Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


OGŁOSZENIE GP.6721.4.2017.VK

GP.6721.4.2017.VK

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XXXIV/428/2017 z dnia 26 maja 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, obejmującej tereny przy ulicy Widokowej i Lubickiej, położone na południe od Strugi Lubickiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 09.11.2020 r. do 11.12.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, w sali obsługi interesantów (parter, wejście z tyłu budynku), w godzinach pracy Urzędu.

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego należy zapoznać się z ograniczeniami w funkcjonowaniu urzędu i zasadami bezpieczeństwa umieszczonymi na stronie internetowej gminy.

Bezpośrednia obsługa interesantów jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu wizyty z Kierownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej Markiem Pilewskim - (56) 621 21 16.

Ponadto, projekt zmiany planu został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://www.bip.lubicz.pl/7681,2020

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 02.12.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali obsługi interesantów (parter, wejście z tyłu budynku), o godz. 1300.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2020 r.

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7681,2020 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano - zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z up. WÓJTA

Wojciech Rakowiecki

ZASTĘPCA WÓJTA

 

 

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.4.2017.VK)

Metryka

 • data wytworzenia: 2020-10-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-10-20 13:22

Rejestr zmian

 • zmieniono 2020-10-21 07:24 przez Administrator Systemu
 • Metryka

  • data wytworzenia: 2020-10-20
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-10-20 13:22
 • Metryka

  • data wytworzenia: 2020-10-20
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-10-20 13:22
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-10-20 13:23

Metryka

 • data wytworzenia: 2020-10-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-10-21 07:22

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4180
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-12-21 07:38:40