Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

PR.271.1.2019 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUBICZ” – część I
data opublikowania zdarzenia: 2019-02-07 15:05
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2019-02-07
Data końca składania ofert: poniedziałek 2019-02-25 godz. 10:00
Oznaczenie: PR.271.1.2019
Szczegółowa informacja:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej, przewodu tłocznego wraz z przepompownią ścieków P1 w ul. Okrągłej, Olszynowej, Olimpijskiej, Pod Dębami, Cisowej, Osikowej, Osiedlowej, Żytniej, Makowej, Poprzecznej w m Krobia (dz. nr 245/1, 127/2, 127/3, 132/5, 133/9, 143/1, 132/21, 133/26, 134/6, 134/21, 135/4, 136/6, 137/9, 138/4, 139/8, 139/5, 153/25, 126/31, 132/29, 133/25, 417, 413, 101/6, 100/7, 82/41, 88/1, 82/35, 82/48, 98/1, 418, 398, 133/24, 111/4, 110/6, 299/5, 109/4, 108/5, 107/5, 106/5, 105/8, 430) gm. Lubicz.

 

     Inwestycja liniowa obejmuje budowę kanałów grawitacyjnych z rur PVC-U SN8 Ø 200mm i Ø 160mm łączonych na uszczelki gumowe oraz przewodu tłocznego z rur PE-HD PN10 Ø 75mm łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe. Przepompownia ścieków musi posiadać zgodność z PN-EN 12050-1:2002

       Proj. studnie kanalizacyjne rewizyjne wykonać należy z kręgów żelbetowych Æ 1200mm zgodnie z PN-EN 1917:2004

 

     Budowa sieci kanalizacji sanitarnej związana jest z wykonaniem n/w robót:

 • budowa kanałów z rur PVC-U SN8 o średnicy Ø 200mm L=2785,50m
 • budowa kanałów z rur PVC-U SN8 o średnicy Ø 160mm L=1029,00m
 • budowa przewodu tłocznego z rur PE-HD o średnicy Ø 75mm L=103,00m
 • budowa studni kanalizacyjnych, rewizyjnych dn. 1200mm – szt. 72
 • budowa przepompowni ścieków sanitarnych P1 – 1kpl

 

Metryka

 • zdarzenie opublikował: brak informacji
  data dodania: 2019-02-07 07:00
Załączniki:
 • Przedmiar, Kosztorys Ofertowy1.6MB
  Przedmiar, Kosztorys Ofertowy

  Metryka

  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2019-02-07 07:06
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2019-02-07 07:06
 • Geologia4.3MB
  Geologia

  Metryka

  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2019-02-07 07:27
 • Ogłoszenie o zamówieniu258.02kB
  Ogłoszenie o zamówieniu

  Metryka

  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2019-02-07 15:05
 • siwz766.67kB
  siwz

  Metryka

  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2019-02-07 15:05
 • Szczegółowa specyfikacja techniczna392.81kB
  Szczegółowa specyfikacja techniczna

  Metryka

  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2019-02-07 22:59
 • Opis techniczny195.22kB
  Opis techniczny

  Metryka

  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2019-02-07 22:59
 • Rysunek nr 175.4MB
  Rysunek nr 1

  Metryka

  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2019-02-07 22:59
 • Rysunek nr 258.6MB
  Rysunek nr 2

  Metryka

  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2019-02-07 22:59
 • Rysunek nr 332MB
  Rysunek nr 3

  Metryka

  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2019-02-07 22:59
 • Rysunek nr 8470.1kB
  Rysunek nr 8

  Metryka

  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2019-02-07 23:02
 • Rysunek nr 11470.01kB
  Rysunek nr 11

  Metryka

  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2019-02-07 23:02
 • Rysunek nr 14279.36kB
  Rysunek nr 14

  Metryka

  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2019-02-07 23:02
 • Rysunki A36.1MB
  Rysunki A3

  Metryka

  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2019-02-07 23:02
 • Rysunki A42.2MB
  Rysunki A4

  Metryka

  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2019-02-07 23:02
 • wzór umowy576.93kB
  wzór umowy

  Metryka

  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2019-02-12 08:36
Wyjaśnienie treści SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-02-19 12:25
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: INW.271.1.2019

Metryka

 • zdarzenie opublikował: brak informacji
  data dodania: 2019-02-19 11:50
Załączniki:
 • wyjaśnienie SIWZ145.41kB
  wyjaśnienie SIWZ

  Metryka

  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2019-02-19 12:18
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2019-02-19 14:31
 • Zestawienie zmodernizowanych ulic 801.26kB
  Zestawienie zmodernizowanych ulic dot.: Krobia, Lubicz Dolny

  Metryka

  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2019-02-19 12:26
 • Decyzja ZDGMiK1000.33kB
  Decyzja ZDGMiK

  Metryka

  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2019-02-19 12:26
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2019-02-19 12:27
 • dokumentacja12.4MB
  dokumentacja

  Metryka

  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2019-02-20 07:43
 • zmiany wynikłe z kolizji1.8MB
  zmiany wynikłe z kolizji

  Metryka

  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2019-02-20 13:40
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2019-02-27 11:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: Informacja z otwarcia ofert
Szczegółowa informacja:

Informacja z otwarcia ofert

Metryka

 • zdarzenie opublikował: brak informacji
  data dodania: 2019-02-27 10:37
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert155.75kB
  Informacja z otwarcia ofert

  Metryka

  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2019-02-27 10:42
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2019-03-14 13:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Metryka

 • zdarzenie opublikował: brak informacji
  data dodania: 2019-03-14 12:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-16 17:02
Załączniki:
[drukuj]