Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Obwieszczenie

GP.6721.3.2011.WS                                            Lubicz Dolny, 2014.06.03
GP.6721.4.2011.WS

 

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

i n f o r m u j ę

o uchwaleniu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo przez Radę Gminy Lubicz uchwałą: Nr L/593/2014 i Nr L/595/2014 z dnia 30 maja 2014 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z:

 • treścią w/w dokumentów,
 • uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
 • podsumowaniem zawierającym:
 • uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.

 

                                                                        z up. Wójta

                                                                     /-/ Teresa Gryciuk

                                                                       Sekretarz Gminy

drukuj (


Obwieszczenie)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2014-06-03 13:48

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2014-06-03 14:01

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6231
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-11-03 10:53

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5718832
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-14 09:32

Stopka strony