Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

Gmina Lubicz dzieli się na 17 sołectw. Sołectwa tworzy się, łączy, dzieli lub znosi w drodze uchwał Rady, po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi mieszkańcami. Działania takie, winny uwzględniać uwarunkowania historyczne oraz czynić zadość społeczno – gospodarczemu ich przeznaczeniu. Łączenie, podział lub zniesienie istniejących obecnie sołectw może nastąpić, jeżeli – w wyniku przeprowadzonej konsultacji – pozytywnie wypowiedziała się w tych sprawach co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania stałych mieszkańców zainteresowanych sołectw. Konsultacje w innych sprawach sołectw uważa się za przeprowadzone pozytywnie, jeżeli na Zebraniu wiejskim poświęconym danej sprawie przedstawione zagadnienie uzyskało poparcie zwykłej większości głosów osób obecnych na Zebraniu. Organizację i zakres działania sołectw określa Statut sołectwa. Terminy wyborów sołtysów i rad sołeckich w poszczególnych sołectwach ustala Rada Gminy, podejmując w tym zakresie uchwałę przed upływem kadencji tych organów. Kadencja organów sołectw trwa cztery lata i kończy się nie później niż w okresie 6 miesięcy od daty przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy. Nowo wybrani sołtysi oraz członkowie rad sołeckich obejmują swoje funkcje w sposób i w terminach określonych w statutach sołectw. Stali mieszkańcy sołectw, uprawnieni do głosowania, wybierają sołtysów i rady sołeckie w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Do głosowania stosuje się zasady określone w Statucie Gminy Lubicz dla głosowania tajnego. Rada wyposaża sołectwa w mienie, niezbędne do wykonywania ich zadań. Zakres działania sołectwa, zasady przekazywania przez gminę składników mienia komunalnego do korzystania oraz rozporządzania dochodami z tego mienia, określa Statut sołectwa. Statut ten określa także organy sołectwa i zakres czynności, jakie mogą one dokonywać samodzielnie względem przekazanego mienia. Rada, w uchwale budżetowej, określa wysokość środków finansowych dla prowadzenia gospodarki finansowej sołectwa, w ramach budżetu gminy. Podział i wydatkowanie środków finansowych sołectwa następuje na podstawie uchwały zebrania wiejskiego. Dla rozliczenia wydatków, dokonywanych w ramach środków finansowych sołectwa, służą faktury VAT ( inne dokumenty rozliczeniowe), wystawione dla urzędu gminy. Sołtysi uczestniczą w pracach Rady - na zaproszenie. Na sesjach, które są poświęcone sprawom finansowym sołectw, sołtysom przysługuje prawo składania wniosków, w zakresie przyznania sołectwu środków z budżetu gminy oraz mają oni obowiązek składania radzie informacji o sposobie wykorzystania przyznanych sołectwu w budżecie gminy środków oraz dochodów, uzyskanych z użytkowania mienia komunalnego. W innych sprawach, sołtysom przysługuje prawo głosu w dyskusji poświęconej zagadnieniom, będących przedmiotem rozpatrzenia przez Radę. Przewodniczący Rady powiadamia sołtysów o sesjach Rady w sposób zwyczajowo przyjęty, określony Statutem Gminy Lubicz.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-06-12 11:17

Opis strony

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 63062
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-08-06 10:45:55