziedzinach w celu wyznaczenia kierunków działań i wpisaniu ich w przedmiotowym dokumencie strategicznym.

Celem konsultacji jest zebranie materiału ankietowego od mieszkańców Gminy Lubicz przed rozpoczęciem prac nad „Strategią Rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021-2028”.

Udział w konsultacjach polega na  wypełnieniu ankiety papierowej (dostępnej w Urzędzie Gminy Lubicz, Urzędzie Stanu Cywilnego, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiczu oraz u sołtysów) lub poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronach Urzędu Gminy Lubicz: www.lubicz.pl i www.bip.lubicz.pl, oraz na portalu Facebook: www.facebook.com/gminalubicz  Raport z konsultacji zostanie opublikowany na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubicz, na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Linki do elektronicznej wersji ankiety:

- dla osób fizycznych – https://forms.gle/HzDi2GJ4QxTaw1K39

- dla przedsiębiorców - https://forms.gle/bB6sYrq8T5oP4vXcA

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-19 13:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-22 11:07


ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ
z dnia 19 marca 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wstępnego badania na potrzeby opracowania „Strategii rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 - 2028”

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18611
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-02 14:32:28