Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


OGŁOSZENIE

GP.6721.1.2014.WS                                                          Lubicz Dolny, 2014.04.15

O G Ł O S Z E N I E

    Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz uchwał Rady Gminy Lubicz: Nr XXVI/290/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 r., Nr XXVI/291/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 r., Nr XLIII/507/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r., Nr XLV/544/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r., Nr XXVII/310/2012 z dnia 28 września 2012 r., Nr XXVIII/318/2012 z dnia 26 października 2012 r., Nr XXXII/373/2013 z dnia 22 lutego 2013 r., Nr XLI/465/2013 z dnia 25 października 2013 r., Nr XLIII/503/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r., Nr XLIII/504/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r., Nr XLV/539/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r., Nr XLIII/505/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r., Nr XLI/464/2013 z dnia 25 października 2013 r., Nr XLII/484/2013 z dnia 22 listopada 2013 r., Nr XLIII/506/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. Nr XLIII/508/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. Nr XLIV/517/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r., Nr XLV/543/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r., Nr XXXII/374/2013 z dnia 22 lutego 2013 r., Nr XXXIV/382/2013 z dnia 22 marca 2013 r. i Nr XLIV/518/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania:

1)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec, uchwalonego uchwałą Nr XXV/270/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 3 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 9, poz. 192), obejmującej obszar działek nr: 413/1 i 413/2cz. w Złotori;

2)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny, uchwalonego uchwałą Nr XLI/490/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2006 r. Nr 23, poz. 338), obejmującej obszar działek nr: 67/6cz., 69/4cz., 155/1, 155/2, 155/3, 155/8cz., 156/2, 156/4, 159, 160, 161, 375, 553, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826cz., 827, 828/1, 828/2, 829, 830/1, 830/2, 831, 832/1, 832/3, 832/4, 832/5, 833, 858 i 859 w Lubiczu Dolnym;

3)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz obejmującej tereny pod eksploatację kruszywa, uchwalonego uchwałą Nr XLIII/651/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 63, poz. 1271), obejmującej obszar działki nr 59/1 w Młyńcu Drugim;

4)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Młyniec Drugi (rejon kościoła i drogi do Ciechocina), uchwalonego uchwałą Nr XLIII/515/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 76, poz. 1283), obejmującej tereny w rejonie ulic: Dolina Drwęcy, Piaskowa, Żwirowa i drogi powiatowej nr 2036C w Młyńcu Drugim;

5)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, uchwalonego uchwałą Nr XLIV/465/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 149, poz. 1848 ze zm.), obejmującej obszar działek nr: 322/10, 322/20, 856 i 857cz. w Grębocinie;

6)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia i Mierzynek, uchwalonego uchwałą Nr XIX/179/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 19 marca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 71, poz. 1181), obejmującej obszar działki nr 152/6 w Mierzynku;

7)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej, uchwalonego uchwałą Nr XVII/275/99 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 grudnia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2000 r. Nr 33, poz. 317, obejmującej obszar działek nr: 7/6cz., 7/7, 8/1, 9/1, 10/1, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 66/2, 66/3, 66/7, 66/9, 67/6cz., 69/4cz., 70/3, 99/9cz., 110/4, 117/6, 117/7, 118/1, 118/2, 119 i 2001/23 w Lubiczu Dolnym;

8)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia, uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/566/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 106, poz. 1631), obejmującej obszar działek nr: 40/13, 48/11cz., 192, 274 i 275cz. w Lubiczu Górnym;

9)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo, uchwalonego uchwałą Nr XLII/440/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 lutego 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 139, poz. 1746 oraz Nr 139, poz. 1747), obejmującej obszar działki nr 356/11 w Lubiczu Dolnym;

10) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek, uchwalonego uchwałą Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 146, poz. 1820), obejmującej obszar działki nr 15/16 w Lubiczu Górnym oraz obszar działki nr 72/9 i tereny w rejonie ulic: Dolina Drwęcy, Makowa, Osikowa i Długa w Krobi;

11) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś, uchwalonego uchwałą Nr X/137/03 Rady Gminy Lubicz z dnia 4 września 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2004 r. Nr 22, poz. 267), obejmującej obszar działek nr: 77/6, 85/2, 186/25, 186/34, 186/50, 186/56, 186/57, 186/58 i 186/59 w Nowej Wsi,

12) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarze wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo, uchwalonego uchwałą Nr VI/72/99 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 stycznia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 37, poz. 284), obejmującej obszar działek nr: 457cz. i 934cz. w Grębocinie i obszar działek nr: 56/8, 56/9, 56/10, 56/11 i 109/8 w Rogówku oraz obszar działki nr 82/5 w Brzeźnie;

13) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefowo, obejmującego obszar działek nr: 15/4, 15/8 i 15/9 w Józefowie;

14) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kopanino, obejmującego obszar działek nr: 134/3, 136/1cz., 141/1, 141/2, 141/3 i 141/9 w Kopaninie;

15) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brzezinko, obejmującego obszar działek nr: 45/1, 45/2 i 45/6 w Brzezinku.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz : Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pokój nr 9, w terminie do dnia 15 maja 2014 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

drukuj (


OGŁOSZENIE)

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2014-04-17 10:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6233
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-11-03 10:53

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5719035
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-14 09:32

Stopka strony