Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBROWO - „Budowa linii kablowej..."

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-10-15 13:55
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-10-15 13:55

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-10-15 13:41


ZAPYTANIE OFERTOWE „Dostawa sadzonek drzew”

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-10-15 13:36


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW TO1T/00017311/5

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-10-12 13:55

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-10-12 13:55


OBWIESZCZENIE Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie GD.ZUZ.5.4210.61.2021.JL/MT

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2021-10-07
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-10-07 15:10

Metryka

 • data wytworzenia: 2021-10-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-10-07 15:09


Porządek obrad XXXIV sesji Rady Gminy Lubicz z 16 września 2021 r.

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-09-10 10:06


Wyniki konkursu ofert dla klubów sportowych

Lubicz Dolny, 25.08.2021 r.

Wyniki konkursu ofert DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE LUBICZ

 1. Dotację w wysokości 8.000,00 zł przyznano KS FLISAK ZŁOTORIA na zadanie pn. „ Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym”.
 2. Dotację w wysokości 12.000,00 zł przyznano GUKS DRWĘCA NOVAR na zadanie pn. „Udział grupy seniorskiej w rozgrywkach I ligi kobiet w zakresie piłki ręcznej”.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-08-26 13:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-31 10:38


OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.5.4210.61.2021.JL


OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.5.4210.61.2021.JL


Zapytanie ofertowe na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2021/2022

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2021-08-09 13:46

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2021-08-09 13:35

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2021-08-09 13:34

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2021-08-09 13:02

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2021-08-09 13:01


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBROWO

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2021-08-04 08:34

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2021-08-04 08:34


Wójt Gminy Lubicz ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Lubicz

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2021-07-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-07-26 15:25

Metryka

 • data wytworzenia: 2021-07-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-26 15:24


ZAPYTANIE OFERTOWE - Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2021/2022

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2021-07-23
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-07-23 17:34
 • Metryka

  • data wytworzenia: 2021-07-23
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-07-23 17:34

Metryka

 • data wytworzenia: 2021-07-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-23 17:22


ZAPYTANIE OFERTOWE - Dowóz uczniów autystycznych i niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Lubicz do szkoły w Toruniu wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2021/2022

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2021-07-23
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-07-23 17:16
 • Metryka

  • data wytworzenia: 2021-07-23
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-07-23 17:16

Metryka

 • data wytworzenia: 2021-07-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-23 17:11


Obwieszczenie nr GD.RUZ.4210.246.7.2020.AP Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-07-21 10:50

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-21 10:50


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KWTOT1T/00018738/1


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW TO1T/00016624/5

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2021-06-23
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-06-23 14:07

Metryka

 • data wytworzenia: 2021-06-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-23 14:07


OBWIESZCZENIE NACZELNIKA DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W TORUNIU O TRZECIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2021-06-22
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-06-22 11:21

Metryka

 • data wytworzenia: 2021-06-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-22 11:21


Nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy - Gminny Komisarz Spisowy w Lubiczu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą wykonywać prace spisowe w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) 2021 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r.


Wyniki konkursu ofert na wykonanie W 2021 R. zadań  z zakresu  zdrowia  publicznego

Lubicz Dolny, 14.06.2021 r.

Wyniki konkursu ofert na wykonanie W 2021 R. zadań  z zakresu  zdrowia  publicznego PROWADZONEGO W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2021

 1. Dotację w wysokości 10.000,00 zł przyznano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci na zadanie pn. „Beztroskie i bezpieczne lato”.

Metryka

 • data wytworzenia: 2021-06-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-14 15:16


POZBĄDŹ SIĘ SZKODLIWEGO AZBESTU - Urząd Gminy Lubicz ogłasza uzupełniający termin naboru wniosków na dofinansowanie w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz.

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-05-28 13:01

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-05-28 13:01


Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-05-24 14:17

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-05-24 14:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-24 14:16


ZAPYTANIE OFERTOWE - Pełnienie obowiązków odpowiednich dla samodzielnych funkcji w budownictwie Inspektora Nadzoru Robót branży elektrycznej, określonych ustawą Prawo Budowlane podczas realizacji zadania pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Lubicz”

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-05-20 10:37
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-05-20 10:37
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-05-20 10:37

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-05-20 10:33


OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-05-20 09:00

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-05-20 08:59


Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Lubicz, obowiązującej od 1 kwietnia 2021 r.

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-04-20 12:02

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-04-20 12:02


Konkurs ofert

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.


Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-04-09 10:53

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-04-09 10:53

WYNIKI KONKURSU OFERT NA WYKONANIE W 2021 R. ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2021

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2021-03-26 14:03

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2021-03-26 14:03

WYNIKI KONKURSU OFERT DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE LUBICZ

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2021-03-26 14:01

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2021-03-26 14:00


WÓJT GMINY LUBICZ ogłasza: konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-02-23 15:11

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-02-23 15:10


Wójt Gminy Lubicz ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Lubicz

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-02-23 15:10
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2021-02-26 13:18
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2021-02-26 13:23

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-02-23 15:09


Porządek obrad XXVIII sesji Rady Gminy Lubicz z 25 lutego 2021 r.

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-02-19 13:11

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-02-19 13:11


Wójt Gminy Lubicz - Gminny Komisarz Spisowy w Lubiczu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Lubicz - Gminny Komisarz Spisowy w Lubiczu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą wykonywać prace spisowe w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) 2021 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. NSP 2021 odbędzie się w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. (po wejściu w życie drugiej nowelizacji ustawy o NSP 2021 w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r.), według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.


Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-02-02 16:57

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-02-02 16:56


Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lubicz nr XXVII

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-29 15:36


Wniosek do Przedszkola Publicznego "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym

Wniosek wraz z załącznikami należy pobrać  ze strony internetowej Gminy Lubicz, czytelnie wypełnić  i złożyć  w siedzibie Przedszkola Publicznego ,,Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym


OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 stycznia 2021 r.

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-01-28 14:34

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-28 14:31


Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-01-26 17:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-26 17:33


Porządek obrad sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 21 stycznia 2021 r.


Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Lubicz, obowiązującej od 1 stycznia 2021 r.

Wójt Gminy Lubicz, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku
o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029, 2400) ogłasza, co następuje:

 1. Podstawowa kwota dotacji (100%) od 1 stycznia 2021 na jednego ucznia, dla przedszkoli publicznych wynosi: 11 765,44 zł

W związku z powyższym miesięczna podstawowa kwota wynosi 980,45 zł

 1. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolu publicznym na dzień 30 września 2020 roku (SIO) wynosi: 138.

Ponadto informuję, że miesięczna kwota dotacji wynosi:

 1. dla przedszkoli niepublicznych 75 % - 735,34 zł
 2. dla niepublicznych punktów przedszkolnych 40 % - 392,18

Marek Nicewicz
Wójt Gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-13 11:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16619
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-15 13:55:44