Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


Nowe prawo wodne. Nowe obowiązki

Nowe Prawo wodne nakłada nowe zadania i obowiązki na gminę oraz właścicieli nieruchomości związane z opłatami za zmniejszenie naturalnej retencji.

1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa  z dnia 20 lipca 2017  r. prawo  wodne  (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 t.j.), która  wprowadza  szereg  zmian w  dotychczasowym  systemie  gospodarowania wodami w Polsce, w tym nakładając na wójta gminy nowy obowiązek związany z pobieraniem opłat za usługi wodne.

Podstawą prawną  opłaty jest  art. 269 ustawy Prawo wodne, zgodnie z którym uiszcza się opłatę  za usługi wodne za zmniejszenie  naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania  na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie  tej retencji przez wyłączenie  więcej niż 70% powierzchni  nieruchomości z powierzchni  biologicznie czynnej na obszarach nieujętych  w systemy  kanalizacji  otwartej  lub zamkniętej.

Zgodnie z art.270 ust.7  ustawy Prawo wodne  wysokość opłaty  zależy  odpowiednio od  wielkości  powierzchni uszczelnionej, rozumianej  jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni  biologicznie  czynnej oraz zastosowania  kompensacji retencyjnej.

Sposób obliczenia opłaty za tę usługę reguluje  art. 272 ust. 8 ww. ustawy, wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej  w m2 wielkości  utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu  wyrażonego  w latach.

Jednostkowe  stawki  opłat za  usługi  wodne za zmniejszenie  naturalnej  retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. ( Dz.U. z 2017 r. poz.2502) w sprawie  jednostkowych stawek opłat za usługi  wodne wynoszą:

1.bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych  trwale  związanych z 

   gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;

2.z urządzeniami do retencjonowania  wody z powierzchni  uszczelnionych o pojemności:

  a. do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale  związanych z gruntem -0,30 zł  

      za 1 m2 na  1 rok,

  b. od 10 do 30 % odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale  związanych z gruntem-

     0,15  zł za  1 m2  na 1 rok

  c. powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale  związanych z gruntem -  

     0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.   

Realizując  zapisy  ww. ustawy  gmina Lubicz  zawiadamia  o konieczności  składania  oświadczeń, na podstawie których właściciele  są zobowiązani złożyć  stosowne  informacje dotyczące  każdej z posiadanych  nieruchomości  o powierzchni  powyżej  3500 m2.

Zgodnie  z art. 299 ust. 5  ustawy prawo wodne  wpływy z tytułu opłat za usługi  wodne z tytułu  zmniejszenia naturalnej retencji terenowej stanowią w 90% przychód  Wód Polskich, a w 10% dochód  budżetu właściwej  gminy.

Wobec powyższego prosimy  o  wypełnienie  załączonego  oświadczenia   oraz doręczenie  go  do Urzędu Gminy Lubicz. Na podstawie złożonego oświadczenia pracownicy urzędu  ustalą  zobowiązanie do dokonania  wpłaty.

W przypadku pytań prosimy kontaktować się pod nr tel. 56 621 21 29.

Przygotował Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Zał. nr 1 – oświadczenie  o wyrażenie zgody na przetwarzanie  danych  osobowych

Zał. nr 2 - oświadczenie o posiadaniu nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2018-12-14 11:38
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-10 12:13
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2018-12-14 11:41
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2018-12-14 11:41

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2018-12-14 11:38

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12174
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-01-14 14:23:10