Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

 • Logo Funduszu Dróg Samorządowych


Tytuł projektu: Rozbudowa drogi gminnej o numerze 100707C na długości 0+0,000 mb do 0+976 mb - ulica Toruńska w Grębocinie

Opis projektu:
Zadanie polega na rozbudowie drogi gminnej o numerze 100707C na długości 976 m. Jest to ulica Toruńska w Grębocinie, która ma bezpośredni zjazd z drogi krajowej nr 15. Usytuowane są przy niej domy jednorodzinne wolnostojące a także żłobek i przedszkole. Ponadto przez ulicę tą odbywa się dojazd mieszkańców do dalszych osiedli domów jednorodzinnych oraz osiedla bloków wielorodzinnych.

Stan istniejący: droga jednojezdniowa dwupasmowa o szerokości od 5,5 m do 5,7 m, nawierzchni bitumiczna na długości 500 m z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m, dalej jest to droga gruntowa. Występujące uzbrojenie: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć gazowa, kable elektroenergetyczne NN SN WN, oświetlenie, kable telekomunikacyjne.

Stan docelowy: droga jednojezdniowa dwupasmowa o szerokości od 5,5 do 6 m o nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 976 m, chodnik dwustronny na całej długości odcinka o szerokości od 1,5 m do 2 m. Konieczne jest rozbudowanie kanalizacji deszczowej, rozwiązanie kolizji elektroenergetycznych i teletechnicznych. Niezbędna jest także budowa indywidualnych zjazdów na posesję i zjazdów publicznych, wycinka drzew i krzewów kolidujących z realizacją inwestycji. Konieczna jest także budowa oświetlenia LED. Inwestycja obejmie przebudowę 7 skrzyżowań.

Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 2.355.358,00 zł
Kwota dofinansowania z Miasta Toruń: 1.770.000,00 zł.
Całkowita wartość projektu: 5.459.193,40 zł.
Okres realizacji: 12.2019 – 11.2023

drukuj (Tytuł projektu: Rozbudowa drogi gminnej o numerze 100707C na długości 0+0,000 mb do 0+976 mb - ulica Toruńska w Grębocinie)

 • Toruńska - stan istniejący
 • Toruńska - stan istniejący
 • Toruńska - stan istniejący
 • Toruńska - stan istniejący
 • Toruńska - wycinka drzew
 • Toruńska - kanalizacja deszczowa
 • Toruńska - w trakcie realizacji
 • Toruńska - w trakcie realizacji
 • Tablica informacyjna przy DK nr 15
 • Tablica informacyjna na skrzyżowaniu ul. Toruńskiej z Makową
 • Postęp prac na ul. Toruńskiej
 • Postęp prac na ul. Toruńskiej
 • Postęp prac na ul. Toruńskiej
 • Korytowanie ul. Toruńskiej
 • Korytowanie ul. Toruńskiej
 • Korytowanie ul. Toruńskiej
 • Korytowanie ul. Toruńskiej
 • Układanie krawężników
 • Postęp prac - zjazdy na posesje
 • Postęp prac - warstwa ścieralna nawierzchni i chodniki
 • Postęp prac - warstwa ścieralna nawierzchni i chodniki
 • Postęp prac - warstwa ścieralna nawierzchni i chodniki

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1031
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-28 14:50:26