Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony


OBWIESZCZENIE GP.6733.1.2019.KB

GP.6733.1.2019.KB

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając na podstawie art. 10 § 1, 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego  (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz.2096 z późn.zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz.U.
 z 2018r., poz.1945)

                                           z a w i a d a m i a m

 że  na wniosek spółki Energa Operator S.A. oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Jadwigę Bąk, z dnia 14.01.2019 r. (uzupełniony w dniu 04.02.2019 r.) zostało wszczęte  postępowanie w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia zasilającej zespół budynków mieszkalnych w Złotorii, przewidzianej do realizacji na działce nr 112 położonej
 w miejscowości Grabowiec oraz na działce nr 1/8 położonej w miejscowości Kopanino.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mają prawo do zapoznania się z aktami sprawy, składania ewentualnych uwag i wyjaśnień.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny, pokój nr 30, w godzinach pracy Urzędu.

                                                                                               Wójt Gminy Lubicz

                                                                                               Marek Nicewicz  

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6733.1.2019.KB)

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2019-02-12 10:03


OBWIESZCZENIE GP.6733.2.2019.EG  

GP.6733.2.2019.EG                                                                                             Lubicz Dolny, 2019.01.30

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając na podstawie art. art. 10 § 1, 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz.2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz.1945)

                                           z a w i a d a m i a m

 że  na wniosek spółki ENERGUM DRWĘCA Sp. z o.o. z siedzibą w Lubiczu Dolnym przy ul. Młyńskiej 12, reprezentowanej przez Pana Bogusława Puchowskiego – Piła Młyn Al. Królowej Jadwigi 1, 86 – 300 Grudziądz, z dnia 14.01.2019 r. (uzupełniony w dniu 29.01.2019 r) zostało wszczęte  postępowanie w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych, realizowanego w ramach przedsięwzięcia „ Rewitalizacja i udrożnienie ekologiczne węzła wodnego związanego z istniejącym jazem piętrzącym na rzece Drwęcy (km 11+550) w Lubiczu Dolnym wraz z zagospodarowaniem potencjału energetycznego piętrzonej wody”, przewidzianego do realizacji na działce o numerze 413/8 położonej w miejscowości Lubicz Dolny. 

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mają prawo do zapoznania się z aktami sprawy, składania ewentualnych uwag i wyjaśnień w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny, pokój nr 35, w godzinach pracy urzędu.

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6733.2.2019.EG  )

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2019-01-31 12:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 145
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-02-12 10:03

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01
fax (56) 621-21-20

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2979394
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-02-14 14:44

Stopka strony

baner toplayer
Darmowe rozliczenie PIT 2018 / 2019