Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


OBWIESZCZENIE

Lubicz Dolny, 2018.02.26

GP.6721.2.2016.PP
GP.6721.4.2016.PP
GP.6721.5.2016.PP
GP.6721.6.2016.PP
GP.6721.7.2016.PP
GP.6721.8.2016.PP
GP.6721.10.2016.PP
GP.6721.12.2016.PP

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t.j. ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się z następującymi projektami:

 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, obejmującego obszar u zbiegu ulic Kowalewskiej i Nad Strugą, na północ od ulicy Kowalewskiej,
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny
  i Krobia, obejmującego niżej wymienione obszary:

–   u zbiegu ulic Piaskowej i Polnej, na wschód od ul. Polnej w Lubiczu Górnym;

–   przy ulicy Warszawskiej, między ul. Nowowiejską i Komunalną w Lubiczu Górnym;

–   działki nr: 41/5, 42/1, 43/6, 44/8, 41/9, 41/10, 41/11, 42/5, 43/5, 43/4, 43/5, 44/9, 44/10, położone w Lubiczu Górnym ;

–   między ulicami: Lipnowską, Bankową, Sportową i Polną w Lubiczu Górnym;

 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia Lubicz Górny i Mierzynek, obejmującego niżej wymienione obszary:

–   działki nr 168/19, 168/17, 168/14 i część działki nr 168/22, w miejscowości Krobia,

–   działki nr 130/10 i 130/11, w miejscowości Krobia;

 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronówko, dla obszaru obejmującego działkę nr 334;

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko oraz z wymaganymi przez przepisy wymienionej ustawy załącznikami i stanowiskami innych organów, w dniach od 16.03.2018 r. do 18.04.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pok. Nr 30, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa i czwartek: 700 do 1500, wtorek: 700 do 1600, piątek: 700 do 1400.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do 07.05.2018 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

 

drukuj (


OBWIESZCZENIE)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-02 13:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-12 11:08

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7781
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-20 12:36

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 18:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3613766
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-14 13:31

Stopka strony