Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Obwieszczenie Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu U417-SEE.711-5.19.2019

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-03-23 10:59

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-23 10:59


Ogłoszenie spółki Lubickie Wodociągi

Z uwagi na zagrożenie zakażeniem koronawirusem, mając na względzie ochronę zdrowia zarówno Państwa jak i naszych pracowników, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt Klientów w siedzibie naszej firmy. 

Biuro Obsługi Klienta czynne tylko przez kontakt telefoniczny 56 678-53-14 lub mailowo  biuro@lubickie-wodociagi.pl. 


WYNIKI KONKURSU OFERT NA WYKONANIE W 2020 R. ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO DLA PODMIOTÓW, KTÓRYCH CELE STATUTOWE LUB PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI DOTYCZĄ SPRAW OBJĘTYCH ZADANIAMI OKREŚLONYMI W ART. 2 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2015 R. O ZDROWIU PUBLICZNYM

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2020-03-13
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-03-13 12:04

Metryka

 • data wytworzenia: 2020-03-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-13 12:03


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE LUBICZ

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-03-16 15:13

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-16 15:12

Zapytanie ofertowe. "Wykonanie ekspertyzy budowlanej n/t robót budowlanych na budowie budynku świetlicy wiejskie”

Metryka

 • opublikował: Marcin Łowicki
  data publikacji: 2020-03-10 08:23


ZAPYTANIE OFERTOWE - „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz w 2020 roku”

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-02 08:33

Zmiana w treści zapytania

W rozdziale V punkt 1.9 błędnie podano nr załącznika 3a.  Powinno być 3b. 
Strona nr 4 zapytania ofertowego.

Metryka

 • opublikował: Marcin Łowicki
  data publikacji: 2020-03-09 14:06
 • zmodyfikował: Marcin Łowicki
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-09 14:08


ORG.0002.3.2020

 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z póź. zm)

Informuję o:

XX sesji Rady Gminy Lubicz, która odbędzie się dnia 12 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji Rady Gminy:
 1. stwierdzenie quorum,
 2. zgłaszanie spraw do porządku.
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
  2. Informacja wójta z wykonania uchwał oraz działalności między sesjami.
  3. Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami.
  4. Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami.
  5. Podjęcie uchwał:
 1. o zmianie uchwały w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubicz na lata 2016-2023
 2. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia nowego źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz, związanych z likwidacją starych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym
 3. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lubicz w 2020 roku
 4. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia
 5. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria
 6. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Złotoria
 7. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 8. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019”
 9. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”
 10. w sprawie nadania nazwy ulicy „Luka Skywalkera” w miejscowości Grabowiec
 11. w sprawie nadania nazwy ulicy „Nad Leśnym Potokiem” w miejscowości Grabowiec
 12. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą: Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2020 r.
 13. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą: Centrum Aktywności Lokalnej „Boczna 4” realizowanego w ramach projektu grantowego pod nazwą „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny
 14.  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2020 r.
 15. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.
 1. Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady gminy.
 1. Zakończenie obrad.                                                                                    

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Barcikowski

Metryka

 • data wytworzenia: 2020-03-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-09 07:31


Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu z zdrowia publicznego w Gminie Lubicz

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2020-02-14 14:04

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2020-02-14 14:03


Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Lubicz

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-02-13 11:52

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-13 11:51


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości KW TO1T/00031398/2

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-02-04 21:12

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-04 21:12


Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Lubicz, obowiązującej od 1 stycznia 2020 r.

Wójt Gminy Lubicz, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) ogłasza, co następuje:
  1. Podstawowa kwota dotacji (100%) od 1 stycznia 2020 na jednego ucznia, dla przedszkoli publicznych wynosi: 11 264,45 zł
W związku z powyższym miesięczna podstawowa kwota wynosi 938,70 zł
  2. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolu publicznym na dzień 30 września 2019 roku (SIO) wynosi: 139.
Ponadto informuję, że miesięczna kwota dotacji wynosi:
    a) dla przedszkoli niepublicznych 75 % - 704,03 zł
    b) dla niepublicznych punktów przedszkolnych 40 % - 375,48 zł.

Marek Nicewicz   
Wójt Gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-03 10:42


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA do Przedszkola Publicznego od dnia 1 września 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz. 


OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2020-01-24
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-01-24 14:19

Metryka

 • data wytworzenia: 2020-01-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-24 14:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1851
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-23 10:59

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3936615
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-23 11:08

Stopka strony