Ścieżka nawigacyjna

  • Menu przedmiotowe

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:

Wszczęte postępowania

Odnaleziono pozycji: 98

przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2020-09-16 godz. 13:30 do czwartek 2020-10-01 godz. 10:00
ostatnia aktualizacja: 2020-09-16 13:40
zamówienie z wolnej ręki
status postępowania: wszczęty
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2020-08-13 godz. 12:10 do piątek 2020-08-28 godz. 10:00 środa 2020-09-02 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2020-09-08 godz. 15:05
ostatnia aktualizacja: 2020-09-08 15:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2020-08-13 godz. 09:50 do piątek 2020-08-28 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2020-09-07 godz. 14:20
ostatnia aktualizacja: 2020-09-07 14:20
zamówienie z wolnej ręki
status postępowania: wszczęty
data zakończenia: piątek 2020-04-10 godz. 13:15
zakres IX. Budowa sieci kanalizacji sanitranej wraz z odgałęzieniami bocznymi kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Magnoliowej w Lubiczu Dolnym, zakres X. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi kanalizacji sanitarnej, przewodu tłocznego wraz z przepompowniami ścieków P1 i P2 w ul. Leśnej, Klonowej, Toruńskiej, Jesionowej i Kasztanowej...
ostatnia aktualizacja: 2020-06-09 13:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2018-04-05 godz. 12:15 do piątek 2018-04-13 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2018-04-26 godz. 07:40
ostatnia aktualizacja: 2020-04-30 16:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2018-03-26 do wtorek 2018-04-10 godz. 10:00
ostatnia aktualizacja: 2018-04-16 12:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-02-09 godz. 13:50 do piątek 2018-02-23 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2018-03-07 godz. 14:10
ostatnia aktualizacja: 2018-03-07 14:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2017-07-11 godz. 14:45 do czwartek 2017-07-20 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2017-07-28 godz. 11:40
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na dowozie uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2017/2018 w dni nauki szkolnej oraz na przewozach okazjonalnych wynikających w szczególności z uczestnictwa uczniów i dzieci w konkursach przedmiotowych, artystycznych, tematycznych, a także w uroczystościach gminnych oraz w zawodach sportowych organizowanych na...
ostatnia aktualizacja: 2017-07-28 11:40
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2017-07-03 godz. 12:15 do środa 2017-07-19 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2017-07-26 godz. 12:00
ostatnia aktualizacja: 2017-07-26 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2017-06-14 godz. 08:20 do środa 2017-06-21 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2017-06-28 godz. 14:06
Dostawa używanego średniego, samochodu pożarniczego typu GBA
ostatnia aktualizacja: 2017-06-28 14:06
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2017-06-08 godz. 14:30 do piątek 2017-06-23
data zakończenia: wtorek 2017-07-11 godz. 12:10
ostatnia aktualizacja: 2017-07-11 12:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2017-04-11 godz. 11:25 do piątek 2017-05-12 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2017-05-23 godz. 09:10
ostatnia aktualizacja: 2017-06-26 10:00
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2017-03-09 godz. 07:35 do czwartek 2017-03-16 godz. 10:00
ostatnia aktualizacja: 2017-03-09 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2017-02-21 godz. 14:35 do piątek 2017-03-10 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2017-03-10 godz. 13:27
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO
ostatnia aktualizacja: 2017-03-21 10:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2016-11-21 godz. 08:35 do piątek 2016-12-23 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2017-01-05 godz. 14:15
Publiczny transport zbiorowy
ostatnia aktualizacja: 2017-01-10 15:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2016-10-12 godz. 09:55 do czwartek 2016-10-20 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2016-10-27 godz. 09:36
WYKONANIE USŁUGI ZIMOWEGO UTTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2016 - 2017 R.
ostatnia aktualizacja: 2016-11-03 07:31
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2016-09-26 godz. 14:20 do wtorek 2016-10-11 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2016-11-03 godz. 07:36
PRZEBUDOWA JEZDNI DROGI GMINNEJ NR 100741 c NA DZ. NR 81 OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ 100747 c W KM 0+000 DO KM 0+794 DO SKRZYŻOWANIA Z PASEM DROGOWYM DROGI KRAJOWEJ NR 15 W gRONOWIE PRZEZ WYKONANIE FREZOWANIA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ O GRUBIŚCI DO 4 CM, WYRÓWNANIE POWIERZCHNI WARSTWĄ WIĄŻĄCĄ Z MASY MINERALNO - BITUMICZNEJ O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI DO 2 CM, UŁOZONE WARSTY ŚCIERALNEJ Z MASY...
ostatnia aktualizacja: 2016-11-03 07:36
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2016-09-19 godz. 15:20 do środa 2016-09-28 godz. 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla zatoki autobusowej wraz z przejściem dla pieszych w Grabowcu przy drodze wojewódzkiej nr 654.
ostatnia aktualizacja: 2016-10-24 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2016-05-17 godz. 08:10 do piątek 2016-05-27 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2016-05-30 godz. 09:32
Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczych dla oświetleń drogowych
ostatnia aktualizacja: 2016-05-30 09:32
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2015-12-18 godz. 12:50 do wtorek 2015-12-29 godz. 11:00
Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników sanitarnych usytuowanych przy budynkach komunalnych
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2015-12-18 godz. 12:40 do wtorek 2015-12-29 godz. 10:00
Okresowa kontrola przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w budynkach komunalnych i świetlicach
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2015-12-18 godz. 09:05 do poniedziałek 2015-12-28 godz. 11:00
Zakup oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej
ostatnia aktualizacja: 2015-12-23 09:43
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2015-11-30 godz. 09:10 do wtorek 2015-12-15 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2015-12-28 godz. 11:38
Opracowanie audytów efektywności energetycznej 
ostatnia aktualizacja: 2015-12-28 11:38
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2015-11-04 godz. 08:30 do piątek 2015-11-13 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2015-11-16 godz. 08:33
Odbiór i wywóz zmieszanych odpadów komunalnych z terenu składowiska odpadów w Nowej Wsi oraz budynku administracyjnego
ostatnia aktualizacja: 2015-11-16 08:33
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2015-10-30 godz. 12:00 do poniedziałek 2015-11-09 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2015-11-10 godz. 14:10
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla przebudowy dróg gminnych: ul.. Handlowej, ul. Bankowej, cz. ul. Piaskowej, ul. Spółdzielczej i cz. ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym
ostatnia aktualizacja: 2015-11-10 14:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2015-10-13 godz. 09:05 do środa 2015-10-21 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2015-11-03 godz. 16:00
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla jednostronnego chodnika w obrębie drogi wojewódzkiej Nr 552 na odcinku od istniejącego chodnika w Lubiczu Dolnym ul. Grębocka do istniejącego chodnika w obrębie wiaduktu autostradowego (rejon istniejącego przejścia dla pieszych).
ostatnia aktualizacja: 2015-11-03 16:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2015-10-07 godz. 09:30 do czwartek 2015-10-15 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2015-10-20 godz. 13:45
ostatnia aktualizacja: 2015-10-20 13:45
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2015-09-21 godz. 11:00 do wtorek 2015-10-06 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2015-10-23 godz. 13:18
Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2035 zlokalizowanej na dz. nr 18 na dz. gminną nr 84/6 w Jedwabnie
ostatnia aktualizacja: 2015-10-23 13:18
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2015-08-13 godz. 13:45 do piątek 2015-08-21 godz. 11:00
data zakończenia: środa 2015-08-26 godz. 23:00
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2015/2016
ostatnia aktualizacja: 2015-08-26 23:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2015-07-31 godz. 13:35 do poniedziałek 2015-08-17 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2015-08-18 godz. 15:14
REMONT ODCINKA DROGI UL. SZKOLNEJ W ZŁOTORII GM. LUBICZ
ostatnia aktualizacja: 2015-08-18 15:14
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2015-06-03 godz. 10:40 do czwartek 2015-06-18 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2015-06-25 godz. 11:02
Roboty budowlane remontu czterech dróg gminnych na terenie gminy Lubicz
ostatnia aktualizacja: 2015-06-25 11:02
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2015-05-26 godz. 16:15 do środa 2015-06-03 godz. 10:00 poniedziałek 2015-06-08 godz. 10:00
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz wraz z jednostkami organizacyjnymi
ostatnia aktualizacja: 2015-06-02 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2015-04-29 godz. 14:55 do poniedziałek 2015-05-18 godz. 10:00
BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY KOLEJOWEJ W LUBICZU DOLNYM - GMINA LUBICZ
ostatnia aktualizacja: 2015-05-26 10:02
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2015-04-21 godz. 10:30 do środa 2015-05-06 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2015-05-06 godz. 14:45
REMONT DRÓG GRUNTOWYCH W 2015 R, DOSTAWA KRUSZYW, SORTOWANIE I ZMIESZANIE KRUSZYW, KRUSZENIE BETONU
ostatnia aktualizacja: 2015-05-06 14:45
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2015-03-02 godz. 09:25 do wtorek 2015-03-17 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2015-03-18 godz. 13:07
REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH (ASFALTOWYCH) PRZY UŻYCIU MIESZANKI MINERALNO - ASFALTOWEJ Z OTOCZARKI W ILOŚCI 200 t
ostatnia aktualizacja: 2015-03-18 13:07
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2014-12-18 godz. 10:45 do poniedziałek 2014-12-29 godz. 10:00
Okresowa kontrola przewodów kominowych - dymowych , spalinowych i wentylacyjnych oraz usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych.
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2014-12-11 godz. 13:55 do piątek 2014-12-19 godz. 10:00
Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników sanitarnych usytuowanych przy budynkach komunalnych oraz budynku Zarządu Dróg , GMiK
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2014-12-11 godz. 13:50 do poniedziałek 2014-12-22 godz. 10:00
Zakup oleju napedowego i benzyny bezołowiowej
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2014-11-20 godz. 09:20 do piątek 2014-12-05 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2014-12-09 godz. 10:25
Odbiór i wywóz zmieszanych odpadów komunalnych z terenu składowiska odpadów w Nowej Wsi oraz budynku administracyjnego
ostatnia aktualizacja: 2014-12-09 10:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2014-10-24 godz. 15:05 do czwartek 2014-11-06 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2014-11-14 godz. 10:00
UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LUBICZ ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LUBICZ
ostatnia aktualizacja: 2014-11-14 10:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2014-09-30 godz. 15:30 do środa 2014-11-12 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2014-11-26 godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach międzygminnych łączących Gminę Lubicz z miastem Toruń według ustalonych przez Zamawiającego rozkładów jazdy, stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ.
ostatnia aktualizacja: 2014-11-26 10:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2014-09-23 godz. 15:45 do czwartek 2014-10-02 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2014-10-07 godz. 11:40
USŁUGA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONIE 2014 - 2015 NA TERENIE GMINY LUBICZ
ostatnia aktualizacja: 2014-10-07 11:40
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2014-07-24 godz. 11:35 do piątek 2014-08-08 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2014-08-11 godz. 11:00
Lubicz: Budowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną, siatkówkę oraz koszykówkę wraz z małą architekturą Numer ogłoszenia: 247718 - 2014; data zamieszczenia: 24.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Lubicz...
ostatnia aktualizacja: 2014-08-25 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2014-07-11 godz. 15:00 do poniedziałek 2014-07-21 godz. 13:00
data zakończenia: wtorek 2014-07-29 godz. 11:00
 Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na dowozie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2014/2015
ostatnia aktualizacja: 2014-07-29 11:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2014-07-08 godz. 22:45 do poniedziałek 2014-07-21 godz. 11:00
data zakończenia: wtorek 2014-07-29 godz. 11:00
Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2014/2015.
ostatnia aktualizacja: 2014-07-29 11:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2014-06-09 godz. 09:00 do środa 2014-06-18 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2014-06-27 godz. 13:35
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ DLA PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ DO PSZOK I OCZYSZCZALNI W LUBICZU GÓRNYM
ostatnia aktualizacja: 2014-06-27 13:35
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2014-06-06 godz. 13:30 do wtorek 2014-06-17 godz. 10:00
ZAKUP PALIW
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2014-05-12 godz. 12:00 do wtorek 2014-05-27 godz. 10:00
REMONT DRÓG GMINNYCH
ostatnia aktualizacja: 2014-06-02 11:27
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2014-03-21 godz. 13:55 do poniedziałek 2014-04-07 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2014-04-17 godz. 08:00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ DLA PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH UL. RÓŻANEJ, UL. LILIOWEJ, UL. KONWALIOWEJ I UL. NARCYZOWEJ W LUBICZU DOLNYM
ostatnia aktualizacja: 2014-04-17 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2014-03-14 godz. 13:45 do środa 2014-04-02 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2014-04-10 godz. 09:00
BUDOWA DWUSTRONNEGO CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI GMINNEJ NR 100815 C - UL. SPORTOWEJ W LUBICZU GÓRNYM - GMINA LUBICZ
ostatnia aktualizacja: 2014-04-10 09:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2014-03-11 godz. 14:10 do środa 2014-03-26 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2014-04-16 godz. 13:00
REMONT JEZDNI DRÓG GMINNYCH O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH I GRUNTOWYCH UTWARDZONYCH
ostatnia aktualizacja: 2014-04-16 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2014-03-06 godz. 11:10 do piątek 2014-03-14 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2014-03-17 godz. 14:00
SUKCESYWNA DOSTAWA KOSTKI BRUKOWEJ, KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY BETONOWYCH DO BUDOWY PARKINGÓW
ostatnia aktualizacja: 2014-03-17 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2014-02-21 godz. 11:20 do poniedziałek 2014-03-10 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2014-03-17 godz. 12:00
REMONT CZĄSTKOWY DRÓG O NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
ostatnia aktualizacja: 2014-04-07 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2014-02-07 godz. 11:50 do poniedziałek 2014-02-24 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2014-03-03 godz. 10:00
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST WYKONANIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO
ostatnia aktualizacja: 2014-03-03 10:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2013-12-13 godz. 11:30 do poniedziałek 2013-12-23 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2013-12-24 godz. 12:00
ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO ORAZ BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ
ostatnia aktualizacja: 2013-12-24 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2013-12-12 godz. 08:55 do piątek 2013-12-20 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2013-12-24 godz. 12:00
Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników sanitarnych usytuowanych przy budynkach komunalnych
ostatnia aktualizacja: 2013-12-24 12:00
zapytanie o cenę
status postępowania: wszczęty
Lubicz Dolny, 2013.12.12  GP.271.5.2013.AK                   Z A W I A D O M I E N I E O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sporządzanie w roku 2014 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych na terenie gminy Lubicz ”. 1. Działając na podstawie art. 92...
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2013-10-04 godz. 14:30 do wtorek 2013-10-29 godz. 10:00
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na  liniach międzygminnych łączących Gminę Lubicz z miastem Toruń
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2013-09-23 godz. 14:50 do środa 2013-10-02 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2013-10-03 godz. 15:00
USŁUGA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2013 - 2014 NA TERENIE GMINY LUBICZ
ostatnia aktualizacja: 2013-10-03 15:00
zapytanie o cenę
status postępowania: wszczęty
Lubicz Dolny, 2013.09.16  GP.271.3.2013.AK                     Z A W I A D O M I E N I E O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GP.271.3.2013 w trybie zapytania o cenę na „Sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości”. 1. Działając...
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2013-07-18 godz. 11:10 do piątek 2013-07-26 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2013-07-29 godz. 12:00
DOSTAWA PIASKU NATURALNEGO ORAZ KAMIENIA ŁAMANEGO
ostatnia aktualizacja: 2013-07-29 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2013-07-10 godz. 14:10 do środa 2013-07-17 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2013-07-22 godz. 12:00
DOSTAWA KOSTKI BRUKOWEJ, KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY BETONOWYCH DO BUDOWY DWUSTRONNEGO CHODNIKA W UL. LIPOWEJ W ZŁOTORII
ostatnia aktualizacja: 2013-07-22 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2013-05-10 godz. 12:15 do poniedziałek 2013-05-27 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2013-06-03 godz. 14:00
PRZEBUDOWA CZĘŚCI NAWIERZCHNI ULICY POLNEJ W LUBICZU GÓRNYM - GMINA LUBICZ
ostatnia aktualizacja: 2013-06-03 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2013-04-26 godz. 13:00 do piątek 2013-05-10 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2013-05-16 godz. 12:00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZYCH DLA OŚWIETLEŃ DROGOWYCH (ODRĘBNIE DLA KAŻDEGO ZADANIA), ZGODNIE Z PRZEDSTAWIONYMI SYTUACJAMI NA ZAŁĄCZONYCH MAPACH POGLĄDOWYCH STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
ostatnia aktualizacja: 2013-05-16 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2012-11-14 godz. 08:05 do poniedziałek 2012-11-26 godz. 10:00
Odbiór i wywóz zmieszanych odpadów komunalnych z budynków administrowanych przez Zamawiającego położonych na terenie gminy Lubicz oraz z terenu składowiska odpadów w Nowej Wsi
ostatnia aktualizacja: 2012-11-16 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2012-07-16 godz. 13:00 do wtorek 2012-08-28 godz. 10:00
Przedmiotem Zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego konsolidacyjnego w kwocie 14.099.560 PLN 
ostatnia aktualizacja: 2012-08-22 13:00
zamówienie z wolnej ręki
status postępowania: wszczęty
Usługa edukacyjna dla uczniów SP nr 1 w Lubiczu Dolnym - prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III w ramach Projektu pn. Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1. Poddziałania 9.1.2 POKL - zajęcia dla uczniów z trudnościami w...
zamówienie z wolnej ręki
status postępowania: wszczęty
Usługa edukacyjna dla uczniów SP nr 1 w Lubiczu Dolnym - prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III w ramach Projektu pn. Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1. Poddziałania 9.1.2 POKL - zajęcia dla uczniów z trudnościami w...
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2011-12-06 godz. 13:45 do czwartek 2011-12-15 godz. 10:00
Odbiór i wywóz posegregowanych odpadów opakowaniowych z 17 sołectw na terenie gminy Lubicz.
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2011-08-08 godz. 16:00 do poniedziałek 2011-08-22 godz. 12:00
Wynajęcie pomieszczenia będącego własnością Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu o powierzchni 11,30 m 2 na prowadzenie sklepiku szkolnego i pomieszczenia z przeznaczeniem na zaplecze o powierzchni 8,50m 2
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2011-05-13 godz. 16:10 do poniedziałek 2011-05-23 godz. 10:00
  wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Jedwabnie
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2011-02-25 godz. 11:00 do piątek 2011-03-11 godz. 09:45
Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kopaninie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy.
ostatnia aktualizacja: 2011-03-23 09:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2010-12-10 godz. 13:40 do poniedziałek 2010-12-20 godz. 10:00
Zakup oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2010-05-07 godz. 14:15 do poniedziałek 2010-05-17 godz. 10:00
Zakup benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego.....
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2010-03-22 godz. 13:30 do wtorek 2010-03-30 godz. 10:00 wtorek 2010-03-30 godz. 10:00
okresowa kontrola przewodów kominowych - dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz   usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w budynkach komunalnych i świetlicach.....
ostatnia aktualizacja: 2010-03-22 13:35
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2009-09-09 godz. 12:31 do czwartek 2009-12-31 godz. 17:00
Wymiana stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej.....
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2009-08-21 godz. 14:15 do czwartek 2009-10-15 godz. 12:00
Remont dachu Świetlicy Wiejskiej w Mierzynku Gmina Lubicz
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2009-07-14 godz. 11:54 do czwartek 2009-12-31 godz. 17:00
Wymiana stolarki okiennej polegającej na demontażu okien drewnianych w ilości 16 szt. montażu okien PCV , koloru białego wraz z obróbką murarską i wymianą parapetów wewnętrznych....
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2009-05-15 godz. 13:47 do czwartek 2009-12-31 godz. 17:00
Wymiana stolarki okiennej polegającej na demontażu okien drewnianych w ilości 6 szt. montażu okien PCV wraz z obróbką murarską w budynku komunalnym.......
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2009-02-04 godz. 11:28 do środa 2009-02-18 godz. 12:00
Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 100747 C w Gronowie...
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2009-01-26 godz. 11:50 do wtorek 2009-02-03 godz. 12:00
Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej ( asfaltowych) prze uzyciu mieszanki mineralno -asfaltowej zgodnie z technologią robót określonych w KNR 2-31 tb. 1106 poz. 01 na drogach gminnych Gminy Lubicz.
ostatnia aktualizacja: 2009-02-04 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2009-01-06 godz. 15:25 do sobota 2009-02-28 godz. 15:00
Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów komunalnych z pojemników kielichowych z terenu gm. Lubicz.
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2008-12-01 godz. 13:40 do piątek 2009-01-09 godz. 12:00
Dostawa do Urzędu Gminy Lubicz fabrycznie nowego sprzętu komputerowego.
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2008-10-08 godz. 13:40 do środa 2008-12-31 godz. 17:00
Świadczenie usług w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego osób w ramach regularnej komunikacji podmiejskiej...
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2008-07-14 godz. 11:01 do środa 2008-12-31 godz. 17:00
Wymiana stolarki okiennej polegającej na demontażu okien drewnianych w ilości 9 szt. oraz montażu okien PCV
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2008-05-14 godz. 10:58 do wtorek 2008-09-30 godz. 17:00
Wykonanie robót drogowych polegających na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 552 Grębocin – Lubicz
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2008-04-25 godz. 10:54 do sobota 2008-09-13 godz. 17:00
Na zakup oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej 95
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2008-04-03 godz. 10:58 do środa 2008-07-30 godz. 17:00
Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 654- ul. Pomorska w Złotorii.
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2008-04-03 godz. 10:55 do środa 2008-07-30 godz. 17:00
Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 657, ul. Komunalna w Lubiczu Górnym
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2008-02-29 godz. 13:07 do poniedziałek 2008-06-30 godz. 17:00
Okresowa kontrola przewodów kominowych - dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w budynkach komunalnych...
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2008-01-23 godz. 08:30 do środa 2008-03-12 godz. 15:00
OGŁOSZENIE Urząd Gminy Lubicz ul. Toruńska 21 Ogłasza I – y przetarg ustny na sprzedaż: 1. Przyczepy rolniczej przystosowanej do przewozu osób: Marka: Sanok D – 46 Rok produkcji: 1976 Nr rejestracyjny: TOY 502P Pojazd zarejestrowany na Urząd Gminy, 87 – 162 Lubicz, ul. Toruńska 21 Cena wywoławcza pojazdu: 600 zł. Ogłasza III – y przetarg ustny na...
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2008-01-09 godz. 14:15 do czwartek 2008-05-01 godz. 17:00
Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników sanitarnych usytuowanych przy budynkach komunalnych
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2007-11-21 godz. 14:27 do środa 2008-03-05 godz. 15:00
Zespól Szkół nr 2 w Grębocinie ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostaw e oleju opałowego. Olej opałowy odpowiadający polskim normom i posiadający wymagane atesty zgodne z PN oraz świadectwo jakości o wartości opałowej nie mniej niż 42,0MJ/kg i gęstości 843kg/m3, zawartości siarki nie więcej niż 0,20% (m/m) w ilości 70 000 litrów. Kod PCV – 23132000-1
konkurs
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2007-09-27 godz. 08:20 do piątek 2007-11-30 godz. 16:20
Konkursem objęte jest zagospodarowanie działek stanowiących własność Gminy Lubicz położonych we wsi Krobia....
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2007-08-03 godz. 10:47 do piątek 2007-08-17 godz. 10:15
Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15, ul. Kowalewska w Grębocinie, zgodnie z przedstawioną sytuacją na załączonej mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2007-06-28 godz. 10:10 do wtorek 2007-07-24 godz. 10:00
Odbiór i wywóz posegregowanych odpadów opakowaniowych z 6 wsi położonych na terenie gminny Lubicz. Selektywna zbiórka odpadów ma być realizowana w systemie workowym na terenie sołectw: Grębocin, Krobia, Lubicz Górny, Lubicz Dolny, Nowa Wieś, Złotoria w szacunkowej ilości 2200 nieruchomości.
ostatnia aktualizacja: 2015-02-26 14:00

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4736985
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-18 14:16

Stopka strony