Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Działka nr 836/4 w Grębocinie

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Grębocin, przeznaczoną do zbycia w drodze darowizny:

 

Oznaczenie nieruchomości: działka nr 836/4 obręb Grębocin, KW T01T/00036261/8

Powierzchnia: 1,2382 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego cmentarza.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony pod cmentarz czynny parafialny.

Forma przekazania nieruchomości: Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze darowizny na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Grębocinie w celu założenia i utrzymywania cmentarza.

 

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 2204, ze zmianami) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (Działka nr 836/4 w Grębocinie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Klugiewicz - Lewicka
  data wytworzenia: 2019-10-09
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2019-10-09 13:55
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-09 13:56

Działka nr 193/10 w Lubiczu Dolnym

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Lubicz Dolny, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

Oznaczenie nieruchomości:  dz. nr 193/10, obręb Lubicz Dolny  KW TO1T/00031347/0

Powierzchnia: 0,0113 ha

Opis nieruchomości: Teren niezabudowany, granice działki tworzą kształt wydłużonego pasa gruntu.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:  W mpzp teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

Zagospodarowanie nieruchomości: polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Cena w zł (z VAT): 10.769,88 zł

Forma przekazania nieruchomości:  sprzedaż bezprzetargowo na rzecz wnioskodawcy

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 2204, ze zmianami) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (Działka nr 193/10 w Lubiczu Dolnym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Klugiewicz - Lewicka
  data wytworzenia: 2019-10-09
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2019-10-09 09:37
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-09 09:58


Działka nr 83/14 w Gronowie

Wykaz nieruchomości, w której udział Gminy Lubicz przeznaczony jest do zbycia.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową położoną w obrębie ewidencyjnym Gronowo, w której Gmina Lubicz posiada udział w prawie własności wynoszący 9846/14402 części, przeznaczony do zbycia:

Oznaczenie nieruchomości:  Działka nr 83/14 położona w obrębie ewidencyjnym  Gronowo.

Księga wieczysta: TO1T/00132626/8.

Powierzchnia:     0,0438 ha.

Opis nieruchomości:    Nieruchomość zabudowana.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:    Dla nieruchomości nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena udziału Gminy Lubicz: 13.199 zł.

Forma przekazania nieruchomości: zbycie w trybie bezprzetargowym, na rzecz innego współwłaściciela nieruchomości, udziału w prawie własności wynoszącego 9846/14402 części w nieruchomości oznaczonej numerem działki 83/14 położonej w miejscowości Gronowo.

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 2204, ze zmianami) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (


Działka nr 83/14 w Gronowie)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-31 12:06

Działka nr 170/20 w Krobi

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz

przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową położoną w obrębie ewidencyjnym Krobia, przeznaczoną do sprzedaży

Oznaczenie nieruchomości: Działka nr 171/20 w Krobi 

Położenie: Nieruchomość położona w Krobi przy ulicy Warszawskiej

Księga wieczysta: TO1T/00059834/3

Powierzchnia: 0,1956 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana

Przeznaczenie: Dla nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z przeznaczeniem uzupełniającym w postaci usług nieuciążliwych

Cena w zł (z VAT): 115.000 zł

Forma przekazania: Sprzedaż prawa własności nieruchomości po przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego

 

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 2204, ze zmianami) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu w dniu 30.04.2019 r..

drukuj (Działka nr 170/20 w Krobi)

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2019-05-02 10:50

Działki nr 114/26, 114/32 i 114/33 w Lubiczu Dolnym

 

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz

przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową położoną w obrębie ewidencyjnym Lubicz Dolny, przeznaczoną do sprzedaży

Oznaczenie nieruchomości:  Działki nr  114/26, 114/32 i 114/33 w Lubiczu Dolnym

Położenie: Nieruchomość położona w Lubiczu Dolnym przy granicy z miastem Toruniem 

Księga wieczysta: TO1T/00033012/7

Powierzchnia: 0,0904 ha

Opis nieruchomości:  Nieruchomość niezabudowana

Przeznaczenie:   Dla nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W planie miejscowym nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługową o charakterze komercyjnym i nieuciążliwym z  przeznaczeniem  dopuszczalnym w postaci mieszkania dla właściciela lub składów i magazynów

Cena w zł (z VAT):   120.000 zł

Forma przekazania:   Sprzedaż prawa własności nieruchomości po przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego

 

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 2204, ze zmianami) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu w dniu 30.04.2019 r.

drukuj (Działki nr 114/26, 114/32 i 114/33 w Lubiczu Dolnym)

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2019-05-02 10:44
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-02 10:46

Działka nr 339 w Lubiczu Górnym

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, ze zmianami) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową,  przeznaczoną do sprzedaży w przetargu ograniczonym:

 

Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 339, obręb Lubicz Górny; KW TO1T/00032095/5.

 

Powierzchnia: 0,0158 ha.

 

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, z uwagi na parametry nie stanowi samodzielnej działki budowlanej. Sąsiedztwo stanowią tereny przeznaczone pod zabudowę usługową oraz tereny zabudowy mieszkaniowej. Granice działki tworzą kształt wydłużonego pasa gruntu.

                                                                                                 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest w terenach przeznaczonych pod zabudowę usługową i związaną z nieuciążliwą działalnością gospodarczą, z przeznaczeniem uzupełniającym – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, z przeznaczeniem dopuszczalnym – zabudowa produkcyjno-usługowa (93 U/MN).

Cena wywoławcza (z VAT): 13.550,00 zł.

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.

 

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 2204, ze zmianami) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (Działka nr 339 w Lubiczu Górnym)

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2019-04-03 14:32
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-03 14:35

Działka nr 408/19 w Grębocinie

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do zbycia

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, ze zmianami) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową,  przeznaczoną do zbycia:

 

Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 408/19, obręb Grębocin; KW TO1T/00034434/8.

 

Powierzchnia: 0,0240 ha.

 

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Granice działki tworzą kształt nieregularny – wydłużony pas gruntu. Teren użytkowany jako droga.

                                                                                                

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest w terenach przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (MN2/U).

Cena wywoławcza (z VAT): 14.639,46 zł.

Forma przekazania nieruchomości: zbycie w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany.

 

 

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 2204, ze zmianami) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (Działka nr 408/19 w Grębocinie)

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2019-04-03 14:30
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-03 14:35

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • Proszę kliknąć obrazek aby uzyskać powiększenie
  Proszę kliknąć obrazek aby uzyskać powiększenie

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Szczęśniak
   data wytworzenia: 2019-02-20
  • opublikował: Sławomir Szczęśniak
   data publikacji: 2019-02-20 14:14
  • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
   ostatnia modyfikacja: 2019-02-20 14:25

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży)

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2019-02-20 14:08
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-20 14:15

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz

przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową położoną w obrębie ewidencyjnym Złotoria, przeznaczoną do sprzedaży

Oznaczenie nieruchomości:  Działka nr  232/17 w Złotorii

Położenie:                               Przy projektowanej drodze stanowiącej połączenie ulicy Piastów z ulicą Pomorską

Księga wieczysta:                  TO1T/00028954/4

Powierzchnia:                         0,6291 ha

Opis nieruchomości:              Nieruchomość niezabudowana

Przeznaczenie:                  Dla nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W planie miejscowym nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługową o charakterze komercyjnym z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, z dopuszczeniem pomieszczeń mieszkalnych zlokalizowanych na piętrze

Cena w zł (z VAT):                 625.000 zł

Forma przekazania:               Sprzedaż prawa własności nieruchomości po przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego

 

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 2204, ze zmianami) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Szczęśniak
  data wytworzenia: 2019-02-20
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2019-02-20 14:04


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości

stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Lubicz Dolny, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

 

 

Oznaczenie nieruchomości:         dz. nr 885, obręb Lubicz Dolny

KW TO1T/00009275/1

 

Powierzchnia:                                  0,0353 ha

 

Opis nieruchomości:                      Nieruchomość niezabudowana

                                                                                                

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania:   W mpzp 1U/MN - tereny zabudowy usługowej z wyłączeniem usług kolidujących z zabudową mieszkaniową, tereny zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej;

Zagospodarowanie nieruchomości:

polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

           

Cena w zł (z VAT):                          27.060,00 zł

 

Forma przekazania nieruchomości:        sprzedaż bezprzetargowo na rzecz wnioskodawcy

 

 

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 121, ze zmianami) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

drukuj (


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-04 16:10


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości

stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Lubicz Dolny, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

 

 

 

Oznaczenie nieruchomości:         dz. nr 884, obręb Lubicz Dolny

KW TO1T/00009275/1

 

Powierzchnia:                                  0,0310 ha

 

Opis nieruchomości:                      Nieruchomość niezabudowana

                                                                                                

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania:   W mpzp 1U/MN - tereny zabudowy usługowej z wyłączeniem usług kolidujących z zabudową mieszkaniową, tereny zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej;

Zagospodarowanie nieruchomości:

polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

           

Cena w zł (z VAT):                          27.060,00 zł

 

Forma przekazania nieruchomości:        sprzedaż bezprzetargowo na rzecz wnioskodawcy

 

 

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 121, ze zmianami) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

drukuj (


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-04 16:09


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości

stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Lubicz Dolny, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

 

 

Oznaczenie nieruchomości:         dz. nr 880, obręb Lubicz Dolny

KW TO1T/00009275/1

 

Powierzchnia:                                  0,0416 ha

 

Opis nieruchomości:                      Nieruchomość niezabudowana

                                                                                                

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania:   W mpzp 1U/MN - tereny zabudowy usługowej z wyłączeniem usług kolidujących z zabudową mieszkaniową, tereny zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej;

Zagospodarowanie nieruchomości:

polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

           

Cena w zł (z VAT):                          33.210,00 zł

 

Forma przekazania nieruchomości:    sprzedaż bezprzetargowo na rzecz wnioskodawcy

 

 

 

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 121, ze zmianami) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

drukuj (


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-04 16:09


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży

 

Wykaz nieruchomości

 

stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, ze zmianami) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży:

 

1. Działki oznaczone numerami 118/7 i 118/8 o łącznej powierzchni 863 m2położone w Złotorii. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Toruniu prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00035942/9. Nieruchomość niezabudowana. Nieruchomość w planie miejscowym jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki. Cena wywoławcza (z VAT): 78.000 zł

 

Sprzedaż nastąpi po uprzednim przeprowadzeniu przetargu. Ogłoszenie o przetargu podane zostanie do publicznej wiadomości po upływie okresu co najmniej 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 121, ze zmianami) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-04 15:56

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Grębocin, przeznaczoną do zbycia w drodze zamiany:

 

             Oznaczenie nieruchomości:         dz. nr 583/15, obręb Grębocin

KW TO1T/00024797/7

Powierzchnia:                               0,0095 ha

Opis nieruchomości:                     Nieruchomość niezabudowana

                                                                                              

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W mpzp teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

 

Zagospodarowanie nieruchomości: polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

           

Cena w zł (z VAT):                          6.202,89 zł

 

Forma przekazania nieruchomości:        umowa zamiany nieruchomości

 

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 121, ze zmianami) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany)

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2018-06-05 11:53
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-05 11:58

Nieruchomość w Józefowie

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową położoną w obrębie ewidencyjnym Józefowo, przeznaczoną do sprzedaży

Oznaczenie nieruchomości:        Działki nr  26/5, 26/6 i 26/7 w Józefowie

Księga wieczysta:                            TO1T/00032055/3

Powierzchnia:                                   1,0600 ha

Opis nieruchomości:                      Nieruchomość niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości:  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Zagospodarowanie nieruchomości:        Dla nieruchomości ustalono warunki zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego

Cena w zł (z VAT):                           198.000,00 zł

Forma przekazania nieruchomości:         Sprzedaż prawa własności po przeprowadzeniu przetargu                                                                          ustnego nieograniczonego

 

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 121, ze zmianami) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (Nieruchomość w Józefowie)

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2018-03-27 13:02


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Lubicz Górny, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

 

Oznaczenie nieruchomości:         dz. nr 23/18, obręb Lubicz Górny

KW TO1T/00009678/6

 

Powierzchnia:                                 0,0070 ha

 

Opis nieruchomości:                      Nieruchomość niezabudowana

                                                                                                 

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania:   W mpzp teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

Zagospodarowanie nieruchomości:

polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

           

Cena w zł (z VAT):                          3.595,29 zł

 

Forma przekazania nieruchomości:        sprzedaż bezprzetargowo na rzecz wnioskodawcy

 

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 121, ze zmianami) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-06 15:52


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Lubicz Dolny, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

 

 

Oznaczenie nieruchomości:         dz. nr 277/19, obręb Lubicz Dolny

KW TO1T/00033015/7

 

Powierzchnia:                                  0,0137 ha

 

Opis nieruchomości:                      Nieruchomość niezabudowana

                                                                                                

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania:   W mpzp teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

Zagospodarowanie nieruchomości:

polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

           

Cena w zł (z VAT):                          11.418,09 zł

 

Forma przekazania nieruchomości:        sprzedaż bezprzetargowo na rzecz wnioskodawcy

 

 

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 121, ze zmianami) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-06 15:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4868
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 13:56

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 18:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3541585
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-14 05:09

Stopka strony