Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącluty 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania GP.6733.2.2024.AS

WÓJT GMINY LUBICZ

    ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

 

 

Lubicz Dolny, dnia 2024.02.19

GP.6733.2.2024.AS

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 49 i art. 10 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 roku, poz. 977 ze zm.) - zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody niezbędne do wydania decyzji w postępowaniu wszczętym z urzędu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia drogi leśnej na terenie części działki nr 2061/9 w miejscowości Kopanino gm. Lubicz. w części nieobjętej ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

W związku z powyższym zgodnie z treścią art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają prawo do wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań.

 

Stosownie do art. 73 ust. 1 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego, informuję strony postępowania, że z całością zebranego materiału dowodowego w powyższej sprawie, w tym z opiniami organów uzyskanymi w trakcie postępowania oraz z projektem decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Lubicz, w Lubiczu Dolnym, przy ul. Toruńskiej 21, pok. 28, w godzinach pracy urzędu.

 

Kontakt z urzędem możliwy jest także z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej (za pośrednictwem operatora pocztowego).

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc o dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.

 

                 Z up. Wójta

Agnieszka Klugiewicz- Lewicka

            Kierownik Referatu

      Gospodarki Przestrzennej

 

Rozdzielnik:

1. Tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Lubicz.

2. Strona internetowa: https://www.bip.lubicz.pl/

3. Tablica ogłoszeń sołectwa Kopanino- 6 szt. 

4. a/a – UG

drukuj (Obwieszczenie o zakończeniu postępowania GP.6733.2.2024.AS)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Szatkowska
  data wytworzenia: 2024-02-19
 • opublikował: Anna Szatkowska
  data publikacji: 2024-02-19 11:38

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania GP.6733.1.2024.AS

WÓJT GMINY LUBICZ

    ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

 

Lubicz Dolny, dnia 2024.02.19

 

GP.6733.1.2024.AS

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania administracyjnego 

Zgodnie z art. 49 i art. 10 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 roku, poz. 977 ze zm. ) - zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody niezbędne do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV na terenie działek nr 20/32, 20/33, 20/34, 20/35,20/36, 20/37, 20/38 w m. Kopanino, gm. Lubicz.

Postępowanie prowadzone jest z wniosku Energa Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku reprezentowanej przez Pana Andrzeja Leśniewskiego.

 

W związku z powyższym zgodnie z treścią art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają prawo do wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań.

 

Stosownie do art. 73 ust. 1 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego, informuję strony postępowania, że z całością zebranego materiału dowodowego w powyższej sprawie, w tym z opiniami organów uzyskanymi w trakcie postępowania oraz z projektem decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Lubicz, w Lubiczu Dolnym, przy ul. Toruńskiej 21, pok. 28, w godzinach pracy urzędu.

 

Kontakt z urzędem możliwy jest także z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej (za pośrednictwem operatora pocztowego).

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc o dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.

 

                  Z up. Wójta

Agnieszka Klugiewicz- Lewicka

            Kierownik Referatu

      Gospodarki Przestrzennej

Rozdzielnik:

1. Tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Lubicz.

2. Strona internetowa: https://www.bip.lubicz.pl/

3. Tablica ogłoszeń sołectwa Kopanino- 6 szt. 

4. a/a – UG

drukuj (Obwieszczenie o zakończeniu postępowania GP.6733.1.2024.AS)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Szatkowska
 • opublikował: Anna Szatkowska
  data publikacji: 2024-02-19 11:34

Obwieszczenie o wydaniu decyzji GP.6733.13.2023.AS

Wójt Gminy Lubicz

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz Dolny

Lubicz Dolny, 2024.02.14

GP.6733.4.2024.AS 

O B W I E S Z C Z E N I E

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 10§1, art. 49§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm., zw. dalej K.P.A.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.),

z a w i a d a m i a,

o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 14.02.2024 r. na wniosek Pana Ryszarda Grzębskiego reprezentowanego przez Pana Bartosza Kretkowskiego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie części działki nr 338/5  w m. Młyniec Drugi, gm. Lubicz 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy K.P.A., strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją przedmiotowego przedsięwzięcia, w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz,  pok. nr 28, poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:15 - 15:00, wtorek w godz. 7:15 - 17:00, piątek w godz. 7:15 - 14:15.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także zostaje opublikowane na stronie internetowej - www.bip.lubicz.pl - w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Lubicz.

Zgodnie z art. 49 ustawy K.P.A. zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                Z up. Wójta

Agnieszka Klugiewicz- Lewicka

            Kierownik Referatu

      Gospodarki Przestrzennej

Rozdzielnik:

1. Tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Lubicz,

2. Strona internetowa: https://www.bip.lubicz.pl/,

3. Tablica ogłoszeń sołectwa Młyniec Drugi: szt. 4,

4. a/a – UG.

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji GP.6733.13.2023.AS)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Szatkowska
 • opublikował: Anna Szatkowska
  data publikacji: 2024-02-14 13:21

obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

WÓJT GMINY LUBICZ

    ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

GP.6733.13.2023.AS                                                                               Lubicz Dolny, 2024.02.14

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie

w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 49 § 1, art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  2023, 775 ze zm.), w związku z art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023, 977 ze zm.) zawiadamia o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej dn.90 mm na terenie działek nr 525/1 i 338/5 w m. Młyniec Drugi, gm. Lubicz .

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji oraz aktami sprawy w Urzędzie Gminy Lubicz, w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, w Referacie Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 28- po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu (56) 621 21 35.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc o dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

                 Z up. Wójta

Agnieszka Klugiewicz- Lewicka

            Kierownik Referatu

      Gospodarki Przestrzennej

Rozdzielnik:

1. Tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Lubicz,

2. Strona internetowa: https://www.bip.lubicz.pl/,

3. Tablica ogłoszeń sołectwa Młyniec Drugi: szt. 4,

4. a/a – UG.

drukuj (obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Szatkowska
  data wytworzenia: 2024-02-14
 • opublikował: Anna Szatkowska
  data publikacji: 2024-02-14 13:13

obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy sprawa GP.6730.78.2023.EK

WÓJT GMINY LUBICZ

    ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

Lubicz Dolny, 2024.02.14.

GP.6730.78.2023.EK

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

w zw. z udostępnieniem informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) w związku art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości, że dnia 14.02.2024 r. została wydana decyzja nr 10/2024 – nr sprawy GP.6730.78.2023.EK o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 188/1, 188/2, 188/3, 188/4, 188/5, 188/6, 188/7, 188/8, 188/12, 188/13, 188/14, 188/15, 188/16, 188/17, 188/18, 188/19, 189/1, 189/2, 189/3, 189/4, 189/5, 189/6, 189/7, 189/8, 189/9, 189/10, 189/11, 189/12, 189/13, 189/14, 189/15 oraz części działek nr 188/9, 188/10, 188/11 obręb Mierzynek, gm. Lubicz.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz w godzinach pracy urzędu, pokój nr 30, piętro II, tel. (56) 621 21 04 w terminie 14 dni od dnia publikacji.

 

Treść decyzji została umieszczona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubicz.pl. w dniu 14.02.2024 r.

Z uwagi na ograniczone możliwości techniczne załącznik graficzny do decyzji znajduje się w aktach sprawy.

 

                             Z up. Wójta

                                   (-)

                                                                                                                               Agnieszka Klugiewicz-Lewicka

                                                   Kierownik Referatu

                                         Gospodarki Przestrzennej

 

 

Rozdzielnik:

1. Tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Lubicz.

2. Strona internetowa: https://www.bip.lubicz.pl/ - udostępnione w dniu 14.02.2024 r. na okres 14 dni, tj. do dnia 28.02.2024 r.

3. Tablica ogłoszeń sołectwa Mierzynek-  4 szt.

4. a/a – UG

drukuj (obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy sprawa GP.6730.78.2023.EK)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Kowalska
 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2024-02-14 09:19

decyzja nr 10 2024 do sprawy GP.6730.78.2023.EK

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Kowalska
  • opublikował: Vanessa Koczkodon
   data publikacji: 2024-02-14 09:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Kowalska
 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2024-02-14 09:23

Obwieszczenie o wydaniu decyzji GP.6733.12.2023.AS

WÓJT GMINY LUBICZ

    ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

Lubicz Dolny, 2024.01.29

GP.6733.12.2023.AS

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

O WYDANIU DECYZJI

LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

 z a w i a d a m i a m

że w dniu 29.01.2024 r. została wydana decyzja Nr 1/CP/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia oraz dwóch rozdzieleni na terenie działek nr 320/1, 320/18, 320/19, 320/10, 319/1, 276/1, 276/2, 283/1, 284/1, 285/1, 318/1 w m. Młyniec Drugi, gm. Lubicz.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek Energii-Operator S.A. z siedzibą w Toruniu reprezentowanej przez Panią Jadwigę Bąk. 

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz aktami sprawy w Urzędzie Gminy Lubicz, w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, w Referacie Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 28- po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu (56) 621 21 35.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc o dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

 

             Z upoważnienia

       WÓJTA GMINY LUBICZ

 

         Wojciech Rakowiecki

            ZASTĘPCA WÓJTA

Rozdzielnik:

1. Tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Lubicz.

2. Strona internetowa: https://www.bip.lubicz.pl/

3. Tablica ogłoszeń sołectwa Młyniec Drugi, szt. – 4, 

4. a/a – UG.

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji GP.6733.12.2023.AS)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Szatkowska
 • opublikował: Anna Szatkowska
  data publikacji: 2024-01-30 12:36

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.2.24.AS

Wójt Gminy Lubicz

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz Dolny

                          Lubicz Dolny, 2024.01.17

GP.6733.2.2024.AS 

O B W I E S Z C Z E N I E

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

Działając na podstawie art. 10§1, art. 49§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zmianami, zw. dalej K.P.A.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 ze zmianami),

 z a w i a d a m i a m

w dniu 17.01.2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie ustalenia decyzji lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: ,,Montażu oświetlenia drogowego - budowie oświetlenia gminnego w miejscowości Kopanino” na terenie części działki nr 2061/9 w części nieobjętej ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Kopanino, gm. Lubicz.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy K.P.A., strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją przedmiotowego przedsięwzięcia, w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz ul. Toruńska 21, pok. Nr 28, poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:15 - 15:00, wtorek w godz. 7:15 - 17:00, piątek w godz. 7:15 - 14:15.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także zostaje opublikowane na stronie internetowej - www.bip.lubicz.pl - w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Lubicz.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy K.P.A. zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Wójta

                                                                (-)

                                                                                                                               Marek Pilewski

               Kierownik Referatu

                                                                                                      Gospodarki Przestrzenne

Rozdzielnik:

1. Tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Lubicz.

2. Strona internetowa: https://www.bip.lubicz.pl/

3. Tablica ogłoszeń sołectwa Kopanino: 6 szt.

4. a/a – UG

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.2.24.AS)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Szatkowska
 • opublikował: Anna Szatkowska
  data publikacji: 2024-01-19 00:00

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.1.24.AS

Wójt Gminy Lubicz

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz Dolny

Lubicz Dolny, 2024.01.17

GP.6733.1.2024.AS

 

O B W I E S Z C Z E N I E

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

Działając na podstawie art. 10§1, art. 49§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zmianami, zw. dalej K.P.A.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 ze zmianami),

 z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 12.01.2024 r z wniosku Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku reprezentowanej przez ALprojekt Andrzej Leśniewski w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: ,,Budowie sieci elektroenergetycznej w obrębie Kopanino” na terenie części działek nr 20/32, 20/33, 20/34, 20/35, 20/36, 20/37, 20/38 w m. Kopanino, gm. Lubicz.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy K.P.A., strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją przedmiotowego przedsięwzięcia, w siedzibie  Urzędu Gminy Lubicz ul. Toruńska 21, pok. Nr 28, poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:15 - 15:00, wtorek w godz. 7:15 - 17:00, piątek w godz. 7:15 - 14:15.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także zostaje opublikowane na stronie internetowej - www.bip.lubicz.pl - w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Lubicz.

 Zgodnie z art. 49 ustawy K.P.A. zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Wójta

                                                                 (-)

                                                                                                                               Marek Pilewski

               Kierownik Referatu

                                                                                                      Gospodarki Przestrzenne

 Rozdzielnik:

1. Tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Lubicz.

2. Strona internetowa: https://www.bip.lubicz.pl/

3. Tablica ogłoszeń sołectwa Kopanino: 6 szt.

4. a/a – UG

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.1.24.AS)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Szatkowska
 • opublikował: Anna Szatkowska
  data publikacji: 2024-01-19 00:00

Ogłoszenia dotyczące prowadzonych postępowań o lokalizację celu publicznego oraz postępowań w sprawie ustalenie warunków zabudowy, gdy poprzedzone były wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2023-10-19 10:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1353
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-02-19 11:38:11