Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystent rodziny (3 etaty)

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-10-01 15:43

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-01 15:42


Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Inwestycji i Rozwoju

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-09-13 07:16

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-13 07:16


Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Gospodarki Przestrzennej

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-08-27 12:53

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-27 12:52


Konkurs na stanowisko Podinspektora w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-08-23 13:52

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-23 13:52


Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego specjalisty - koordynatora ds. systemów teleinformatycznych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2019-08-06 15:44

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-08-06 15:45


Konkurs na stanowisko Podinspektora w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2019-08-06 15:41

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-08-06 15:17


Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2019-08-05 12:14
  • zmodyfikował: Dorota Woźniak
   ostatnia modyfikacja: 2019-08-05 12:15

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-08-05 12:13
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-05 12:15


Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-07-22 14:31

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-22 14:26
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-05 12:10


Konkurs na stanowisko Głównego Specjalisty w wymiarze ½ etatu (funkcja: koordynator ds. systemów teleinformatycznych)

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-07-17 14:19
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2019-07-18 07:54

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-17 14:18


Wójt Gminy Lubicz ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkól i Przedszkoli w Lubiczu

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-07-15 14:09

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-15 14:08


Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Podatkowym

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-07-11 09:42

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-11 09:41


Konkurs na stanowisko Podinspektora w Referacie Finansowym

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-07-02 12:52
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2019-07-02 12:56

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-02 12:51


Konkurs na stanowisko Podinspektora w Referacie Podatkowym Urzędu Gminy Lubicz

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-06-18 16:19

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-18 16:19


Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko referenta w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-06-13 13:44

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-13 13:43


Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-06-12 11:20

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-12 11:19


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu ogłasza publiczny nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze – administrator

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-06-05 13:04

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-05 13:03


Konkurs na stanowisko Referenta w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-05-21 07:59

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-21 07:58


ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów niektórych publicznych szkół podstawowych

Wójt Gminy Lubicz ogłasza konkursy na wolne od dnia 1 września 2019 roku stanowiska dyrektorów następujących publicznych szkół podstawowych:

a)    Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym, ul. Toruńska 10, 87-162 Lubicz;
b)    Szkoły Podstawowej w Złotorii, ul. Pomorska 11, 87-124 Złotoria;
c)    Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym, ul. Szkolna 7, 87-162 Lubicz; 
dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz, z siedzibą w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Poniżej zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursów oraz wzór oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-09 07:50

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-09 07:50


Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym

 

Wójt Gminy Lubicz zawiadamia, że na ogłoszony konkurs na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym  wpłynęły 4 oferty.

Żadna z ofert nie spełniła wymagań formalnych, w związku z powyższym konkurs pozostaje bez rozstrzygnięcia.

Wójt Gminy

(-) Marek Nicewicz

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-08 07:45


Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Podatkowym

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-05-06 07:59

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-06 07:59


Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Gospodarki Odpadami

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-04-23 16:17

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-23 16:16


Konkurs na stanowisko Podinspektora w Referacie Podatkowym Urzędu Gminy Lubicz

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-04-11 17:12

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-11 17:11


Konkurs na stanowisko Podinspektora w Referacie Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-04 11:29


Konkurs na stanowisko Podinspektora w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-04 11:24


Informacja o wynikach naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Lubicz

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-03-29 13:16

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-29 13:15


Konkurs na stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Lubicz.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2019-03-06 12:11
  • zmodyfikował: Dorota Woźniak
   ostatnia modyfikacja: 2019-03-06 14:29
 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2019-03-06 12:11

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-03-06 12:07
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-06 14:28


Informacja dot. konkursu na stanowisko Podinspektora (stanowisko ds. wymiaru podatku od nieruchomości dla osób fizycznych) w Referacie Podatkowym Urzędu Gminy Lubicz

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Podatkowym (stanowisko ds. wymiaru podatku od nieruchomości dla osób fizycznych) Urzędu Gminy Lubicz po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów oraz przeprowadzeniu rozmów z kandydatkami została wybrana Pani Karolina Nowicka zam. Lubicz Dolny

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Karolina Nowicka spełnia wszelkie kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W/w Pani wykazała się wiedzą oraz posiada doświadczenie w pracy.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, wybrano Panią Karolinę Nowicką

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-03-11 14:14


Informacja dot. konkursu na stanowisko Podinspektora

Informacja dot. konkursu na stanowisko Podinspektora (stanowisko ds. wymiaru podatku od nieruchomości dla osób fizycznych) w Referacie Podatkowym Urzędu Gminy Lubicz

Wójt Gminy Lubicz  informuję, że na w/w stanowisko wpłynęło 10 ofert.

Lubicz Dolny, dnia 06.03.2019

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-03-06 12:07


Konkurs na stanowisko Podinspektora (stanowisko ds. wymiaru podatku od nieruchomości dla osób fizycznych) w Referacie Podatkowym Urzędu Gminy Lubicz

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-02-19 13:51

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-19 13:51


Informacja dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko Kierownika w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kierownika w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów oraz przeprowadzeniu rozmów z kandydatami została wybrana Pani Izabela Gontarek

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Izabela Gontarek spełnia kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze. w/w Pani ukończyła studia  magistersko-inżynieryjne  na wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, posiada doświadczenie w pracy

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, wybrano Pani Izabeli Gontarek

 

Lubicz Dolny, dnia 2019.02.26

     WÓJT (-)

Marek Nicewicz

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-02-26 14:26


Informacja dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko Kierownika w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz zawiadamia, że na ogłoszony konkurs na stanowisko Kierownika wpłynęło 5 ofert, z których 3 nie spełniają kryteriów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

Rozstrzygnięcie konkursu 22 luty 2019 r.

 

Lubicz Dolny, dnia 2019.02.20

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-02-20 15:04


Konkurs na stanowisko Kierownika w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz.


Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego


Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Organizacyjnym

Lubicz Dolny, dnia 2019.02.08


Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Organizacyjnym (stanowisko ds. informacji i obsługi interesanta) Urzędu Gminy Lubicz po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów oraz przeprowadzeniu rozmów z kandydatkami została wybrana Pani Annę Szatkowską zam. Lubicz Dolny 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Anna Szatkowska spełnia wszelkie kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W/w Pani wykazała się wiedzą oraz posiada doświadczenie w pracy. 
Biorąc pod uwagę powyższe fakty, wybrano Panią Annę Szatkowską
     

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-02-12 15:07
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-18 07:51


Informacja dot. konkursu na stanowisko Podinspektora w Referacie Organizacyjnym (stanowisko ds. informacji i obsługi interesanta) Urzędu Gminy Lubicz
Wójt informuję, że w/a stanowisko wpłynęło 17 ofert. 
 

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-02-06 09:55


Konkurs na stanowisko Podinspektora w Referacie Organizacyjnym (stanowisko ds. informacji i obsługi interesanta) Urzędu Gminy Lubicz.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2019-01-25 13:49
 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2019-01-25 13:50

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-25 13:46


Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lubicz

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lubicz po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów oraz przeprowadzeniu rozmów z kandydatkami została wybrana Pani Patrycja Dolega zam. Lubicz Górny 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Patrycja Dolega spełnia wszelkie kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W/w Pani wykazała się wiedzą na temat samorządu oraz posiada doświadczenie  w pracy. 
Biorąc pod uwagę powyższe fakty, wybrano Panią Patrycję Dolega.
 

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-02-06 09:54


Informacja dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko - Podinspektora w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lubicz

 

Wójt Gminy Lubicz zawiadamia, że na ogłoszony konkurs na stanowisko Podinspektora wpłynęło 7 ofert,

 

Lubicz Dolny, dnia 2019.02.04

 

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-02-04 14:19


Konkurs na stanowisko Podinspektora w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lubicz.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2019-01-23 11:51
 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2019-01-23 11:51

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-23 11:50


Informacja dot. ogłoszenia konkursu na stanowisko Inspektora ds. budownictwa i inwestycji gminnych w Referacie Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz.
Wójt Gminy Lubicz informuje, że konkurs na w/w pozostaje bez rozstrzygnięcia 
Lubicz Dolny, dnia 2019.01.22
 

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-23 11:22


Lubicz Dolny, dnia 2018.12.21

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Organizacyjnym (stanowisko ds. obsługi sekretariatu wójta) Urzędu Gminy Lubicz

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Organizacyjnym (stanowisko ds. obsługi sekretariatu wójta) Urzędu Gminy Lubicz po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów oraz przeprowadzeniu rozmów z kandydatkami została wybrana Pani Magdalena Kranz zam. Toruń

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Magdalena Kranz spełnia wszelkie kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W/w Pani wykazała się wiedzą na temat samorządu oraz posiada doświadczenie w pracy.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, wybrano Panią Magdalenę Kranz

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-23 09:53


Informacja dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko - stanowisko Podinspektora w Referacie Organizacyjnym (stanowisko ds. obsługi sekretariatu wójta) Urzędu Gminy Lubicz
Wójt Gminy Lubicz zawiadamia, że na ogłoszony konkurs na stanowisko Podinspektora wpłynęło 18 ofert,

Lubicz Dolny, dnia 2019.01.18
 

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-21 14:22


Konkurs na stanowisko Podinspektora w Referacie Organizacyjnym (stanowisko ds. obsługi sekretariatu wójta) Urzędu Gminy Lubicz.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2019-01-08 08:18
 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2019-01-08 08:19

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-08 08:17


Informacja dot. ogłoszonego konkursu na  stanowisko Inspektora ds. budownictwa i inwestycji gminnych w Referacie Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz


Wójt Gminy Lubicz zawiadamia, że na ogłoszony konkurs na stanowisko Inspektora wpłynęły 2 oferty,

Lubicz Dolny, dnia 2019.01.16
                                                                                                                                                                    WÓJT 
                                                                                                                                                           Marek Nicewicz
 

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-16 11:05
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-16 11:06


Konkurs na stanowisko Inspektora ds. budownictwa i inwestycji gminnych w Referacie Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2018-12-31 13:11
 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2018-12-31 13:11

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-12-31 13:10


Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy strukturalnych UE w Referacie Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz

Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów oraz przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem 
została wybrana Pani Dorota Pruszyńska 
Uzasadnienie dokonanego wyboru: 
Pani Dorota Pruszyńska spełnia wszelkie kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze. 
w/w Pani ukończyła studia magisterskie na kierunku administracja, oraz studia podyplomowe 
na kierunku wycena nieruchomości. Pani Dorota posiada doświadczenie w pracy zawodowej 
Biorąc pod uwagę powyższe fakty, wybrano Panią Dorotę Pruszyńską 
 
Lubicz Dolny, dnia 2019.01.03 
                                                                                                                                                    Wójt 
                                                                                                                                            Marek Nicewicz 

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-03 15:09
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-03 15:12


Informacja dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko – stanowisko Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy strukturalnych UE w   Referacie Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz

Wójt Gminy Lubicz zawiadamia, że na ogłoszony konkurs na stanowisko Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy strukturalnych UE w Referacie Promocji i Rozwoju

wpłynęła 1 ofert,

                                                                                                                                                Wójt

                                                                                                                                        Marek Nicewicz

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-03 15:07
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-03 15:08

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 345394
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-01 15:43

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 18:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3548588
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-18 11:05

Stopka strony