Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

ORG.271.10.2021 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Lubicz związanych z utrzymaniem czystości i porządku na obszarze gminy w roku 2022
data opublikowania zdarzenia: 2021-10-04 08:33
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2021-10-04
Data końca składania ofert: środa 2021-11-03 godz. 10:00
Oznaczenie: ORG.271.10.2021

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Zamówienia Publiczne
  data dodania: 2021-10-04 08:33
Załączniki:
 • Ogłoszenie przetargu BZP UE88.45kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Zamówienia Publiczne
   data dodania: 2021-10-04 08:38
 • Ogłoszenie w mini Portal153.41kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Zamówienia Publiczne
   data dodania: 2021-10-04 08:38
 • SIWZ499.63kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Zamówienia Publiczne
   data dodania: 2021-10-04 08:38
 • załączniki do SIWZ360.98kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Zamówienia Publiczne
   data dodania: 2021-10-04 08:38
zmiana treści zalącznika nr 3 i nr 8 do SWZ
data opublikowania zdarzenia: 2021-10-05 17:08
Typ zdarzenia: zmiana treści SWZ
Oznaczenie: ORG.271.10.2021

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Zamówienia Publiczne
  data dodania: 2021-10-05 17:03
Załączniki:
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
data opublikowania zdarzenia: 2021-11-03 10:11
Typ zdarzenia: informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Oznaczenie: ORG.271.10.2021

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Zamówienia Publiczne
  data dodania: 2021-11-03 10:11
Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2021-11-03 12:28
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: ORG.271.10.2021

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Zamówienia Publiczne
  data dodania: 2021-11-03 12:28
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2021-11-22 14:06
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: ORG.271.10.2021

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Zamówienia Publiczne
  data dodania: 2021-11-22 14:06
Załączniki:
informacja o udzieleniu zamówienia
data opublikowania zdarzenia: 2021-12-01 11:22
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (zawarcie umowy)
Oznaczenie: ORG.271.10.2021

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Zamówienia Publiczne
  data dodania: 2021-12-01 11:22
Załączniki:
[drukuj]