Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

OBWIESZCZENIE GP.6733.18.2020.ss

Lubicz Dolny, 2020.10.27

GP.6733.18.2020.SS

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając na podstawie art. 10 § 1, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz.293 ze zmianami)

z a w i a d a m i a m,

że na wniosek Pana Marcina Majera reprezentującego P4 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 366/16 położonej przy ulicy Wilczy Młyn (nieopodal numeru 13) w Lubiczu Dolnym

Akta sprawy przechowywane są w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21.

Informacje na temat prowadzonego postępowania udzielane są telefonicznie przez Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej  Marka Pilewskiego  - (56) 621 21 16 oraz pracownika prowadzącego sprawę Sławomira Szczęśniaka – (56) 621 21 35.

Na obecnym etapie postępowania, ze względu na zagrożenie epidemiczne,  niewskazane są wizyty w urzędzie w celu zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją.

W szczególnie ważnych i uzasadnionych wypadkach wizyta taka jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty z Kierownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej.

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego należy zapoznać się z ograniczeniami w funkcjonowaniu urzędu i zasadami bezpieczeństwa umieszczonymi na stronie internetowej gminy.

 

(-)Wojciech Rakowiecki

ZASTĘPCA WÓJTA

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.18.2020.ss)

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2020-12-01 09:33
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-01 09:34


OBWIESZCZENIE GP.6721.2.2019.VK

GP.6721.2.2019.VK                                                            

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

zawiadamiam

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny uchwałą Nr XXIV/327/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 października 2020 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią ww. dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, sporządzonymi na podstawie art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21 w sali obsługi interesantów (parter, wejście z tyłu budynku) w godzinach pracy urzędu.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną należy zapoznać się z ograniczeniami w funkcjonowaniu urzędu i zasadami bezpieczeństwa umieszczonymi na stronie internetowej gminy.

Bezpośrednia obsługa interesantów jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu wizyty z Kierownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej Markiem Pilewskim - (56) 621 21 16.

Z up. Wójta     
Wojciech Rakowiecki
Zastępca Wójta  

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6721.2.2019.VK)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-18 21:04


OBWIESZCZENIE GP.6721.4.2018.VK

GP.6721.4.2018.VK                                                            

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

zawiadamiam

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec uchwałą Nr XXIV/331/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 października 2020 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią ww. dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, sporządzonymi na podstawie art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21 w sali obsługi interesantów (parter, wejście z tyłu budynku) w godzinach pracy urzędu.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną należy zapoznać się z ograniczeniami w funkcjonowaniu urzędu i zasadami bezpieczeństwa umieszczonymi na stronie internetowej gminy.

Bezpośrednia obsługa interesantów jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu wizyty z Kierownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej Markiem Pilewskim - (56) 621 21 16.

Z up. Wójta     
Wojciech Rakowiecki
Zastępca Wójta   

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6721.4.2018.VK)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-18 21:02


OGŁOSZENIE GP.6721.4.2017.VK

GP.6721.4.2017.VK

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XXXIV/428/2017 z dnia 26 maja 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, obejmującej tereny przy ulicy Widokowej i Lubickiej, położone na południe od Strugi Lubickiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 09.11.2020 r. do 11.12.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, w sali obsługi interesantów (parter, wejście z tyłu budynku), w godzinach pracy Urzędu.

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego należy zapoznać się z ograniczeniami w funkcjonowaniu urzędu i zasadami bezpieczeństwa umieszczonymi na stronie internetowej gminy.

Bezpośrednia obsługa interesantów jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu wizyty z Kierownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej Markiem Pilewskim - (56) 621 21 16.

Ponadto, projekt zmiany planu został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://www.bip.lubicz.pl/7681,2020

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 02.12.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali obsługi interesantów (parter, wejście z tyłu budynku), o godz. 1300.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2020 r.

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7681,2020 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano - zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z up. WÓJTA

Wojciech Rakowiecki

ZASTĘPCA WÓJTA

 

 

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.4.2017.VK)

Metryka

 • data wytworzenia: 2020-10-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-10-20 13:22
 • Metryka

  • data wytworzenia: 2020-10-20
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-10-21 07:22
 • Metryka

  • data wytworzenia: 2020-10-20
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-10-21 07:22
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-10-21 07:22

Metryka

 • data wytworzenia: 2020-10-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-10-21 07:22


OGŁOSZENIE GP.6721.4.2017.VK

GP.6721.4.2017.VK

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, obejmującej tereny przy ulicy Widokowej i Lubickiej, położone na południe od Strugi Lubickiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 09.11.2020 r. do 11.12.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, w sali obsługi interesantów (parter, wejście z tyłu budynku), w godzinach pracy Urzędu.

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego należy zapoznać się z ograniczeniami w funkcjonowaniu urzędu i zasadami bezpieczeństwa umieszczonymi na stronie internetowej gminy.

Bezpośrednia obsługa interesantów jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu wizyty z Kierownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej Markiem Pilewskim - (56) 621 21 16.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do dnia 31.12.2020 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7681,2020 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Z up. WÓJTA

Wojciech Rakowiecki

ZASTĘPCA WÓJTA

 

 

 

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.4.2017.VK)

Metryka

 • data wytworzenia: 2020-10-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-10-21 07:25


OGŁOSZENIE GP.6721.2.2019.VK

GP.6721.2.2019.VK

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 283  późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny, obejmującej obszar ograniczony od północy drogą krajową nr 10, od wschodu ulicą Dworcową, od południa ulicą Toruńską, od zachodu  zachodnią granicą działki nr 128/1, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26.06.2020 r. do 28.07.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, w sali obsługi interesantów (parter, wejście od podwórka), w godzinach pracy Urzędu.

Przed osobistą wizytą w urzędzie należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa umieszczonymi na stronie internetowej:

https://www.lubicz.pl/7359,wszystkie-aktualnosci?tresc=68314

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do dnia 13.08.2020 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7681,2020 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Wójt Gminy Lubicz
Marek Nicewicz  

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.2.2019.VK)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-18 15:18


OGŁOSZENIE GP.6721.2.2019.VK

GP.6721.2.2019.VK

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz uchwały Rady Gminy Lubicz Nr VI/55/19 z dnia 28 lutego 2019 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny, obejmującej obszar ograniczony od północy drogą krajową nr 10, od wschodu ulicą Dworcową, od południa ulicą Toruńską, od zachodu  zachodnią granicą działki nr 128/1, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26.06.2020 r. do 28.07.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, w sali obsługi interesantów (parter, wejście od podwórka), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21.07.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 15, o godz. 1400.

Przed osobistą wizytą w urzędzie należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa umieszczonymi na stronie internetowej:

https://www.lubicz.pl/7359,wszystkie-aktualnosci?tresc=68314

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.08.2020 r.

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7681,2020 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano - zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wójt Gminy Lubicz
Marek Nicewicz  

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.2.2019.VK)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-18 15:19
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-06-18 15:23
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-06-18 15:23
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-06-18 15:26

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-18 15:20


OBWIESZCZENIE GP.6721.6.2017.VK   

GP.6721.6.2017.VK        

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

zawiadamiam

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny uchwałą Nr XIX/249/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lutego 2020 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią ww. dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, sporządzonymi na podstawie art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, pokój nr 30 w godzinach pracy Urzędu.

Z up. Wójta       
Wojciech Rakowiecki
Zastępca Wójta   

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6721.6.2017.VK   )

Metryka

 • data wytworzenia: 2020-03-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-03 09:11


OBWIESZCZENIE GP.6721.8.2018.VK  

GP.6721.8.2018.VK  

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

zawiadamiam

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo uchwałą Nr XVIII/239/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 stycznia 2020 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią ww. dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, sporządzonymi na podstawie art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, pokój nr 30 w godzinach pracy Urzędu.

Z up. Wójta       
Wojciech Rakowiecki
Zastępca Wójta   

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6721.8.2018.VK  )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-04 14:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15950
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-12-21 07:38:40