Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


O B W I E S Z C Z E N I E

Lubicz Dolny, 2018.02.26

GP.6721.2.2016.PP
GP.6721.4.2016.PP
GP.6721.5.2016.PP
GP.6721.6.2016.PP
GP.6721.7.2016.PP
GP.6721.8.2016.PP
GP.6721.10.2016.PP
GP.6721.12.2016.PP

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 t.j. ze zm.) oraz uchwał Rady Gminy Lubicz: Nr XIV/137/2015 z dnia 22 października 2015 r., Nr XVIII/206/2016 z dnia 26 lutego 2016 r., Nr XXIII/265/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., Nr XXV/289/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r., Nr XXV/290/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r., Nr XXIII/264/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., Nr XXVI/305/2016 z dnia 30 września 2016 r.,
Nr XIV/144/2015 z dnia 22 października 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów:

 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, obejmującego obszar u zbiegu ulic Kowalewskiej i Nad Strugą, na północ od ulicy Kowalewskiej;
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia, obejmującego niżej wymienione obszary:

–   u zbiegu ulic Piaskowej i Polnej, na wschód od ul. Polnej w Lubiczu Górnym;

–   przy ulicy Warszawskiej, między ul. Nowowiejską i Komunalną w Lubiczu Górnym;

–   działki nr: 41/5, 42/1, 43/6, 44/8, 41/9, 41/10, 41/11, 42/5, 43/5, 43/4, 43/5, 44/9, 44/10, położone w Lubiczu Górnym;

–   między ulicami: Lipnowską, Bankową, Sportową i Polną w Lubiczu Górnym;

 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek, obejmującego niżej wymienione obszary:

–   działki nr 168/19, 168/17, 168/14 i część działki nr 168/22, w miejscowości Krobia;

–   działki nr 130/10 i 130/11, w miejscowości Krobia;

 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronówko, dla obszaru obejmującego działkę nr 334; wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 16.03.2018 r. do 18.04.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, pok. Nr 30, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa i czwartek: 700 do 1500, wtorek: 700 do 1600, piątek: 700 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmiany planów miejscowych oraz projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11.04.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.05.2018 r.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

drukuj (


O B W I E S Z C Z E N I E)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-02 13:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-12 11:06

Prognozy oddziaływania na środowisko, mapy, opis.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-15 14:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-15 14:39

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7773
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-20 12:36

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 18:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3609940
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-12 14:33

Stopka strony