Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


OBWIESZCZENIE GP.6730.78.2021.AS

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-12-07 10:56

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6730.78.2021.AS)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-12-07 10:55


OGŁOSZENIE GP.6721.1.2019.VK

GP.6721.1.2019.VK

OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm., zwanej dalej ustawą) oraz uchwały Rady Gminy Lubicz Nr VII/79/19 z dnia 25 marca 2019 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś, obejmującego obszar ograniczony od zachodu i północy granicą obrębu ewidencyjnego Nowa Wieś, od wschodu i południa granicą obowiązującego planu miejscowego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 6.12.2021 r. do 5.01.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, w sali obsługi interesantów (parter, wejście z tyłu budynku), w godzinach pracy Urzędu.

Bezpośrednia obsługa interesantów jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu wizyty z Kierownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej Markiem Pilewskim - (56) 621 21 16. Przed osobistą wizytą w urzędzie należy zapoznać się z ograniczeniami w funkcjonowaniu urzędu i zasadami bezpieczeństwa umieszczonymi na stronie internetowej gminy.

Ponadto, projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/7779,2021

 

Zgodnie z art. 8d ustawy dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość, z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams, w dniu 21.12.2021 r. o godzinie 1100. Udział w dyskusji publicznej możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu do godz. 900 dnia 21.12.2021 r. na adres e-mail: info@lubicz.pl.

 1. W temacie wiadomości należy wpisać: „Udział w dyskusji publicznej - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś”,
 2. W treści należy wpisać imię, nazwisko albo nazwę jednostki organizacyjnej oraz adres zamieszkania albo siedziby.

W zwrotnej wiadomości, około 1 h przed terminem rozpoczęcia dyskusji publicznej, każda uprzednio zarejestrowana osoba, otrzyma link do dyskusji online.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia dyskusji publicznej podano na stronie internetowej https://www.bip.lubicz.pl/7779,2021

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Lubicz lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: info@lubicz.pl albo za pomocą platformy ePuap, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.01.2022 r. Złożenie uwagi będzie możliwe również podczas dyskusji publicznej.

Z up. WÓJTA

Wojciech Rakowiecki

ZASTĘPCA WÓJTA

 

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7779,2021 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano - zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.1.2019.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2021-11-23 10:14
 • zmodyfikował: Vanessa Koczkodon
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-23 10:43


OGŁOSZENIE GP.6721.1.2019.VK

GP.6721.1.2019.VK

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś, obejmującego obszar ograniczony od zachodu i północy granicą obrębu ewidencyjnego Nowa Wieś, od wschodu i południa granicą obowiązującego planu miejscowego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 6.12.2021 r. do 5.01.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, w sali obsługi interesantów (parter, wejście z tyłu budynku), w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto, projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/7779,2021

Bezpośrednia obsługa interesantów jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu wizyty z Kierownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej Markiem Pilewskim - (56) 621 21 16. Przed osobistą wizytą w urzędzie należy zapoznać się z ograniczeniami w funkcjonowaniu urzędu i zasadami bezpieczeństwa umieszczonymi na stronie internetowej gminy.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do dnia 21.01.2022 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

 

Z up. WÓJTA

Wojciech Rakowiecki

ZASTĘPCA WÓJTA

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7779,2021 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.1.2019.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2021-11-23 10:13
 • zmodyfikował: Vanessa Koczkodon
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-23 10:16

Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś

Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś

(w dniu 21.12.2021 r. o godz. 1100)

 

 1. Dyskusja publiczna zostanie zorganizowana zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.).
 2. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość (art. 8d ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams w dniu 21.12.2021 r. o godzinie 1100.
 3. Udział w dyskusji publicznej możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu do godz. 900 dnia 21.12.2021 r. na adres e-mail: info@lubicz.pl.
 4. W temacie wiadomości należy wpisać: „udział w dyskusji publicznej - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś”,
 5. W treści należy wpisać imię, nazwisko albo nazwę jednostki organizacyjnej oraz adres zamieszkania albo siedziby.
 6. W zwrotnej wiadomości, około 1 h przed terminem rozpoczęcia dyskusji publicznej, każda uprzednio zarejestrowana osoba, otrzyma link do dyskusji online.
 7. Po kliknięciu w otrzymany link pojawi się opcja dołączenia do dyskusji w przeglądarce internetowej lub możliwość instalacji aplikacji Microsoft Teams. Zalecane jest użycie opcji: „Dołącz w przeglądarce”, jako najszybszej i niewymagającej instalacji, jednak w przypadku niektórych przeglądarek może być konieczne pobranie i zainstalowanie aplikacji.
 8. Jeżeli pojawi się komunikat o wyrażeniu zgody na dostęp do kamery i mikrofonu, należy kliknąć: „zezwól”.
 9. Po kilkunastu sekundach aplikacja uruchomi się w oknie przeglądarki internetowej. W tym miejscu należy wpisać swoje imię i nazwisko albo nazwę (podane dane będą widoczne dla pozostałych uczestników dyskusji w trakcie jej trwania). Znajdują się tutaj również włączniki kamery i mikrofonu, które domyślnie są włączone. W celu zabierania głosu należy pozostawić mikrofon włączony. Następnie należy kliknąć w ikonę: „Dołącz teraz”.
 10. Pojawi się komunikat: „Po rozpoczęciu spotkania poinformujemy uczestników, że czekasz”. Zaczekaj, aż organizator włączy Cię do dyskusji.
 11. Po zaakceptowaniu przez organizatora, pojawi się ekran dyskusji.
 12. Aby złożyć uwagę podczas dyskusji należy zaznaczyć ten fakt prowadzącym, podać dane osobowe tj: imię i nazwisko oraz adres, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy, a następnie przedstawić uwagę poprzez mikrofon lub czat.

Treści uwag, niespełniające wymogów formalnych nie będą mogły być rozpatrzone w trybie przewidzianym ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Treści uwag, w tym dane osobowe, będą widoczne dla uczestników dyskusji.

Uwagi do projektu planu można także składać w sposób określony w ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu, którego dotyczy dyskusja publiczna.

 1. Pytania niezwiązane z tematem dyskusji, zawierające treści wulgarne lub obraźliwe nie będą odczytywane, a wyżej wymienione wypowiedzi osób zostaną przerwane.
 2. Przebieg dyskusji będzie nagrywany w celu sporządzenia protokołu wymaganego przepisami.
 3. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne występujące po stronie Uczestnika, które utrudniają lub uniemożliwiają mu uczestnictwo w dyskusji publicznej (problemy z połączeniem internetowym lub sprzętem za pomocą, którego Uczestnik korzysta z Internetu).
 4. Dołączenie do dyskusji publicznej jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych zasad.
 5. Dołączenie do dyskusji publicznej oznacza zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://www.bip.lubicz.pl/7779,2021.
 6. Dołączenie do spotkania wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku i głosu oraz rozpowszechnianie ich za pośrednictwem sieci Internet w trakcie trwania dyskusji.

drukuj (Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2021-11-23 10:42
 • zmodyfikował: Vanessa Koczkodon
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-23 10:45


OGŁOSZENIE GP.6721.1.6.2015.VK

GP.6721.1.6.2015.VK

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Lubicz Nr LI/617/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny, obejmującej obszar ograniczony od północy węzłem autostradowym „Toruń Wschód”, ulicą Toruńską, ulicą Mostową i ulicą Dworcową, od wschodu rzeką Drwęcą, od południa Strugą Lubicką, od zachodu granicą obrębu ewidencyjnego Lubicz Dolny, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22.11.2021 r. do 23.12.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, w sali obsługi interesantów (parter, wejście z tyłu budynku), w godzinach pracy Urzędu.

Bezpośrednia obsługa interesantów jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu wizyty z Kierownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej Markiem Pilewskim - (56) 621 21 16. Przed osobistą wizytą w urzędzie należy zapoznać się z ograniczeniami w funkcjonowaniu urzędu i zasadami bezpieczeństwa umieszczonymi na stronie internetowej gminy.

Ponadto, projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/7779,2021

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.12.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 15, o godz. 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Lubicz lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: info@lubicz.pl albo za pomocą platformy ePuap, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.01.2022 r.

Z up. Wójta

Aneta Kaczmarek

Sekretarz Gminy

 

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7779,2021 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano - zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.1.6.2015.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2021-11-09 10:39
 • zmodyfikował: Vanessa Koczkodon
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-09 10:52


OGŁOSZENIE GP.6721.1.6.2015.VK

GP.6721.1.6.2015.VK

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247  późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny, obejmującej obszar ograniczony od północy węzłem autostradowym „Toruń Wschód”, ulicą Toruńską, ulicą Mostową i ulicą Dworcową, od wschodu rzeką Drwęcą, od południa Strugą Lubicką, od zachodu granicą obrębu ewidencyjnego Lubicz Dolny, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22.11.2021 r. do 23.12.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, w sali obsługi interesantów (parter, wejście z tyłu budynku), w godzinach pracy Urzędu.

Bezpośrednia obsługa interesantów jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu wizyty z Kierownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej Markiem Pilewskim - (56) 621 21 16. Przed osobistą wizytą w urzędzie należy zapoznać się z ograniczeniami w funkcjonowaniu urzędu i zasadami bezpieczeństwa umieszczonymi na stronie internetowej gminy.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do dnia 10.01.2022 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

Z up. Wójta

Aneta Kaczmarek

Sekretarz Gminy

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7779,2021 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.1.6.2015.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2021-11-09 10:37
 • zmodyfikował: Vanessa Koczkodon
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-09 11:02


OBWIESZCZENIE GP.6730.78.2021.AS

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-11-05 07:35

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6730.78.2021.AS)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-11-05 07:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-05 07:34


OBWIESZCZENIE GP.6730.78.2021.AS w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na działkach nr: 24/6, 24/7, 24/8, 24/11, 24/12, 24/13, 24/14 w miejscowości Grabowiec, gm. Lubicz”.

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-09-22 08:15

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6730.78.2021.AS w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na działkach nr: 24/6, 24/7, 24/8, 24/11, 24/12, 24/13, 24/14 w miejscowości Grabowiec, gm. Lubicz”.)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-09-22 08:14


OGŁOSZENIE GP.6721.2.2021.EF       

GP.6721.2.2021.EF  

GP.6721.3.2021.EF

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia dwóch zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Lubicz

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.),  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lubicz:

  1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia, dla obszaru o powierzchni ca 151 ha, objętego uchwałą Nr XXIV/328/20 z dnia 29 października 2020 r.
  1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo, dla obszaru o powierzchni ca 0,90 ha objętego uchwałą Nr XXIV/330/20 z dnia  29 października 2020 r.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionych projektów zmian planów miejscowych.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny w terminie do dnia 30.09.2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7313,rodo oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano - zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z up. WÓJTA    
Wojciech Rakowiecki
ZASTĘPCA WÓJTA 

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.2.2021.EF       )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-08-25 15:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-31 10:15


OGŁOSZENIE GP.6721.3.2021.EF

GP.6721.2.2021.EF                                                                                

GP.6721.3.2021.EF

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247           z późn. zm.) informuję o przystąpieniu do sporządzenia projektów:

  1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia, dla obszaru o powierzchni ca 151 ha, objętego uchwałą Nr XXIV/328/20 z dnia 29 października 2020 r.
  1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo, dla obszaru o powierzchni ca 0,90 ha objętego uchwałą Nr XXIV/330/20 z dnia  29 października 2020 r.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionych projektów zmian planów miejscowych.

Uwagi i wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny, w terminie do dnia 30.09.2021 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7313,rodo oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Z up. WÓJTA     
Wojciech Rakowiecki
ZASTĘPCA WÓJTA 

 

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.3.2021.EF)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-08-25 15:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-31 10:13


Dane przestrzenne Lubicz Dolny Małgorzatowo

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-07-06 07:41
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-07-06 07:41
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-07-06 07:41
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-07-06 07:41
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-07-06 07:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-06 07:35


OGŁOSZENIE GP.6721.1.2019.VK

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś


OGŁOSZENIE GP.6721.1.2019.VK

GP.6721.1.2019.VK

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) informuję o możliwości zapoznania się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś, obejmującego obszar ograniczony od zachodu i północy granicą obrębu ewidencyjnego Nowa Wieś, od wschodu i południa granicą obowiązującego planu miejscowego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17.05.2021 r. do 18.06.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, w sali obsługi interesantów (parter, wejście z tyłu budynku), w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto, projekt planu został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/7779,2021

Bezpośrednia obsługa interesantów jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu wizyty z Kierownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej Markiem Pilewskim - (56) 621 21 16. Przed osobistą wizytą w urzędzie należy zapoznać się z ograniczeniami w funkcjonowaniu urzędu i zasadami bezpieczeństwa umieszczonymi na stronie internetowej gminy.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do dnia 09.07.2021 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7779,2021 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Z up. WÓJTA   
Wojciech Rakowiecki
ZASTĘPCA WÓJTA 

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.1.2019.VK)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-05-06 11:06
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-07 09:30


Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś

Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś

(w dniu 01.06.2021 r. o godz. 1100)

 1. Dyskusja publiczna zostanie zorganizowana zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741).
 2. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość (art. 8d ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams w dniu 01.06.2021 r. o godzinie 1100.
 3. Udział w dyskusji publicznej możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu do godz. 900 dnia 01.06.2021 r. na adres e-mail: info@lubicz.pl.
 1. W temacie wiadomości należy wpisać: „udział w dyskusji publicznej - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś”,
 2. W treści należy wpisać imię, nazwisko albo nazwę jednostki organizacyjnej oraz adres zamieszkania albo siedziby.
 1. W zwrotnej wiadomości, około 1 h przed terminem rozpoczęcia dyskusji publicznej, każda uprzednio zarejestrowana osoba, otrzyma link do dyskusji online.
 2. Po kliknięciu w otrzymany link pojawi się opcja dołączenia do dyskusji w przeglądarce internetowej lub możliwość instalacji aplikacji Microsoft Teams. Zalecane jest użycie opcji: „Dołącz w przeglądarce”, jako najszybszej i niewymagającej instalacji, jednak w przypadku niektórych przeglądarek może być konieczne pobranie i zainstalowanie aplikacji.
 3. Jeżeli pojawi się komunikat o wyrażeniu zgody na dostęp do kamery i mikrofonu, należy kliknąć: „zezwól”.
 4. Po kilkunastu sekundach aplikacja uruchomi się w oknie przeglądarki internetowej. W tym miejscu należy wpisać swoje imię i nazwisko albo nazwę (podane dane będą widoczne dla pozostałych uczestników dyskusji w trakcie jej trwania). Znajdują się tutaj również włączniki kamery i mikrofonu, które domyślnie są włączone. W celu zabierania głosu należy pozostawić mikrofon włączony. Następnie należy kliknąć w ikonę: „Dołącz teraz”.
 5. Pojawi się komunikat: „Po rozpoczęciu spotkania poinformujemy uczestników, że czekasz”. Zaczekaj, aż organizator włączy Cię do dyskusji.
 6. Po zaakceptowaniu przez organizatora, pojawi się ekran dyskusji.
 7. Aby złożyć uwagę podczas dyskusji należy zaznaczyć ten fakt prowadzącym, podać dane osobowe tj: imię i nazwisko oraz adres, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy, a następnie przedstawić uwagę poprzez mikrofon lub czat.

Treści uwag, niespełniające wymogów formalnych nie będą mogły być rozpatrzone w trybie przewidzianym ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Treści uwag, w tym dane osobowe, będą widoczne dla uczestników dyskusji.

Uwagi do projektu planu można także składać w sposób określony w ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu, którego dotyczy dyskusja publiczna.

 1. Pytania niezwiązane z tematem dyskusji, zawierające treści wulgarne lub obraźliwe nie będą odczytywane, a wyżej wymienione wypowiedzi osób zostaną przerwane.
 2. Przebieg dyskusji będzie nagrywany w celu sporządzenia protokołu wymaganego przepisami.
 3. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne występujące po stronie Uczestnika, które utrudniają lub uniemożliwiają mu uczestnictwo w dyskusji publicznej (problemy z połączeniem internetowym lub sprzętem za pomocą, którego Uczestnik korzysta z Internetu).
 4. Dołączenie do dyskusji publicznej jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych zasad.
 5. Dołączenie do dyskusji publicznej oznacza zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://www.bip.lubicz.pl/7779,2021.
 6. Dołączenie do spotkania wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku i głosu oraz rozpowszechnianie ich za pośrednictwem sieci Internet w trakcie trwania dyskusji.

drukuj (Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-05-06 11:04

OBWIESZCZENIE GP.6733.1.2021.SS 

Lubicz Dolny, 2021.04.16

GP.6733.1.2021.SS      

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami)

Wójt Gminy Lubicz zawiadamia,

że w dniu 15.04.2021 r. została wydana decyzja nr 4/CP/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej trasy kablowej SN na części działek nr 17/19, 17/22, 17/13 i 868/1 w obrębie ewidencyjnym Lubicz Dolny

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie urzędu przy ulicy Toruńskiej 21 w Lubiczu Dolnym.

Przed osobistą wizytą w urzędzie należy zapoznać się z aktualnymi informacjami o funkcjonowaniu urzędu i jego dostępności dla interesantów.

Z up. WÓJTA

(-)Wojciech Rakowiecki

ZASTĘPCA WÓJTA

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.1.2021.SS )

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Szczęśniak
  data wytworzenia: 2021-04-16
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2021-04-19 09:52
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-19 09:58


OBWIESZCZENIE GP.6733.21.2020.KB 

GP.6733.21.2020.KB                                                                                                        Lubicz Dolny, 2021.03.09

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 09.03.2021 r. została wydana decyzja nr 3/CP/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w Grabowcu – etap I na działkach nr 139/16, 151/2, 148/3, 149, 60/1, 136/39, 130/2, 135/19, 25, 26/1 i 8 położonych w miejscowości Grabowiec.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie urzędu przy ulicy Toruńskiej 21 w Lubiczu Dolnym. Przed osobistą wizytą w urzędzie należy zapoznać się z aktualnymi informacjami o funkcjonowaniu urzędu i jego dostępności dla interesantów.

Z up. WÓJTA      
Marek Pilewski    
Kierownik Referatu   
Gospodarki przestrzennej

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.21.2020.KB )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-11 07:48


OBWIESZCZENIE GP.6733.1.2021.KB

 

GP.6733.1.2021.KB                                                                                                                Lubicz Dolny, 2021.03.05

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając na podstawie art. 10 § 1, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz.256 ze zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz.293 ze zmianami)

z a w i a d a m i a m,

że  na wniosek spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., z dnia 05.02.2021 r. (data wpływu: 09.02.2021 r.), uzupełniony w dniu 03.03.2021 r. , zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej trasy kablowej średniego napięcia SN, zasilającej projektowaną farmę fotowoltaiczną, na części działek nr 17/19, 17/22, 17/13 i 868/1 położonych w miejscowości Lubicz Dolny.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny.

Informacje na temat prowadzonego postępowania udzielane są telefonicznie przez Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej  Marka Pilewskiego  - (56) 621 21 16. Na obecnym etapie postępowania, ze względu na zagrożenie epidemiczne,  niewskazane są wizyty w urzędzie
 w celu zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją. W szczególnie ważnych
 i uzasadnionych wypadkach wizyta taka jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty z Kierownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej. W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego należy zapoznać się
 z ograniczeniami w funkcjonowaniu urzędu i zasadami bezpieczeństwa umieszczonymi na stronie internetowej gminy.

WÓJT        
Marek Nicewicz

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.1.2021.KB)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-09 10:03


OGŁOSZENIE

GP.6721.3.2018.VK                                                                                          

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XLII/562/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo, obejmującej tereny położone pomiędzy ulicą Małgorzatowo, autostradą A1 i Strugą Lubicką, a także obszar działek nr 407/1, 408/2cz., 408/3, 408/4, 408/5, 408/6, 408/7cz., 408/8cz., 408/9cz., 434/12cz., 574/1cz., 574/2cz. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 08.02.2021 r. do 12.03.2021 r. w siedzibie urzędu w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, w sali obsługi interesantów (parter, wejście z tyłu budynku), w godzinach pracy urzędu.

Ponadto, projekt zmiany planu został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/7779,2021

Bezpośrednia obsługa interesantów jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu wizyty z Kierownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej Markiem Pilewskim - (56) 621 21 16. Przed osobistą wizytą w urzędzie należy zapoznać się z ograniczeniami w funkcjonowaniu urzędu i zasadami bezpieczeństwa umieszczonymi na stronie internetowej gminy.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 01.03.2021 r. w siedzibie urzędu, w sali obsługi interesantów (parter, wejście z tyłu budynku), o godz. 1300. W związku z ograniczeniami sanitarnymi dotyczącymi zachowania dystansu społecznego, chęć udziału w dyskusji należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.02.2021 r. do godz. 1100 na podany powyżej nr telefonu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2021 r.

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7779,2021 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano - zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z up. WÓJTA     
Wojciech Rakowiecki
ZASTĘPCA WÓJTA

 

 

GP.6721.3.2018.VK

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283  późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo, obejmującej tereny położone pomiędzy ulicą Małgorzatowo, autostradą A1 i Strugą Lubicką, a także obszar działek nr 407/1, 408/2cz., 408/3, 408/4, 408/5, 408/6, 408/7cz., 408/8cz., 408/9cz., 434/12cz., 574/1cz., 574/2cz., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 08.02.2021 r. do 12.03.2021 r. w siedzibie urzędu w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, w sali obsługi interesantów (parter, wejście z tyłu budynku), w godzinach pracy urzędu.

Ponadto, projekt zmiany planu został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/7779,2021

Bezpośrednia obsługa interesantów jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu wizyty z Kierownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej Markiem Pilewskim - (56) 621 21 16. Przed osobistą wizytą w urzędzie należy zapoznać się z ograniczeniami w funkcjonowaniu urzędu i zasadami bezpieczeństwa umieszczonymi na stronie internetowej gminy

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do dnia 31.03.2021 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7779,2021 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Z up. WÓJTA     
Wojciech Rakowiecki
ZASTĘPCA WÓJTA  

drukuj (OGŁOSZENIE)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-26 15:04

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-26 15:06


OBWIESZCZENIE GP.6733.21.2020.KB

GP.6733.21.2020.KB                                                                                                         Lubicz Dolny, 2021.01.08

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając na podstawie art. 10 § 1, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz.256 ze zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz.293 ze zmianami)

z a w i a d a m i a m,

że  na wniosek Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu sp. z o.o., z dnia 28.12.2020 r. (data wpływu: 30.12.2020 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w Grabowcu – etap I na działkach nr 139/16, 151/2, 148/3, 149, 60/1, 136/39, 130/2, 135/19, 25, 26/1 i 8 położonych w miejscowości Grabowiec.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny.

Informacje na temat prowadzonego postępowania udzielane są telefonicznie przez Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej  Marka Pilewskiego  - (56) 621 21 16. Na obecnym etapie postępowania, ze względu na zagrożenie epidemiczne,  niewskazane są wizyty w urzędzie w celu zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją. W szczególnie ważnych i uzasadnionych wypadkach wizyta taka jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty z Kierownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej. W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego należy zapoznać się z ograniczeniami w funkcjonowaniu urzędu i zasadami bezpieczeństwa umieszczonymi na stronie internetowej gminy.

Z up. WÓJTA    
Wojciech Rakowiecki
ZASTĘPCA WÓJTA 

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.21.2020.KB)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-12 13:03

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości, że  w dniu 08.01.2021 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty (na tablicach sołeckich w Lubiczu Dolnym) zostało wywieszone obwieszczenie o treści jak poniżej: 

"Lubicz Dolny, 2021.01.07

GP.6733.18.2020.SS                                                                                       

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami)

Wójt Gminy Lubicz zawiadamia,

że w dniu 07.01.2021 r. została wydana decyzja nr 1/CP/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na części działki nr 366/16 w obrębie ewidencyjnym Lubicz Dolny

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie urzędu przy ulicy Toruńskiej 21 w Lubiczu Dolnym. Przed osobistą wizytą w urzędzie należy zapoznać się z aktualnymi informacjami o funkcjonowaniu urzędu i jego dostępności dla interesantów.

Z treścią decyzji można zapoznać się również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz:

 1. Przechodząc kolejno przez: Menu przedmiotowe > Urząd Gminy Lubicz > Zagospodarowanie przestrzenne >  OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY > 2021
 2. Korzystając z adresu:  https://www.bip.lubicz.pl/7779,2021
 3. Korzystając z fotokodu:

MXj37v8Bkcz5boLQMJEAAAAASUVORK5CYII=

Z up. WÓJTA

Wojciech Rakowiecki

ZASTĘPCA WÓJTA"

drukuj (OBWIESZCZENIE)

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2021-01-07 14:02
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-08 13:18

DECYZJA GP.6833.18.2020.SS

drukuj (DECYZJA GP.6833.18.2020.SS)

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2021-01-08 13:08
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-08 13:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 39654
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-24 14:21:33