Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH


NAZWA REFERATU

Referat Podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
1. Art. 6a ust. 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1892).
2. Art. 21 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018r. poz. 800 ze zm.)
3. Uchwała Nr XXXVIII/499/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 października 2017r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego (Dziennik Urzędowy Woj. Kuj-Pom z 2017r. poz. 4264)

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wypełnione formularze:

- DR-1 - deklaracja na podatek rolny,

- ZR-1/A - dane o nieruchomościach rolnych.

2. W przypadku gdy spełnione zostały warunki do zastosowania zwolnienia należy złożyć formularz ZR-1/B - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości rolnych (oryginał do wglądu).


OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące.


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (Art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

DODATKOWE INFORMACJE
Deklaracje na podatek rolny należy składać w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśniecie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania.

Obliczony w deklaracji podatek wpłacać, bez wezwania na rachunek gminy w ratach proporcjonalnych (zaokrąglonych do pełnych złotych) w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada. Obowiązek składania deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym.


FORMULARZE

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2005-01-13 08:39
  • zmodyfikował: Podatki Gmina Lubicz
    ostatnia modyfikacja: 2018-05-17 13:59

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2005-01-13 08:40

drukuj całą stronę

Opis strony

Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7220
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-05-17 13:59

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01
fax (56) 621-21-20

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 18:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3343144
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-07-15 14:09

Stopka strony