Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść stronyXL Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-05 13:29


UCHWAŁA NR XL/548/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-05 13:29

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-05 13:31


UCHWAŁA NR XL/547/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-05 13:34

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-05 13:36


UCHWAŁA NR XL/546/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Srebrna” w miejscowości Krobia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-05 13:43

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-05 13:43


UCHWAŁA NR XL/545/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie obciążenia następną służebnością gruntową nieruchomości położonej w miejscowości Lubicz Górny

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-08 08:05

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-08 08:05


UCHWAŁA NR XL/544/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-08 08:05

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-08 08:05


UCHWAŁA NR XL/543/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-08 08:05

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-08 08:05


UCHWAŁA NR XL/542/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia konieczności dokonania zmian w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-08 08:05

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-08 08:05


UCHWAŁA NR XL/541/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, dla których gmina Lubicz jest organem rejestrującym, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości 
ich pobrania i wykorzystania

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-05 13:57

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-05 13:57


UCHWAŁA NR XL/540/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przedłużenia umowy użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny na okres dalszych 5 lat.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-05 13:57

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-05 13:57


UCHWAŁA NR XL/539/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-05 13:57

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-05 13:57


UCHWAŁA NR XL/538/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017”.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-05 13:53

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-08 07:44


UCHWAŁA NR XL/537/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz zasad ich wypłacania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-05 13:53

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-05 13:53


UCHWAŁA NR XL/536/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 grudnia 2017 r.o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Lubickich Wodociągów Sp. z o.o.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-05 13:53

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-05 13:53


UCHWAŁA NR XL/535/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-05 13:53

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-05 13:53


UCHWAŁA NR XL/534/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-05 13:53

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-05 13:53


UCHWAŁA NR XL/533/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-05 13:53

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-05 13:53


XXXIX Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 24 listopada 2017r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-13 09:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-13 09:29


UCHWAŁA NR XXXIX/532/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-15 12:51

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-15 13:21


UCHWAŁA NR XXXIX/531/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-14 15:16

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-14 15:16


UCHWAŁA NR XXXIX/530/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-14 14:43

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-14 14:43


UCHWAŁA NR XXXIX/529/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2018 roku do  31 marca 2018 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-14 14:43

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-14 14:43


UCHWAŁA NR XXXIX/528/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla „Lubickich Wodociągów” Spółki z. o.o. w Lubiczu

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-14 14:43

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-14 14:43


UCHWAŁA NR XXXIX/527/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny"

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-14 14:43

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-14 14:43


UCHWAŁA NR XXXIX/526/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017”.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-14 12:01

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-14 12:01


UCHWAŁA NR XXXIX/525/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.”

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-14 12:01

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-14 12:01


UCHWAŁA NR XXXIX/524/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-14 09:51

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-14 09:51


UCHWAŁA NR XXXIX/523/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Renesansowa” w miejscowości Mierzynek.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-14 09:51

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-14 09:51


UCHWAŁA NR XXXIX/522/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-14 09:22

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-14 09:22


UCHWAŁA NR XXXIX/521/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 listopada 2017 r.o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-14 09:22

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-14 09:22


UCHWAŁA NR XXXIX/520/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki oraz Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-14 09:10

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-14 09:10


UCHWAŁA NR XXXIX/519/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 listopada 2017 r.w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grębocinie oraz Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Grębocinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Grębocinie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-14 09:10

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-14 09:10


UCHWAŁA NR XXXIX/518/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-14 08:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-14 08:41


UCHWAŁA NR XXXIX/517/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Złotorii w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Złotorii.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-14 08:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-14 08:41


UCHWAŁA NR XXXIX/516/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Młyńcu Pierwszym.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-14 08:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-14 08:41


UCHWAŁA NR XXXIX/515/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gronowie  w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gronowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-13 14:52

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-13 14:52


UCHWAŁA NR XXXIX/514/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-13 14:22

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-13 14:22


UCHWAŁA NR XXXIX/513/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/310/2012 z dnia 28 września 2012 r. w części dotyczącej załącznika graficznego nr 1, uchwały Nr XXXI/357/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. i uchwały Nr XXXIX/426/2013 z dnia 24 lipca 2013 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-13 14:22

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-13 14:22


UCHWAŁA NR XXXIX/512/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/11/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-13 14:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-13 09:30

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-13 14:22


XXXVIII Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 27 października 2017r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-02 08:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-13 09:29


UCHWAŁA NR XXXVIII/511/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-02 11:11

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-02 11:11


UCHWAŁA NR XXXVIII/510/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-02 11:11

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-02 11:11

UCHWAŁA NR XXXVIII/509/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Cudna” w miejscowości Krobia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-02 11:11

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-02 11:11

UCHWAŁA NR XXXVIII/508/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Zaczarowana” w miejscowości Krobia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-02 11:11

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-02 11:11


UCHWAŁA NR XXXVIII/507/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Dolina Marzeń” w miejscowości Krobia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-02 10:09

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-02 10:09


UCHWAŁA NR XXXVIII/506/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym garażu murowanego stanowiącego własność Gminy Lubicz.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-02 09:25
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-11-02 09:25
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2017-11-09 08:06

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-02 09:25


UCHWAŁA NR XXXVIII/505/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017”.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-02 09:25

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-02 09:25


UCHWAŁA NR XXXVIII/504/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału we współwłasności nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-02 09:22

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-02 09:22


UCHWAŁA NR XXXVIII/503/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 października 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-02 09:22

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-02 09:22


UCHWAŁA NR XXXVIII/502/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 października 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Młyniec Drugi

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-02 09:22

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-02 09:22


UCHWAŁA NR XXXVIII/501/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-02 09:17

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-02 09:17


UCHWAŁA NR XXXVIII/500/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-02 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-02 08:55


UCHWAŁA NR XXXVIII/499/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-02 08:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-02 08:33


UCHWAŁA NR XXXVIII/498/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 października 2017 r. w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubicz za rok szkolny 2016/2017

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-02 08:30

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-02 08:30


XXXVII Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 22 września 2017r.
I

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-29 11:21


UCHWAŁA NR XXXVII/497/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-29 12:42

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-29 12:42


UCHWAŁA NR XXXVII/496/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-29 12:42

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-29 12:42


UCHWAŁA NR XXXVII/495/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-29 12:42

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-29 12:42


UCHWAŁA NR XXXVII/494/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Przyjaciół” w miejscowości Grębocin.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-29 12:42

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-29 12:42


UCHWAŁA NR XXXVII/493/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 września 2017 r.w sprawie nadania nazwy ulicy „Chmielna” w miejscowości Grębocin.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-29 12:42
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-29 12:19

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-29 12:42


UCHWAŁA NR XXXVII/492/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Miasta Toruń

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-29 12:42

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-29 12:42


UCHWAŁA NR XXXVII/491/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 września 2017 r.w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 sierpnia 2017 roku na Kierownika Zarządu Dróg,Gospodarki  Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-29 12:42

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-29 12:42


UCHWAŁA NR XXXVII/490/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-29 12:42

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-29 12:42


UCHWAŁA NR XXXVII/489/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 września 2017 r.w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-29 12:42

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-29 12:42


UCHWAŁA NR XXXVII/488/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny (rejon ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-29 12:42

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-29 12:42


UCHWAŁA NR XXXVII/487/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 września 2017 r.w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-29 11:58

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-29 11:58


UCHWAŁA NR XXXVII/486/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin uchwalonego przez Radę Gminy Lubicz uchwałą Nr XLIV/465/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin uchwalonego 
przez Radę Gminy Lubicz uchwałą Nr XXVIII/347/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-29 11:58

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-29 11:58


UCHWAŁA NR XXXVII/485/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Grębocinie

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-29 11:58

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-29 11:58


UCHWAŁA NR XXXVII/484/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-29 11:58

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-29 11:58


UCHWAŁA NR XXXVII/483/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-29 11:23

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-29 11:23


UCHWAŁA NR XXXVII/482/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 września 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-29 11:21

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-29 11:21


UCHWAŁA NR XXXVII/481/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lubiczu Górnym

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-29 11:21

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-29 11:21


UCHWAŁA NR XXXVII/480/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca”

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-29 11:21

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-29 11:21


XXXVI Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 25 sierpnia 2017r.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57


UCHWAŁA NR XXXVI/479/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-09-26 08:23

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-09-26 08:23


UCHWAŁA NR XXXVI/478/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57


UCHWAŁA NR XXXVI/477/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany przyjętego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubicz na lata 2016-2023

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57


UCHWAŁA NR XXXVI/476/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57


UCHWAŁA NR XXXVI/475/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Młyniec Drugi

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57

UCHWAŁA NR XXXVI/474/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57


UCHWAŁA NR XXXVI/473/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57


UCHWAŁA NR XXXVI/472/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57


UCHWAŁA NR XXXVI/471/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Wieś

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57


UCHWAŁA NR XXXVI/470/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości  Lubicz Dolny

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57


UCHWAŁA NR XXXVI/469/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały Nr XLIII/503/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57


UCHWAŁA NR XXXVI/468/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr L/601/2014 z dnia 30 maja 2014 r.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57


UCHWAŁA NR XXXVI/467/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017”.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57


UCHWAŁA NR XXXVI/466/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym garażu murowanego stanowiącego własność Gminy Lubicz.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57


UCHWAŁA NR XXXVI/465/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Seniorów w Gminie Lubicz na lata 2017-2020.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57


UCHWAŁA NR XXXVI/464/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r.o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze  socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubicz.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 11:57


XXXV Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 29 czerwca 2017r.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXV/463/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXV/462/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXV/461/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXV/460/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefowo

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXV/459/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dofinansowania w 2017 roku programu polityki zdrowotnej pn. ”Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim”.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXV/458/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do „Kujawsko-Pomorskiego programu badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej”

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXV/457/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji „ Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” na terenie Gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXV/456/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem nieruchomości wspólnej w miejscowości Lubicz Dolny, ul. Toruńska 13.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


Uchwała Nr XXXV/455/2017

Rady Gminy Lubicz z dnia 29 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubicz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXV/454/2017 

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca  uchwałę  w  sprawie    nabycia  nieruchomości  gruntowej  położonej 
w miejscowości Grębocin 

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXV/453/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXV/452/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXV/451/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXV/450/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości Mierzynek

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXV/449/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXV/448/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny (rejon ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXV/447/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XII/108/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXV/446/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXV/445/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXV/444/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brzezinko.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXV/443/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu wykonania budżetu za rok 2016

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXV/442/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


XXXIV Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 26 maja 2017r.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXIV/441/2017 

RADY GMINY LUBICZ  z dnia 26 maja 2017 r.  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy 

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXIV/440/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXIV/439/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXIV/438/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Bluszczowa” w miejscowości Grębocin.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA XXXIV/437/2017

Rady Gminy Lubicz z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXIV/436/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Lubiczu Dolnym

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIV/435/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonej w miejscowości Jedwabno

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIV/434/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIV/433/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIV/432/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXIV/431/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIV/430/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIV/429/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kopanino.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIV/428/2017

 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIV/427/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIV/426/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia i Mierzynek.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


XXXIII Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 28 kwietnia 2017r.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXIII/425/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

 

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXIII/424/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXIII/423/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2036 Krobia – Mierzynek

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXIII/422/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r.w sprawie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz w latach 2014 - 2018

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIII/421/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 2010 w miejscowości Jedwabno

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIII/420/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIII/419/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Mierzynku

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIII/418/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIII/417/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIII/416/2017

 

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIII/415/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXIII/414/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXIII/413/2017

Rady Gminy Lubicz z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXIII/412/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu za rok 2016

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25
XXXII Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 30 marca 2017r.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/411/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

 

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/410/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.

 

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/409/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXIX/510/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/408/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/407/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu,  transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/406/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Fantazyjna” w miejscowości Krobia.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/405/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Hetmańska” w miejscowości Krobia i Mierzynek.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/404/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubicz w 2017 roku.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


Uchwała Nr XXXII/403/2017

Rady Gminy Lubicz z dnia 30 marca 2017 r.w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/402/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/401/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubicz na lata 2017 - 2019.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/400/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/399/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/398/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powierzenia Lubickim Wodociągom sp. z o.o. części zadań dotyczących kultury fizycznej i turystyki.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/397/2017 

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/396/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/395/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXII/394/2017 

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w  sprawie  obciążenia  służebnością  gruntową  nieruchomości  położonej  w miejscowości Lubicz Górny 

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXII/393/2017 

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny 

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA Nr XXXII/392/2017 

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej 
w miejscowości Złotoria 

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXII/391/2017 

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej 
w miejscowości Lubicz Dolny 

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25XXXI Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 24 lutego 2017r.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXI/390/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

 

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXI/389/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.

 

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXI/388/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria  oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXI/387/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, uwzględnianych na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Lubicz jest organem prowadzącym, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXI/386/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu,  transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25


UCHWAŁA NR XXXI/385/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefowo

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:25