Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść stronyLXV Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 15 grudnia 2023 r.


UCHWAŁA NR LXV/818/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brzeźno


UCHWAŁA NR LXV/817/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo


UCHWAŁA NR LXV/816/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie dopłaty dla odbiorców wody i usług kanalizacyjnych


UCHWAŁA NR LXV/815/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.


UCHWAŁA NR LXV/814/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym


UCHWAŁA NR LXV/813/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023


UCHWAŁA NR LXV/812/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 15 grudnia 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR LXV/811/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 15 grudnia 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2023 r.


UCHWAŁA NR LXV/810/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok


UCHWAŁA NR LXV/809/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz na lata 2024-2038LXIV Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 30 listopada 2023 r.


UCHWAŁA NR LXIV/808/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR LXIV/807/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/212/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Dolnym


UCHWAŁA NR LXIV/806/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika i kandydata na strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej


UCHWAŁA NR LXIV/805/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Toruńskiego na lata 2023-2024.


UCHWAŁA NR LXIV/804/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/354/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lubicz


UCHWAŁA NR LXIV/803/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia


UCHWAŁA NR LXIV/801/2 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024.”


UCHWAŁA NR LXIV/800/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.”


UCHWAŁA NR LXIV/799/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym gruntu stanowiącego własność Gminy Lubicz.


UCHWAŁA NR LXIV/798/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz na lata 2024 -2028


UCHWAŁA NR LXIV/797/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubicz na lata 2013-2032”


UCHWAŁA NR LXIV/796/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości


UCHWAŁA NR LXIV/795/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubicz, ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w zamian za kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku


UCHWAŁA NR LXIV/794/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


UCHWAŁA NR LXIV/793/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku


UCHWAŁA NR LXIV/792/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego


UCHWAŁA NR LXIV/791/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR LXIV/790/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2023 r.LXIII Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 20 listopada 2023 r.


UCHWAŁA NR LXIII/789/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 20 listopada 2023 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028


UCHWAŁA NR LXIII/788/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 20 listopada 2023 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028


UCHWAŁA NR LXIII/787/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 20 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na terenie gminy Lubicz” na lata 2024 - 2028


UCHWAŁA NR LXIII/786/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 20 listopada 2023 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnym w Gronowie


UCHWAŁA NR LXIII/785/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 20 listopada 2023 r.

w sprawie utworzenia na terenie Gminy Lubicz ośrodka wsparcia pod nazwą „Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Gronowie” działającego w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w LubiczuLXII Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 26 października 2023 r.


UCHWAŁA NR LXII/784/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR LXII/783/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR LXII/782/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny (rejon ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej)


UCHWAŁA NR LXII/781/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia


UCHWAŁA NR LXII/780/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR LXII/779/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gronowo


UCHWAŁA NR LXII/778/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubicz za rok szkolny 2022/2023


UCHWAŁA NR LXII/777/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu na kadencję 2024-2027


UCHWAŁA NR LXII/776/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Toruniu na kadencję 2024-2027


UCHWAŁA NR LXII/775/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027LXI Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 27 września 2023 r.


UCHWAŁA NR LXI/774/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 września 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR LXI/773/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 września 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2023 r.LX Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 7 września 2023 r.


UCHWAŁA NR LX/772/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 7 września 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie uchwały w zakresie ustalenia górnych stawek za wywóz nieczystości ciekłych


UCHWAŁA NR LX/771/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 7 września 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym garażu murowanego stanowiącego własność Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR LX/770/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 7 września 2023 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Przyjazna” w miejscowości Grębocin.


UCHWAŁA NR LX/769/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 7 września 2023 r.

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników


UCHWAŁA NR LX/768/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 7 września 2023 r.

w sprawie dopłaty dla odbiorców wody i usług kanalizacyjnych


UCHWAŁA NR LX/767/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 7 września 2023 r.

w sprawie przekazania petycji według właściwości


UCHWAŁA NR LX/766/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 7 września 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Wójta Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR LX/765/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 7 września 2023 r.

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych ośmioletnich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubicz


UCHWAŁA NR LX/764/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 7 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LIII/679/23 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Lubicz


UCHWAŁA NR LX/763/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 7 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023


UCHWAŁA NR LX/762/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 7 września 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR LX/761/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 7 września 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Gminy Lubicz nieruchomości położonej w miejscowości Grębocin stanowiącej własność Skarbu Państwa


UCHWAŁA NR LX/760/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 7 września 2023 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na organizację pasażerskich połączeń kolejowych na linii nr 353 na odcinku Toruń Główny – Toruń Wschodni oraz na linii nr 27 na odcinku Toruń Główny- Czernikowo w 2024 roku.


UCHWAŁA NR LX/759/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 7 września 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR LX/758/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 7 września 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2023 r.


UCHWAŁA NR LX/757/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 7 września 2023 r.

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR LX/756/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 7 września 2023 r.

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy LubiczLVIX Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 29 czerwca 2023 r.


UCHWAŁA NR LIX/755/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Lubicz do konkursu w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet: 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie: FEKP.08.24 Usługi społeczne i zdrowotne, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego


UCHWAŁA NR LIX/754/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych


UCHWAŁA NR LIX/753/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę NR LIV/691/23 Rady Gminy Lubicz w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubicz w 2023 roku.


UCHWAŁA NR LIX/752/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Nad Doliną” w miejscowości Młyniec Drugi.


UCHWAŁA NR LIX/751/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu w celu utrzymania drogi rowerowej


UCHWAŁA NR LIX/750/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubicz na lata 2013-2032”


UCHWAŁA NR LIX/749/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. na lata 2019-2023.


UCHWAŁA NR LIX/748/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lubiczu


UCHWAŁA NR LIX/747/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022.


UCHWAŁA NR LIX/746/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022


UCHWAŁA NR LIX/745/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Wieś oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości


UCHWAŁA NR LIX/744/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR LIX/743/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2023 r.


UCHWAŁA NR LIX/742/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu wykonania budżetu za rok 2022


UCHWAŁA NR LIX/741/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubicz za rok 2022


UCHWAŁA NR LIX/740/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubicz wotum zaufaniaLVIII Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 15 czerwca 2023 r.


UCHWAŁA NR LVIII/739/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 15 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. Klub Wsparcia Seniora "Nad Drwęcą" w Lubiczu


UCHWAŁA NR LVIII/738/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 15 czerwca 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR LVIII/737/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 15 czerwca 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2023 r.LVII Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 27 kwietnia 2023 r.


UCHWAŁA NR LVII/736/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie przekazania petycji według właściwości


UCHWAŁA NR LVII/735/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju gminy Lubicz na lata 2021-2028


UCHWAŁA NR LVII/734/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/348/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 – 2028”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju


UCHWAŁA NR LVII/733/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Bociania” w miejscowości Kopanino.


UCHWAŁA NR LVII/732/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia


UCHWAŁA NR LVII/731/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 15 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo


UCHWAŁA NR LVII/730/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/431/21 Rady Gminy Lubicz z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec


UCHWAŁA NR LVII/729/233 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/457/21 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec


UCHWAŁA NR LVII/728/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/541/22 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogowo


UCHWAŁA NR LVII/727/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia


UCHWAŁA NR LVII/726/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR LVII/725/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR LVII/724/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR LVII/723/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR LVII/722/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR LVII/721/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR LVII/720/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR LVII/719/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR LVII/718/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Wieś


UCHWAŁA NR LVII/717/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Wieś


UCHWAŁA NR LVII/716/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR LVII/715/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2023 r.LVI Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 30 marca 2023 r.


UCHWAŁA NR LVI/714/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej sprzeciwu wobec planów wycofania promesy z Polskiego Ładu przeznaczonej na budowę przedszkola i przeznaczenia jej na budowę dróg gminnych


UCHWAŁA NR LVI/713/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego blokowania na profilu facebookowym Sołectwa Krobia


UCHWAŁA NR LVI/712/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Wójta Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR LVI/711/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Zakątek Lila” w miejscowości Grabowiec.


UCHWAŁA NR LVI/710/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Rolnicza” w miejscowości Mierzynek.


UCHWAŁA NR LVI/709/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Żurawia” w miejscowości Kopanino.


UCHWAŁA NR LVI/708/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR LVI/707/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przekazania Gminie Miasta Torunia zadania własnego Gminy Lubicz z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych


UCHWAŁA NR LVI/706/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych


UCHWAŁA NR LVI/705/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lubicz w 2023 roku


UCHWAŁA NR LVI/704/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Lubicz w roku 2022 oraz potrzeb związanych z realizacją zadań na rok 2023


UCHWAŁA NR LVI/703/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu za rok 2022.


UCHWAŁA NR LVI/702/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały NR XXXV/464/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 października 2021 r. w sprawie gromadzenia środków finansowych na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR LVI/701/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronowo


UCHWAŁA NR LVI/700/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogowo


UCHWAŁA NR LVI/699/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotoria, Grabowiec i Kopanino


UCHWAŁA NR LVI/698/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR LVI/697/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Złotorii na rzecz Powiatu Toruńskiego


UCHWAŁA NR LVI/696/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR LVI/695/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2023 r.LV Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 3 marca 2023 r.


UCHWAŁA NR LV/694/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 3 marca 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR LV/693/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 3 marca 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2023 r.LIV Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 23 i 27 lutego 2023 r.


UCHWAŁA NR LIV/692/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 434/15 położonej w Lubiczu Dolnym


UCHWAŁA NR LIV/691/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubicz w 2023 roku.


UCHWAŁA NR LIV/690/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Młyniec Drugi


UCHWAŁA NR LIV/689/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Młyniec Drugi


UCHWAŁA NR LIV/688/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Józefowo


UCHWAŁA NR LIV/687/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gronowo


UCHWAŁA NR LIV/686/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo


UCHWAŁA NR LIV/685/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogowo i RogówkoLIII Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 25 stycznia 2023 r.


UCHWAŁA NR LIII/684/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego umieszczenia w budżecie gminy na 2023 rok inwestycji – budowa drogi ul. Widokowa w Grębocinie


UCHWAŁA NR LIII/683/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie przekazania wniosku według właściwości


UCHWAŁA NR LIII/682/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.


UCHWAŁA NR LIII/681/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023


UCHWAŁA NR LIII/680/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR LIII/679/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Lubicz


UCHWAŁA NR LIII/678/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Grębocinie


UCHWAŁA NR LIII/677/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zbycia części nieruchomości położonych w miejscowości Nowa Wieś


UCHWAŁA NR LIII/676/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zbycia części nieruchomości położonych w miejscowości Krobia


UCHWAŁA NR LIII/675/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zbycia części nieruchomości położonych w miejscowości Krobia


UCHWAŁA NR LIII/674/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zbycia części nieruchomości położonej w miejscowości Krobia


UCHWAŁA NR LIII/673/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zbycia części nieruchomości położonej w miejscowości Krobia


UCHWAŁA NR LIII/672/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zbycia części nieruchomości położonej w miejscowości Krobia


UCHWAŁA NR LIII/671/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo


UCHWAŁA NR LIII/670/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok


UCHWAŁA NR LIII/669/23 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz na lata 2023-2038

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8494
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-12-22 12:58:12