Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


OBWIESZCZENIE GP.6733.9.2019.KB 

GP.6733.9.2019.KB                                                                                        Lubicz Dolny, 07.01.2020 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 07.01.2020 r. została wydana decyzja nr 1/CP/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr 122/4, 175, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 położonych w miejscowości Kopanino.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Lubicz,
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30

Z up. WÓJTA                             
Marek Pilewski                           
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.9.2019.KB )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-08 14:10


OBWIESZCZENIE GP.6721.8.2017.VK   

GP.6721.8.2017.VK                       

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

zawiadamiam

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin uchwałą Nr XVII/220/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią ww. dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, sporządzonymi na podstawie art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, pokój nr 30 w godzinach pracy Urzędu.

Z up. Wójta       
Wojciech Rakowiecki
Zastępca Wójta    

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6721.8.2017.VK   )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-20 13:12


OBWIESZCZENIE GP.6733.8.2019.KB     

GP.6733.8.2019.KB                                                                                        Lubicz Dolny, 29.11.2019 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 29.11.2019 r. została wydana decyzja nr 6/CP/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem przewidzianej do realizacji na działkach nr 175, 231 i 235 położonych w miejscowości Kopanino.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Lubicz,
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.

Z up. WÓJTA      
Wojciech Rakowiecki
ZASTĘPCA WÓJTA 

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.8.2019.KB     )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-29 13:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-29 13:47


OBWIESZCZENIE GP.6733.9.2019.KB   

GP.6733.9.2019.KB                                                                       Lubicz Dolny, dnia 13.11.2019 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając na podstawie art. 10 § 1, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz.2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz.1945 ze zmianami)

                                           z a w i a d a m i a m,

że  na wniosek spółki Energa Operator S.A. oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Tomasza Ziętarskiego, z dnia 30.10.2019 r. (data wpływu: 31.10.2019 r.), uzupełniony w dniu 08.11.2019 r. zostało wszczęte  postępowanie w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr 122/4, 175, 229, 230, 231, 232, 233, 234 i 235 położonych w miejscowości Kopanino.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mają prawo do zapoznania się z aktami sprawy, składania ewentualnych uwag i wyjaśnień.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny, pokój nr 30, w godzinach pracy urzędu.

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.9.2019.KB   )

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-11-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-13 14:24


OBWIESZCZENIE GP.6721.7.2017.VK

GP.6721.7.2017.VK                                                            

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

zawiadamiam

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny (rejon ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej) uchwałą Nr XV/185/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 października 2019 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią ww. dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, sporządzonymi na podstawie art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, pokój nr 30 w godzinach pracy Urzędu.

 

Z up. Wójta

Wojciech Rakowiecki

Zastępca Wójta

 

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6721.7.2017.VK)

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-10-31 10:51


OBWIESZCZENIE GP.6721.2.2017.VK

GP.6721.2.2017.VK                                                            

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

zawiadamiam

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia i Mierzynek uchwałą Nr XV/183/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 października 2019 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią ww. dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, sporządzonymi na podstawie art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, pokój nr 30 w godzinach pracy Urzędu.

 

Z up. Wójta

Wojciech Rakowiecki

Zastępca Wójta

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6721.2.2017.VK)

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-10-31 10:50


OGŁOSZENIE GP.6721.6.2017.VK        

GP.6721.6.2017.VK                                                                                     

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XXXIV/430/2017 z dnia 26 maja 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny, obejmującej tereny graniczące z miastem Toruń, przyległe do ulicy Toruńskiej i Odległej, położone w rejonie węzła autostradowego „Lubicz” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28.10.2019 r. do 29.11.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, w pokoju nr 30, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.11.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.12.2019 r.

Z up. Wójta    
Wojciech Rakowiecki
Zastępca Wójta  

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.6.2017.VK        )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-17 14:05


OGŁOSZENIE GP.6721.6.2017.VK          

GP.6721.6.2017.VK                                                                                                

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny, obejmującej tereny graniczące z miastem Toruń, przyległe do ulicy Toruńskiej i Odległej, położone w rejonie węzła autostradowego „Lubicz” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy prawa załącznikami i stanowiskami innych organów, w dniach od 28.10.2019 r. do 29.11.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, w pokoju nr 30, w godzinach pracy Urzędu.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do 17.12.2019 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
    Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

Z up. WÓJTA     
Wojciech Rakowiecki
ZASTĘPCA WÓJTA 

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.6.2017.VK          )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-17 14:02


OBWIESZCZENIE GP.6733.7.2019.KB

GP.6733.7.2019.KB                                                                Lubicz Dolny, 09.10.2019 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m,

że decyzją nr GP.6733.7.2019.KB z dnia 09.10.2019 r. umorzone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem, przewidzianej do realizacji na działkach nr 231 i 235 położonych
 w miejscowości Kopanino.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Lubicz,

Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,

Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz  

 

 

 

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.7.2019.KB)

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-10-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-14 05:09


OBWIESZCZENIE GP.6733.8.2019.KB 

GP.6733.8.2019.KB                                                                          Lubicz Dolny, dnia 09.10.2019 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając na podstawie art. 10 § 1, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz.2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
 i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz.1945 ze zmianami)

                                           z a w i a d a m i a m,

że w dniu 03.10.2019 r. na wniosek pana Pawła Dulkiewicza, zostało wszczęte  postępowanie administracyjne w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem, przewidzianej do realizacji na działkach nr 175, 231 i 235 położonych w miejscowości Kopanino.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mają prawo do zapoznania się z aktami sprawy, składania ewentualnych uwag i wyjaśnień.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny, pokój nr 30, w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy Lubicz

 Marek Nicewicz  

 

 

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.8.2019.KB )

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-10-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-14 05:07


OBWIESZCZENIE GP.6733.7.2019.KB 

GP.6733.7.2019.KB                                                                   Lubicz Dolny, dnia 26.09.2019 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając na podstawie art. 10 § 1, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz.2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz.1945 ze zmianami)

                                           z a w i a d a m i a m,

że w dniu 18.09.2019 r. na wniosek pana Pawła Dulkiewicza, zostało wszczęte  postępowanie administracyjne w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem, przewidzianej do realizacji na działkach nr 231 i 235 położonych w miejscowości Kopanino.
   W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mają prawo do zapoznania się z aktami sprawy, składania ewentualnych uwag i wyjaśnień.
   
Akta sprawy dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny, pokój nr 30, w godzinach pracy urzędu.

Z up. WÓJTA     
Wojciech Rakowiecki
ZASTĘPCA WÓJTA 

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.7.2019.KB )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-27 10:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-27 11:00


GP.6721.4.2018.VK GP.6721.8.2018.VK

GP.6721.4.2018.VK   
GP.6721.8.2018.VK

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081  późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się z następującymi projektami:

 1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec, obejmującej obszar działek nr 160/2, 160/4, 160/7 w Złotorii,
 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo, obejmującej obszar działek nr 56/8, 56/9, 56/10, 56/11 w Rogówku,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy prawa załącznikami i stanowiskami innych organów, w dniach od 30.09.2019 r. do 31.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, pokój nr 30, w godzinach pracy Urzędu.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do dnia 22.11.2019 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

Z up. Wójta     
Wojciech Rakowiecki
Zastępca Wójta  

drukuj (GP.6721.4.2018.VK GP.6721.8.2018.VK)

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-09-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-13 13:28


GP.6721.4.2018.VK GP.6721.8.2018.VK

GP.6721.4.2018.VK
GP.6721.8.2018.VK

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XLII/564/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. zmienionej uchwałą Nr V/48/19 z dnia 29 stycznia 2019 r. i uchwały Nr LI/678/2018 z dnia 12 października 2018 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów:

 1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec, obejmującej obszar działek nr 160/2, 160/4, 160/7 w Złotorii,
 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo, obejmującej obszar działek nr 56/8, 56/9, 56/10, 56/11 w Rogówku,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 30.09.2019 r. do 31.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul.  Toruńskiej 21, pokój nr 30, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmian planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz,  sali nr 4, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.11.2019 r.

Z up. Wójta      
Wojciech Rakowiecki
Zastępca Wójta   

drukuj (GP.6721.4.2018.VK GP.6721.8.2018.VK)

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-09-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-13 13:21


OGŁOSZENIE GP.6721.4.2017.VK

GP.6721.4.2017.VK

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, obejmującej tereny przy ulicy Widokowej i Lubickiej, położone na południe od Strugi Lubickiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy prawa załącznikami i stanowiskami innych organów, w dniach od  w dniach od 19.08.2019 r. do 27.09.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 (pokój nr 30), w godzinach pracy Urzędu.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do 21.10.2019 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

 

Z up. WÓJTA
Wojciech Rakowiecki
ZASTĘPCA WÓJTA

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.4.2017.VK)


OGŁOSZENIE GP.6721.4.2017.VK

GP.6721.4.2017.VK       

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XXXIV/428/2017 z dnia 26 maja 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, obejmującej tereny przy ulicy Widokowej i Lubickiej, położone na południe od Strugi Lubickiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19.08.2019 r. do 27.09.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 (pokój nr 30), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24.09.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.10.2019 r.

Z up. WÓJTA
Wojciech Rakowiecki
ZASTĘPCA WÓJTA

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.4.2017.VK)


OGŁOSZENIE GP.6721.1.2019.VK GP.6721.2.2019.VK

GP.6721.1.2019.VK
GP.6721.2.2019.VK

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) informuję o przystąpieniu do sporządzania projektów:

 1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś, obejmującego obszar ograniczony od zachodu i północy granicą obrębu ewidencyjnego Nowa Wieś, od wschodu i południa granicą obowiązującego planu miejscowego - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr VII/79/19 z dnia 25 marca 2019 r.
 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny, obejmującej obszar ograniczony od północy drogą krajową nr 10, od wschodu ulicą Dworcową, od południa ulicą Toruńską, od zachodu zachodnią granicą działki nr 128/1 - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr VI/55/19 z dnia 28 lutego 2019 r.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego i projektu zmiany planu miejscowego.

Uwagi i wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny, w terminie do dnia 30.08.2019 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

Z up. WÓJTA
Wojciech Rakowiecki
ZASTĘPCA WÓJTA

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.1.2019.VK GP.6721.2.2019.VK)


OGŁOSZENIE GP.6721.1.2019.VK GP.6721.2.2019.VK

GP.6721.1.2019.VK
GP.6721.2.2019.VK

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lubicz:

 1. uchwały Nr VII/79/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś, obejmującego obszar ograniczony od zachodu i północy granicą obrębu ewidencyjnego Nowa Wieś, od wschodu i południa granicą obowiązującego planu miejscowego,
 2. uchwały Nr VI/55/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny, obejmującej obszar ograniczony od północy drogą krajową nr 10, od wschodu ulicą Dworcową, od południa ulicą Toruńską, od zachodu zachodnią granicą działki nr 128/1.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego i zmiany planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny w terminie do dnia 30.08.2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Z up. WÓJTA
Wojciech Rakowiecki
ZASTĘPCA WÓJTA

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.1.2019.VK GP.6721.2.2019.VK)


OBWIESZCZENIE GP.6733.5.2019.KB

Lubicz Dolny, 11.07.2019 r.

GP.6733.5.2019.KB

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ


    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 11.07.2019 r. została wydana decyzja nr 5/CP/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na działkach nr 33/36 i 33/50 położonych w miejscowości Krobia. 

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Lubicz,
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.


                                      Wójt Gminy Lubicz
                                   (-)  Marek Nicewicz
 

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.5.2019.KB)

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-07-12 09:57
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-12 10:01


OBWIESZCZENIE GP.6733.6.2019.WS 

GP.6733.6.2019.WS                                                              Lubicz Dolny, 2019.07.08

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

z a w i a d a m i a  s i ę

o wszczęciu w dniu 08.07.2019 r. na wniosek Spółki Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. w Toruniu ul. Rybaki 31/35 działającej przez pełnomocnika Pan Karol Przepióra reprezentujący firmę Instytut OZE w Kielcach ul. Skrajna 41a postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przepławki w Lubiczu Górnym na rzece Drwęcy w km 12+300, dla ryb dwuśrodowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem jesiotra, w części przewidzianej do realizacji na działkach nr 413/5, 413/6 i 413/7 w miejscowości Lubicz Dolny oraz na działach nr 1/20, 1/21, 1/26 i 1/31 w miejscowości Lubicz Górny.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

WÓJT         
/-/ Marek Nicewicz

Sprawę prowadzi: Wiesław Szymczak - Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz,
pokój nr 38, tel. 56-621-21-50.

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.6.2019.WS )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-10 09:24


OBWIESZCZENIE GP.6733.4.2019.WS 

GP.6733.4.2019.WS                                                              Lubicz Dolny, 2019.05.29

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 29.05.2019 r. została wydana decyzja Nr 4/CP/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi, przewidzianej do realizacji na działkach nr 130/2, 139/1, 139/2, 139/4, 139/5, 139/6, 139/7, 139/8, 139/9, 139/10, 139/11, 139/12, 139/13, 139/14, 139/15, 139/16, 140/1, 140/2, 140/3, 148/3, 149, 151/2, 181/6 położonych w miejscowości Grabowiec.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Lubicz,
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,

Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 38.

 Z up. WÓJTA      

/-/ Wojciech Rakowiecki

  ZASTĘPCA WÓJTA   

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.4.2019.WS )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-31 15:15


OBWIESZCZENIE GP.6733.5.2019.KB   

GP.6733.5.2019.KB                                                                                         Lubicz Dolny, dnia 28.05.2019 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając na podstawie art. 10 § 1, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz.2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
 i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz.1945 ze zmianami)

 z a w i a d a m i a m,

że w dniu 23.05.2019 r. na wniosek ABC Nieruchomości Brodnica Sp. z o. o., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Bartosza Kretkowskiego, zostało wszczęte  postępowanie administracyjne w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającego na budowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na działkach nr 33/36 i 33/50 położonych w miejscowości Krobia.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mają prawo do zapoznania się z aktami sprawy, składania ewentualnych uwag i wyjaśnień.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny, pokój nr 30, w godzinach pracy urzędu.

 Z up. WÓJTA      

/-/ Wojciech Rakowiecki

  ZASTĘPCA WÓJTA

 

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.5.2019.KB   )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-29 18:17
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-03 11:52


OBWIESZCZENIE GP.6733.3.2019.AB     

GP.6733.3.2019.AB                                                     Lubicz Dolny, dnia 15.05.2019 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 15.05.2019 r. została wydana decyzja nr 3/CP/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego  polegającego na rozbudowie z przebudową budynku remizy strażackiej z możliwością wykonania wieży obserwacyjnej na działce nr 67/36 położonej w miejscowości Gronowo.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lubicz, Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30, tel. 56 6212104.

Z up. WÓJTA       
Wojciech Rakowiecki
ZASTĘPCA WÓJTA  

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.3.2019.AB     )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-17 12:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-17 13:35


OBWIESZCZENIE GP.6733.4.2019.WS 

GP.6733.4.2019.WS                                                      Lubicz Dolny, 2019.05.06

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o zgromadzeniu dokumentacji dotyczącej postępowania administracyjnego, wszczętego w dniu 27.03.2019 r. na wniosek Lubickich Wodociągów sp. z o.o. w Lubiczu Dolnym ul. Toruńska 56 reprezentowanej przez pełnomocnika
WPU-P Melbud w Toruniu ul. Tramwajowa 12 postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi, przewidzianej do realizacji na działkach nr 130/2, 139/1, 139/2, 139/4, 139/5, 139/6, 139/7, 139/8, 139/9, 139/10, 139/11, 139/12, 139/13, 139/14, 139/15, 139/16, 140/1, 140/2, 140/3, 148/3, 149, 151/2 i 181/6 w miejscowości Grabowiec.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Sprawę prowadzi: Wiesław Szymczak, pokój nr 38, Referat Gospodarki Przestrzennej, tel. 566212150

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.4.2019.WS )

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-05-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-09 14:40


OGŁOSZENIE GP.6721.7.2017.VK

GP.6721.7.2017.VK 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny (rejon ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej)

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XXXV/448/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny (rejon ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej), obejmującej tereny graniczące z miejscowością Jedwabno, położone przy ulicy Dworcowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20.05.2019 r. do 28.06.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, pokój nr 30, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19.06.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.07.2019 r.

Z up. Wójta

Wojciech Rakowiecki

Zastępca Wójta

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.7.2017.VK)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-09 11:20
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-06-07 08:23
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-06-07 08:23

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-07 08:14


OGŁOSZENIE GP.6721.7.2017.VK   

GP.6721.7.2017.VK                                                                                                 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny (rejon ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej), obejmującej tereny graniczące z miejscowością Jedwabno, położone przy ulicy Dworcowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy prawa załącznikami i stanowiskami innych organów, w dniach od 20.05.2019 r. do 28.06.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, pokój nr 30, w godzinach pracy Urzędu.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do dnia 19.07.2019 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

Z up. Wójta

Wojciech Rakowiecki

Zastępca Wójta

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.7.2017.VK   )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-09 11:18


OBWIESZCZENIE GP.6721.9.2017.VK    

GP.6721.9.2017.VK                                     

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

zawiadamiam

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin uchwałą Nr VIII/103/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 marca 2019 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią w/w dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, sporządzonymi na podstawie art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym przy ulicy Toruńskiej 21, pokój nr 30, w godzinach pracy urzędu.

Z up. Wójta

Wojciech Rakowiecki

Zastępca Wójta

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6721.9.2017.VK    )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-06 10:41


OBWIESZCZENIE GP.6721.1.2016.WS        

GP.6721.1.2016.WS                                                              Lubicz Dolny, 2019.04.26

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w części obejmującej działki nr 461, 325/1 i 334/2 w Młyńcu II uchwałą Nr VIII/102/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z:

 • treścią w/w dokumentu,
 • uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz
  o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
 • podsumowaniem zawierającym:
 • uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6721.1.2016.WS        )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-29 07:46


OBWIESZCZENIE GP.6721.13.2016.WS         

GP.6721.13.2016.WS                                                                          Lubicz Dolny, 2019.04.26

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronowo uchwałą Nr VIII/101/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z:

 • treścią w/w dokumentu,
 • uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz
  o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
 • podsumowaniem zawierającym:
 • uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6721.13.2016.WS         )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-29 07:45


OBWIESZCZENIE GP.6733.1.2019.KB  

GP.6733.1.2019.KB                                                           Lubicz Dolny, 17.04.2019 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 17.04.2019 r. została wydana decyzja nr 2/CP/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia zasilającej zespół budynków mieszkalnych w Złotorii, przewidzianej do realizacji na działce nr 112 położonej w miejscowości Grabowiec oraz na działce
 nr 1/8 położonej w miejscowości Kopanino.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Lubicz,
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz  

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.1.2019.KB  )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-18 14:23


OBWIESZCZENIE GP.6733.2.2019.EG  

GP.6733.2.2019.EG                                                           Lubicz Dolny, 2019.04.17

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz.2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz.1945)

                                           z a w i a d a m i a m

 że  w dniu 17.04.2019 r. wydana została decyzja nr 1/CP/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych, realizowanego w ramach przedsięwzięcia „ Rewitalizacja i udrożnienie ekologiczne węzła wodnego związanego z istniejącym jazem piętrzącym na rzece Drwęcy (km 11+550) w Lubiczu Dolnym wraz z zagospodarowaniem potenjału energetycznego piętrzonej wody”, przewidzianego do realizacji na działce o numerze 413/8 położonej w miejscowości Lubicz Dolny. 

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mają prawo do zapoznania się z treścią decyzji, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Gminy Lubicz, pokój nr 35, tel. (56)6212135, w godzinach pracy urzędu.

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.2.2019.EG  )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-18 07:42


OBWIESZCZENIE GP.6733.4.2019.WS        

GP.6733.4.2019.WS                                                                   Lubicz Dolny, 2019.04.02

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

z a w i a d a m i a  s i ę

o wszczęciu w dniu 27.03.2019 r. na wniosek Lubickich Wodociągów sp. z o.o. w Lubiczu Dolnym ul. Toruńska 56 reprezentowanej przez pełnomocnika WPU-P Melbud w Toruniu ul. Tramwajowa 12 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi, przewidzianej do realizacji na działkach nr  130/2, 139/1, 139/2, 139/4, 139/5, 139/6, 139/7, 139/8, 139/9, 139/10, 139/11, 139/12, 139/13, 139/14, 139/15, 139/16, 140/1, 140/2, 140/3, 148/3, 149, 151/2 i 181/6 w miejscowości Grabowiec.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Sprawę prowadzi: Wiesław Szymczak - Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz, pokój nr 38, tel. 56-621-21-50.

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.4.2019.WS        )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-03 12:39
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-03 12:39


OBWIESZCZENIE GP.6721.3.2017.VK         

GP.6721.3.2017.VK                                     

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

zawiadamiam

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin uchwałą Nr VII/77/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 marca 2019 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z:

 • treścią w/w dokumentu,
 • uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
 • podsumowaniem zawierającym:

–   uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,

–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,

–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,

–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,

–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz 

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6721.3.2017.VK         )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-27 12:33


OBWIESZCZENIE GP.6733.3.2019.AB     

GP.6733.3.2019.AB                                                                               Lubicz Dolny, dnia 19.03.2019 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)

                                           zawiadamiam

 

że w dniu 12.03.2019 r. na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie, zostało wszczęte  postępowanie w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającego na rozbudowie z przebudową budynku remizy strażackiej z możliwością wykonania wieży obserwacyjnej  o wysokości do  12,5 m., na działce nr 67/36 położonej w miejscowości Gronowo. W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mają prawo do zapoznania się  z aktami sprawy, składania ewentualnych uwag i wyjaśnień.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny, pokój nr 30, w godzinach pracy urzędu.

                                                                                                                                                    Z up. WÓJTA

                                                                                                                                                    Wojciech Rakowiecki

                                                                                                                                                    ZASTĘPCA WÓJTA

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.3.2019.AB     )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-21 10:50


OBWIESZCZENIE GP.6721.1.2014.WS     

GP.6721.1.2014.WS                                                                          Lubicz Dolny, 2019.03.04

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej uchwałą Nr VI/53/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2019 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z:

 • treścią w/w dokumentu,
 • uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz
  o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
 • podsumowaniem zawierającym:
 • uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6721.1.2014.WS     )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-06 12:59


OBWIESZCZENIE GP.6721.5.2017.VK           

GP.6721.5.2017.VK           

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

zawiadamiam

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kopanino uchwałą Nr VI/52/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2019 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z:

 • treścią w/w dokumentu,
 • uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
 • podsumowaniem zawierającym:

–   uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,

–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,

–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,

–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,

–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.

Z up. Wójta     

Wojciech Rakowiecki

Zastępca Wójta   

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6721.5.2017.VK           )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-06 08:09


OGŁOSZENIE GP.6721.2.2017.VK   

GP.6721.2.2017.VK                             

OGŁOSZENIE                                    

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia i Mierzynek

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XXXIV/426/2017 z dnia 26 maja 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia i Mierzynek, obejmującej obszar działek nr 75/4cz. i 75/5cz. w Krobi, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 04.03.2019 r. do 05.04.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 21, pokój nr 30, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa i czwartek: od 700 do 1500, wtorek: od 700 do 1800, piątek: od 700 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.03.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.04.2019 r.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.2.2017.VK   )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-21 11:26


OGŁOSZENIE GP.6721.2.2017.VK

GP.6721.2.2017.VK

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn zm.) informuję o możliwości zapoznania się z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia i Mierzynek, obejmującej obszar działek nr 75/4cz. i 75/5cz. w Krobi, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 04.03.2019 r. do 05.04.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 21, pokój nr 30, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa i czwartek: od 700 do 1500, wtorek: od 700 do 1800, piątek: od 700 do 1400.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do dnia 23.04.2019 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz  

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.2.2017.VK)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-21 11:21


OBWIESZCZENIE GP.6733.1.2019.KB

GP.6733.1.2019.KB

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając na podstawie art. 10 § 1, 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego  (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz.2096 z późn.zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz.U.
 z 2018r., poz.1945)

                                           z a w i a d a m i a m

 że  na wniosek spółki Energa Operator S.A. oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Jadwigę Bąk, z dnia 14.01.2019 r. (uzupełniony w dniu 04.02.2019 r.) zostało wszczęte  postępowanie w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia zasilającej zespół budynków mieszkalnych w Złotorii, przewidzianej do realizacji na działce nr 112 położonej
 w miejscowości Grabowiec oraz na działce nr 1/8 położonej w miejscowości Kopanino.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mają prawo do zapoznania się z aktami sprawy, składania ewentualnych uwag i wyjaśnień.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny, pokój nr 30, w godzinach pracy Urzędu.

                                                                                               Wójt Gminy Lubicz

                                                                                               Marek Nicewicz  

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.1.2019.KB)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-12 10:03


OBWIESZCZENIE GP.6733.2.2019.EG  

GP.6733.2.2019.EG                                                                                             Lubicz Dolny, 2019.01.30

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając na podstawie art. art. 10 § 1, 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz.2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz.1945)

                                           z a w i a d a m i a m

 że  na wniosek spółki ENERGUM DRWĘCA Sp. z o.o. z siedzibą w Lubiczu Dolnym przy ul. Młyńskiej 12, reprezentowanej przez Pana Bogusława Puchowskiego – Piła Młyn Al. Królowej Jadwigi 1, 86 – 300 Grudziądz, z dnia 14.01.2019 r. (uzupełniony w dniu 29.01.2019 r) zostało wszczęte  postępowanie w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych, realizowanego w ramach przedsięwzięcia „ Rewitalizacja i udrożnienie ekologiczne węzła wodnego związanego z istniejącym jazem piętrzącym na rzece Drwęcy (km 11+550) w Lubiczu Dolnym wraz z zagospodarowaniem potencjału energetycznego piętrzonej wody”, przewidzianego do realizacji na działce o numerze 413/8 położonej w miejscowości Lubicz Dolny. 

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mają prawo do zapoznania się z aktami sprawy, składania ewentualnych uwag i wyjaśnień w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny, pokój nr 35, w godzinach pracy urzędu.

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.2.2019.EG  )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-31 12:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30576
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-01-08 14:10:48