Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącluty 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

Nieruchomość w Krobi - zbycie w drodze zamiany

Wykaz nieruchomości

 stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, ze zmianami) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Krobia, przeznaczoną do zbycia w drodze zamiany:

Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 20/3, obręb Krobia; KW TO1T/00032095/5

Powierzchnia: 0,0739 ha

Opis nieruchomości: Działka niezabudowana, teren zagospodarowany jako rolny.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: dla działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ani nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Działka użytkowana rolniczo.

Cena w zł:     30.994,00 zł

Forma przekazania nieruchomości: Umowa zamiany nieruchomości (zamiana na działkę wykorzystywaną pod drogę).

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, ze zmianami) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Z up. Wójta

(-) Wojciech Rakowiecki

Zastępca Wójta

drukuj (Nieruchomość w Krobi - zbycie w drodze zamiany)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Klugiewicz - Lewicka
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2023-01-25 12:02
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-25 12:07


Nieruchomość - Mierzynek

 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, ze zmianami) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Mierzynek, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 35, obręb Mierzynek; KW T01T/00040146/7

Powierzchnia: 2,90 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, użytkowana rolniczo. Użytki: RVI

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy do użytkowania rolniczego

Wysokość czynszu dzierżawnego: 1.600,00 zł rocznie

Okres trwania umowy: 3 lata

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry w dwóch równych ratach. Terminy płatności czynszu dzierżawnego określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Z up. Wójta        
(-) Wojciech Rakowiecki
Zastępca Wójta     

 

drukuj (Nieruchomość - Mierzynek)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-09-28 12:26

Nieruchomość w Złotorii

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Lubicz działając na podstawie przepisu art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową położoną w obrębie ewidencyjnym Złotoria, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego

Oznaczenie nieruchomości: działka nr 341/2, obręb Złotoria; KW nr TO1T/00109157/9

Powierzchnia: 0,0152 ha

Opis nieruchomości: Teren niezabudowany

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren działki nr 341/2 przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (7MN)..

Zagospodarowanie nieruchomości: polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

Cena w zł (z VAT): 23.000 zł

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż prawa własności w przetargu ograniczonym do właścicieli nieruchomości sąsiednich

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

Z up. Wójta

(-)Wocjeich Rakowiecki

Zastępca Wójta

 

drukuj (Nieruchomość w Złotorii)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Szczęśniak
  data wytworzenia: 2022-09-15
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2022-09-15 11:07

Działki w Złotorii

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Lubicz działając na podstawie przepisów art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 i 815) podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Lubicz, położone w obrębie ewidencyjnym Złotoria, przeznaczone do zbycia:

 1. Działka nr 219/3 o powierzchni 1325 m2. Cena wywoławcza   190.000 zł
 2. Działka nr 219/4 o powierzchni 1373 m2. Cena wywoławcza 181.000 zł
 3. Działka nr 219/5 o powierzchni 2000 m2. Cena wywoławcza 250.000 zł
 4. Działki nr 219/7 o powierzchni 2373 m2 i działka nr 219/10  o powierzchni 2584 m2 zbywane łącznie  - cena wywoławcza 295.000 zł

Dla wyżej wymienionych działek prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00032058/4.

Opis nieruchomości: teren niezabudowany, położony w Złotorii przy ulicy Leśnej, miedzy zabudowanymi nieruchomościami oznaczonymi numerami porządkowymi 44A i 48. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i siedlisko funkcjonującego gospodarstwa rolnego.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: teren działek 219/3 i 219/4 przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną (38MNe), działki 219/5 i 219/7 położone są w granicach terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową rezydencjonalną (6MNr), działka nr 219/10 położona jest w granicach terenów rolniczych – łąk i pastwisk (1Rz)  

Zagospodarowanie nieruchomości: zgodnie z ustaleniami planu miejscowego

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż prawa własności w trybie przetargu nieograniczonego

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 i 815) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

Z up. Wójta

(-)Wojciech Rakowiecki

Zastępca Wójta

drukuj (Działki w Złotorii)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Szczęśniak
  data wytworzenia: 2022-09-15
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2022-09-15 10:59

Nieruchomość w Młyńcu Drugim - zbycie w drodze zamiany

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, ze zmianami) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Młyniec Drugi, przeznaczoną do zbycia w drodze zamiany:

Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 322/7, obręb Młyniec Drugi;

KW TO1T/00043349/1

Powierzchnia: 0,0618 ha

Opis nieruchomości: Działka niezabudowana, teren zagospodarowany jako rolny.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: dla działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ani nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Działka użytkowana rolniczo.

Cena w zł:                 3.727,00 zł

Forma przekazania nieruchomości: Umowa zamiany nieruchomości (zamiana na działki wykorzystywane pod drogę).

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, ze zmianami) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Z up. Wójta

(-) Wojciech Rakowiecki

Zastępca Wójta

drukuj (Nieruchomość w Młyńcu Drugim - zbycie w drodze zamiany)

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2022-09-08 12:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19983
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-25 12:07:10