Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącpaździernik 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


Nieruchomość - Lubicz Dolny

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBICZ PRZEZNACZONYCH DO BEZPRZETARGOWEGO ODDANIA W NAJEM NA OKRES DO 3 LAT

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący pomieszczenie użytkowe  o powierzchni 27,3m2 zlokalizowane na parterze budynku znajdującego się   w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 36A, obręb Lubicz Dolny, działka nr 128/1 o powierzchni 0,33 ha, zapisaną w księdze Wieczystej Nr TO1T/00020579/5.

Lokale wyposażone są w instalację elektryczną oraz centralnego ogrzewania.

Stawka czynszu najmu 6,00zł netto za 1 m2 powierzchni użytkowej.

Stawka czynszu nie obejmuje opłat eksploatacyjnych oraz podatku od nieruchomości.

Okres trwania umowy:  do 3 lat    

Terminy płatności czynszu określone zostaną w umowie.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

z up. WÓJTA      
(-) Wojciech Rakowiecki
ZASTĘPCA WÓJTA  

drukuj (Nieruchomość - Lubicz Dolny)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-09-28 12:45


Nieruchomość - Lubicz Dolny,

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do oddania w najem

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową położoną w obrębie ewidencyjnym Lubicz Dolny, przeznaczoną do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Oznaczenie nieruchomości:  część działki ewidencyjnej o numerze 128/1,  obręb Lubicz Dolny  KW TO1T/00020579/5

Powierzchnia: 0,0143ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana

Użytki: Bi - Inne tereny zabudowane

Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: najem gruntu pod skład sprzętu

Wysokość czynszu dzierżawnego:  150,00 zł rocznie

Okres trwania umowy:  do 3 lat    

Terminy płatności czynszu określone zostaną w umowie.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

z up. WÓJTA       
(-) Wojciech Rakowiecki
ZASTĘPCA WÓJTA  

drukuj (Nieruchomość - Lubicz Dolny,)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-09-28 12:44


Nieruchomość - Grębocin

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do oddania w najem

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Grębocin, przeznaczoną do oddania w najem w drodze przetargu:

Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 322/28, obręb Grębocin

    KW T01T/00039184/5

Powierzchnia: 1,00 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W mpzp tereny usług sportu i oświaty (zespół boisk i obiekty oświaty).

Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: miejsce składowe.

Cena wywoławcza rocznego czynszu najmu (z VAT): 10.000,00 zł

Okres trwania umowy: 2 lata

Roczny czynsz najmu płatny będzie z góry w dwóch równych ratach. Terminy płatności czynszu określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Z up. Wójta       
(-) Wojciech Rakowiecki
Zastępca Wójta    

drukuj (Nieruchomość - Grębocin)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-09-28 12:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-28 12:27


Nieruchomość - Mierzynek

 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, ze zmianami) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Mierzynek, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 35, obręb Mierzynek; KW T01T/00040146/7

Powierzchnia: 2,90 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, użytkowana rolniczo. Użytki: RVI

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy do użytkowania rolniczego

Wysokość czynszu dzierżawnego: 1.600,00 zł rocznie

Okres trwania umowy: 3 lata

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry w dwóch równych ratach. Terminy płatności czynszu dzierżawnego określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Z up. Wójta        
(-) Wojciech Rakowiecki
Zastępca Wójta     

 

drukuj (Nieruchomość - Mierzynek)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-09-28 12:26

Nieruchomość w Złotorii

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Lubicz działając na podstawie przepisu art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową położoną w obrębie ewidencyjnym Złotoria, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego

Oznaczenie nieruchomości: działka nr 341/2, obręb Złotoria; KW nr TO1T/00109157/9

Powierzchnia: 0,0152 ha

Opis nieruchomości: Teren niezabudowany

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren działki nr 341/2 przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (7MN)..

Zagospodarowanie nieruchomości: polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

Cena w zł (z VAT): 23.000 zł

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż prawa własności w przetargu ograniczonym do właścicieli nieruchomości sąsiednich

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

Z up. Wójta

(-)Wocjeich Rakowiecki

Zastępca Wójta

 

drukuj (Nieruchomość w Złotorii)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Szczęśniak
  data wytworzenia: 2022-09-15
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2022-09-15 11:07

Działki w Złotorii

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Lubicz działając na podstawie przepisów art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 i 815) podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Lubicz, położone w obrębie ewidencyjnym Złotoria, przeznaczone do zbycia:

 1. Działka nr 219/3 o powierzchni 1325 m2. Cena wywoławcza   190.000 zł
 2. Działka nr 219/4 o powierzchni 1373 m2. Cena wywoławcza 181.000 zł
 3. Działka nr 219/5 o powierzchni 2000 m2. Cena wywoławcza 250.000 zł
 4. Działki nr 219/7 o powierzchni 2373 m2 i działka nr 219/10  o powierzchni 2584 m2 zbywane łącznie  - cena wywoławcza 295.000 zł

Dla wyżej wymienionych działek prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00032058/4.

Opis nieruchomości: teren niezabudowany, położony w Złotorii przy ulicy Leśnej, miedzy zabudowanymi nieruchomościami oznaczonymi numerami porządkowymi 44A i 48. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i siedlisko funkcjonującego gospodarstwa rolnego.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: teren działek 219/3 i 219/4 przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną (38MNe), działki 219/5 i 219/7 położone są w granicach terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową rezydencjonalną (6MNr), działka nr 219/10 położona jest w granicach terenów rolniczych – łąk i pastwisk (1Rz)  

Zagospodarowanie nieruchomości: zgodnie z ustaleniami planu miejscowego

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż prawa własności w trybie przetargu nieograniczonego

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 i 815) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

Z up. Wójta

(-)Wojciech Rakowiecki

Zastępca Wójta

drukuj (Działki w Złotorii)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Szczęśniak
  data wytworzenia: 2022-09-15
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2022-09-15 10:59

Nieruchomość w Młyńcu Drugim - zbycie w drodze zamiany

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, ze zmianami) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Młyniec Drugi, przeznaczoną do zbycia w drodze zamiany:

Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 322/7, obręb Młyniec Drugi;

KW TO1T/00043349/1

Powierzchnia: 0,0618 ha

Opis nieruchomości: Działka niezabudowana, teren zagospodarowany jako rolny.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: dla działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ani nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Działka użytkowana rolniczo.

Cena w zł:                 3.727,00 zł

Forma przekazania nieruchomości: Umowa zamiany nieruchomości (zamiana na działki wykorzystywane pod drogę).

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, ze zmianami) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Z up. Wójta

(-) Wojciech Rakowiecki

Zastępca Wójta

drukuj (Nieruchomość w Młyńcu Drugim - zbycie w drodze zamiany)

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2022-09-08 12:18

Działka w Lubiczu Górnym - sprzedaż wieczystemu użytkownikowi

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 i 815) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Lubicz Górny, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego:

Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 154/5, obręb Lubicz Górny; KW TO1T/00029516/9

Powierzchnia: 0,0052 ha

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Lubicz, będąca w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego.

 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod usługi

Cena nieruchomości ustalona na podstawie jej wartości wynosi 10.800  zł. Na poczet ceny zostanie zaliczona kwota równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości w wysokości 6.093 zł.

Forma przekazania nieruchomości:

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, dlatego nie ma zastosowania przepis art.34 ust. 1  dotyczący roszczenia o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 i 815) lub odrębnych przepisów.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

Z up. Wójta

(-) Wojciech Rakowiecki

Zastępca Wójta

drukuj (Działka w Lubiczu Górnym - sprzedaż wieczystemu użytkownikowi)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Szczęśniak
  data wytworzenia: 2022-09-08
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2022-09-08 11:50
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-08 11:55

Działka w Grębocinie

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Lubicz działając na podstawie przepisów art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 i 815) podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową położoną w obrębie ewidencyjnym Grębocin przeznaczoną do zbycia

Oznaczenie nieruchomości: działka nr 322/26, ID: 041504_2.0004.322/26, obręb Grębocin;  KW nr TO1T/00039184/5

Powierzchnia działki: 0.2593 ha

Opis nieruchomości: teren niezabudowany położony przy ulicy Owocowej w Grębocinie

Przeznaczenie nieruchomości : w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod zabudowę usługową (2U)

Zagospodarowanie nieruchomości: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Cena sprzedaży w zł (z VAT): 513.000 zł

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż prawa własności w trybie przetargu nieograniczonego

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 i 815) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

Z up. Wójta

(-)Wojciech Rakowiecki

Zastępca Wójta

drukuj (Działka w Grębocinie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Szczęśniak
  data wytworzenia: 2022-09-08
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2022-09-08 11:41
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-08 11:52

Działki w Grębocinie

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Lubicz działając na podstawie przepisów art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 i 815) podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Lubicz, położone w obrębie ewidencyjnym Grębocin, przeznaczone do zbycia:

 1. Działka nr 237/8 o powierzchni 912 mCena wywoławcza: 142.000 zł    
 2. Działka nr  237/9 o powierzchni 800 mCena wywoławcza: 128.000 zł
 3. Działka nr  237/10 o powierzchni 845  mCena wywoławcza: 135.000 zł
 4. Działka nr  237/12 o powierzchni 1004 mCena wywoławcza: 157.000 zł
 5. Działka nr  237/14 o powierzchni 802 mCena wywoławcza: 125.000 zł
 6. Działka nr  237/16 o powierzchni 831 m2   Cena wywoławcza: 130.000 zł
 7. Działka nr  237/19 o powierzchni 862 mCena wywoławcza: 138.000 zł

Dla wyżej wymienionych działek prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00039184/5 – wpisane w dziale III księgi wieczystej ograniczone prawa rzeczowe nie dotyczą zbywanych działek.

Opis nieruchomości: teren niezabudowany, położony w Grębocinie w okolicach ulicy Księżycowej, za skrzyżowaniem z ulicą Pogodną

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: teren w/w działek przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (D MN4)

Zagospodarowanie nieruchomości: zgodnie z ustaleniami planu miejscowego

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż prawa własności w trybie przetargu nieograniczonego

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 i 815) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

Z up, Wójta

Wojciech Rakowiecki

Zastępca Wójta

drukuj (Działki w Grębocinie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Szczęśniak
  data wytworzenia: 2022-09-08
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2022-09-08 11:29
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-08 11:32


Nieruchomość Nowa Wieś

Wójt Gminy Lubicz działając na podstawie przepisów art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 i 815) podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Lubicz, położoną w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, przeznaczoną do zbycia

Oznaczenie nieruchomości: działka nr 80/7, obręb Nowa Wieś, identyfikator: 041504_2.0016.80/7;  KW nr TO1T/00040758/0

Powierzchnia działki: 0,0823 ha

Opis nieruchomości: teren niezabudowany, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne klasy VI (RVI)

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług (68-MN/U)

Zagospodarowanie nieruchomości: zgodnie z ustaleniami planu miejscowego

Cena w zł (z VAT): 84.111,09 zł

Forma przekazania nieruchomości: nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze zamiany

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 i 815) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

WÓJT        
(-) Marek Nicewicz

drukuj (Nieruchomość Nowa Wieś)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-08-17 15:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-18 10:41


Nieruchomość Gronowo

Wójt Gminy Lubicz działając na podstawie przepisów art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 i 815) podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Lubicz, położoną w obrębie ewidencyjnym Gronowo, przeznaczoną do zbycia

Oznaczenie nieruchomości: działka nr 141, obręb Gronowo; KW nr TO1T/00034872/0

Powierzchnia działki: 0,85 ha

Opis nieruchomości: droga o nawierzchni nieutwardzonej

Przeznaczenie nieruchomości : dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Zagospodarowanie nieruchomości: zgodnie z dotychczasowym sposobem użytkowania

Wartość nieruchomości: 257.295 zł

Forma przekazania nieruchomości: darowizna prawa własności na rzecz Gminy Kowalewo Pomorskie

Przeniesienie własności następuje między jednostkami samorządu terytorialnego dla realizacji celów publicznych, dlatego nie ma zastosowania przepis art.34 ust. 1  dotyczący roszczenia o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 i 815) lub odrębnych przepisów.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

Z up. WÓJTA       

(-) Wojciech Rakowiecki

ZASTĘPCA WÓJTA   

drukuj (Nieruchomość Gronowo)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-08-17 15:27

Nieruchomość w Lubicz Dolnym

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Lubicz działając na podstawie przepisów art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 i 815) podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Lubicz, położoną w Lubiczu Dolnym przeznaczoną do zbycia


Oznaczenie nieruchomości: działki nr 16/3 i 16/4, obręb Lubicz Dolny, KW nr TO1T/00031336/0

Powierzchnia łącznie: 0,2631 ha

Opis nieruchomości: teren niezabudowany

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren działki nr 16/4 przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (M13), a teren działki nr 16/3 przeznaczony jest pod zieleń publiczną (Z1)

Zagospodarowanie nieruchomości: zgodnie z ustaleniami planu miejscowego

Cena wywoławcza w zł: 150.000 zł – w cenie zawarte jest  23% podatku VAT

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż prawa własności w trybie przetargu nieograniczonego


Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 i 815) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

Z up. Wójta

(-) Wojciech Rakowiecki

Zastępca Wójta

 

drukuj (Nieruchomość w Lubicz Dolnym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Szczęśniak
  data wytworzenia: 2022-07-15
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2022-07-15 08:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17906
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-28 12:45:36